Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Kluczowe akty prawne pakietu Fit For 55 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE

Reforma EU ETS, utworzenie mechanizmu CBAM i ustanowienie Społecznego Funduszu Klimatycznego – dyrektywy i rozporządzenie w tej sprawie właśnie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE.

   Powrót       17 maja 2023       Energia   

Wczoraj (16 maja br.) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano kluczowe akty prawne pakietu Fit For 55. Przypominamy, celem pakietu jest dostosowanie unijnego prawodawstwa do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.).

Społeczny Fundusz Klimatyczny

Wśród opublikowanych aktów prawnych znajduje się m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego i zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1060. Fundusz ten zapewnić ma wsparcie dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorców i użytkowników transportu, których szczególnie dotyka ubóstwo energetyczne i transportowe. Począwszy od 2026 r. na potrzeby te udostępnione zostanie 65 mld euro. Największym beneficjentem Funduszu zostanie Polska - 17,61% budżetu.

Reforma EU ETS

Wśród opublikowanych aktów prawnych znajdują się ponadto:

Przyjęte za ich pomocą przepisy wprowadzają w życie zapowiadaną reformę unijnego systemu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Obejmuje ona m.in. stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji, włączenie żeglugi i lotnictwa do systemu ETS oraz ustanowienie odrębnego systemu dla transportu i budynków.

Mechanizm CBAM

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano ponadto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli tzw. mechanizm CBAM (z ang. Carbon Boarder Adjustment Mechanism). - CBAM ma być kluczowym składnikiem unijnego zestawu narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu neutralności klimatycznej Unii najpóźniej do 2050 r. zgodnie z porozumieniem paryskim przez zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych wynikającego z wyższego poziomu ambicji klimatycznych Unii. Oczekuje się, że CBAM pomoże też wspierać obniżanie emisyjności w państwach trzecich – czytamy w rozporządzeniu.

CBAM będzie stopniowo wprowadzany od 2026 do 2034 r. w tym samym tempie, w jakim wycofywane będą bezpłatne uprawnienia w ramach EU ETS, samym zaś mechanizmem objęte zostaną takie towary jak żelazo i stal, cement, aluminium, nawozy, energia elektryczna oraz wodór.

 

O nowo publikowanych aktach prawnych informujemy także co czwartek w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Maksimum 5 ton metanu na 1000 ton węgla od 2027 r. PE przyjmuje nowe przepisy (15 kwietnia 2024)Dyskusja z branżą o rozwoju elektromobilności w Polsce (09 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony