Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

Kluczowe akty prawne pakietu Fit For 55 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE

Reforma EU ETS, utworzenie mechanizmu CBAM i ustanowienie Społecznego Funduszu Klimatycznego – dyrektywy i rozporządzenie w tej sprawie właśnie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE.

   Powrót       17 maja 2023       Energia   

Wczoraj (16 maja br.) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano kluczowe akty prawne pakietu Fit For 55. Przypominamy, celem pakietu jest dostosowanie unijnego prawodawstwa do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.).

Społeczny Fundusz Klimatyczny

Wśród opublikowanych aktów prawnych znajduje się m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego i zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1060. Fundusz ten zapewnić ma wsparcie dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorców i użytkowników transportu, których szczególnie dotyka ubóstwo energetyczne i transportowe. Począwszy od 2026 r. na potrzeby te udostępnione zostanie 65 mld euro. Największym beneficjentem Funduszu zostanie Polska - 17,61% budżetu.

Reforma EU ETS

Wśród opublikowanych aktów prawnych znajdują się ponadto:

Przyjęte za ich pomocą przepisy wprowadzają w życie zapowiadaną reformę unijnego systemu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Obejmuje ona m.in. stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji, włączenie żeglugi i lotnictwa do systemu ETS oraz ustanowienie odrębnego systemu dla transportu i budynków.

Mechanizm CBAM

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano ponadto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli tzw. mechanizm CBAM (z ang. Carbon Boarder Adjustment Mechanism). - CBAM ma być kluczowym składnikiem unijnego zestawu narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu neutralności klimatycznej Unii najpóźniej do 2050 r. zgodnie z porozumieniem paryskim przez zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych wynikającego z wyższego poziomu ambicji klimatycznych Unii. Oczekuje się, że CBAM pomoże też wspierać obniżanie emisyjności w państwach trzecich – czytamy w rozporządzeniu.

CBAM będzie stopniowo wprowadzany od 2026 do 2034 r. w tym samym tempie, w jakim wycofywane będą bezpłatne uprawnienia w ramach EU ETS, samym zaś mechanizmem objęte zostaną takie towary jak żelazo i stal, cement, aluminium, nawozy, energia elektryczna oraz wodór.

 

O nowo publikowanych aktach prawnych informujemy także co czwartek w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Eurostat o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Jak Europa radzi sobie z ich realizacją? (25 maja 2023)Rada UE przegłosowała przepisy pakietu Fit For 55 (26 kwietnia 2023)PE przegłosował kluczowe akty prawne pakietu Fit For 55 (19 kwietnia 2023)Polska potrzebuje optymalizacji warunków przyłączania instalacji OZE do sieci (04 kwietnia 2023)Jest porozumienie w sprawie zmiany dyrektywy o OZE (30 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony