Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

GOZ w Unii Europejskiej. Opublikowano nowe ramy monitorowania

Dotychczasowe ramy monitorowania GOZ uzupełniono o nowe wskaźniki – m.in. ślad materiałowy i konsumpcyjny oraz emisje gazów cieplarnianych z działalności produkcyjnej. Dane dostępne są zarówno dla całej UE, jak i poszczególnych państw członkowskich.

   Powrót       26 maja 2023       Odpady   

Jak Europa radzi sobie z realizacją koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)? W odpowiedzi na pytanie pomóc mogą udostępnione w zeszłym tygodniu przez urząd statystyczny UE (Eurostat) zaktualizowane ramy monitorowania GOZ(1).

5 obszarów monitorowania i 10 wskaźników GOZ

Jak czytamy w komunikacie prasowym Eurostat, ramy (z ang. EU circular economy monitoring framework) uzupełniono o nowy obszar monitorowania - globalny zrównoważony rozwój i odporność, a także nowe wskaźniki, w szczególności: ślad materiałowy i konsumpcyjny, emisje gazów cieplarnianych z działalności produkcyjnej oraz zależność materiałową od importu. - Zmienione ramy monitorowania opierają się na priorytetach gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, ósmego programu działań w zakresie środowiska, programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. oraz celów UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw i odporności – dodano.

Tym samym obecne ramy monitorowania GOZ składają się z dziesięciu różnych wskaźników zagregowanych w pięciu obszarach: „produkcja i konsumpcja”, „gospodarka odpadami”, „surowce wtórne”, „konkurencyjność i innowacje” (obszary obecne we wcześniejszych ramach) oraz „globalny zrównoważony rozwój i odporność”.

Ślad materiałowy UE: 14 ton na mieszańca

Co na temat GOZ mówią przedstawione dane? Wskaźnik zależności materiałowej, pokazujący, w jakim stopniu unijna gospodarka jest uzależniona od importu surowców niezbędnych do zaspokojenia swoich potrzeb materiałowych, dla 2021 r. wyniósł 22,9%. 14 ton na mieszkańca – to natomiast ślad materiałowy UE. Wskaźnik ten określa ilościowe zapotrzebowanie na wydobycie materiałów (biomasy, rud metali, minerałów oraz surowców kopalnych i nośników energii) wywołane konsumpcją i realizowanymi inwestycjami.

Odpady i recykling

Z danych wynika ponadto, że w latach 2000-2021 odnotowano wzrost masy odpadów wytwarzanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca UE – z 513 kg do 530 kg, ale równocześnie wzrost wskaźnika recyklingu odpadów komunalnych – z 27,3% w 2000 r. do 49,6% w 2021 r. (dane dla EU-27). Od 2000 r. wzrosła także liczba rejestrowanych patentów dotyczących technologii w zakresie recyklingu i surowców wtórnych – wzrost o 14% (z około 259 do 295).

Narzędzie umożliwia śledzenie postępów także w zakresie poszczególnych państw członkowskich UE. W przypadku jednak niektórych wskaźników dane dostępne są tylko dla całej UE.

Dla przykładu, ślad materiałowy dla Polski za 2020 r. wyniósł 18 ton na mieszkańca, a dla Niemiec 15 ton na mieszkańca. Najwyższy ślad materiałowy odnotowano dla Finlandii – 34 ton na mieszkańca.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Pierwsze ramy umożliwiające śledzenie postępów Unii Europejskiej i państw członkowskich w realizacji koncepcji GOZ przyjęto w styczniu 2018 r. Po dwóch latach, zgodnie z założeniami Nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy[1], podjęto decyzję ws. aktualizacji ram „w celu uwzględnienia nowych priorytetów politycznych oraz opracowania kolejnych wskaźników dotyczących wykorzystania zasobów”.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Naprawianie się opłaci. Z Brukseli płynie silne wsparcie dla GOZ (02 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony