Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.01.2023 31 stycznia 2023

Walka z fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Nowy zakaz od 2022 roku

   Powrót       10 listopada 2021       Ryzyko środowiskowe   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie zakaz wprowadzania do obrotu części chłodziarek, zamrażarek i układów chłodniczych. Zmiana ma swoją podstawę prawną w art. 11 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Jak przekazuje MKiŚ, zakaz będzie obowiązywał chłodziarki i zamrażarki do zastosowań komercyjnych, które zawierają HFC(1) o GWP(2) sięgającym 150 lub przekraczającym tę wartość. Kolejną grupą są wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze (również do zastosowań komercyjnych) o mocy znamionowej 40 kW lub większej, które - jak podkreśla MKiŚ - “zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500”.

Komisja Europejska przesłała informacje o przyznanych ilościach kontyngentów na przywóz HFC luzem w 2022 r. do producentów i importerów zarejestrowanych na F-gas Portal, którzy w br. złożyli w tym zakresie odpowiednią deklarację.

Unijne prawo a kontrola poziomu fluorowanych gazów cieplarnianych

Jak przekazuje Europejska Agencja Środowiska, fluorowane gazy cieplarniane (w tym HFC) bezpośrednio przyczyniają się do zmian klimatycznych, a ich wpływ na globalne ocieplenie ocenia się na większy w porównaniu do wpływu CO2. Jak informowaliśmy na Teraz Środowisko, w celu kontroli poziomu opisywanych substancji Unia Europejska przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz dyrektywę 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącą emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ HFC - fluorowęglowodory należące do grupy fluorowanych gazów cieplarnianych. 2/ GWP (ang. global warming potential) - tzw. potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, wskazuje na wpływ substancji na pogłębienie efektu cieplarnianego.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak będzie wyglądał wychwyt CO2 w UE? Trwają konsultacje (31 stycznia 2023)Brązowe algi mogą usuwać z atmosfery do 550 milionów ton dwutlenku węgla rocznie (17 stycznia 2023)Marszałek wielkopolski: do 2040 roku chcemy być regionem zeroemisyjnym (22 grudnia 2022)Edukacja klimatyczna niejedno ma imię (13 grudnia 2022)Emisje GHG z produkcji energii elektrycznej w 2023 roku. 5 dni na konsultacje projektu rozporządzenia (06 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony