Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2023 29 maja 2023

Gdańsk: Dofinansowanie ze środków budżetowych dla PSZOK-ów

   Powrót       06 lutego 2023       Odpady   

Podwójne dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł, w postaci dotacji i pożyczki z NFOŚiGW pomoże gminie Gdańsk do końca 2025 roku wybudować dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Przedsięwzięcia bezpośrednio spowodują ograniczanie masy regionalnie składowanych odpadów o blisko 14 tys. ton corocznie. Ponadto staną się kolejnym ważnym ośrodkiem struktury recyklingu w woj. pomorskim, a tym samym elementem systemu ogólnokrajowego.

Czytaj: Co dwa PSZOKi, to nie jeden

Plan przewiduje powstanie dwóch PSZOK-ów zlokalizowanych w województwie pomorskim, w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej oraz ul. Hynka. Dodatkowo w każdym z nich zostanie zamontowany kontener socjalno-biurowy, pojawi się magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz obiekt punktu przyjęć sprzętów do ponownego użycia. Przewidziano także m.in. montaż wag pomostowych, budowę wiat na kontenery, oraz placów manewrowych. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Budowa nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wzmocni system gospodarki odpadowej w Gminie Miejskiej Gdańsk, w tym także procesy recyklingu. Pozwoli na realizację zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zapobieganie ich powstawaniu oraz ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego ich zbierania.

Nowe PSZOK-i będą miejscami umożliwiającymi mieszkańcom pozostawianie odpadów, które nie powinny być wyrzucane do przydomowych śmietników. Punkty będą przyjmować z gospodarstw domowych m.in. odpady poremontowe, budowlane, wielkogabarytowe, elektrośmieci (w tym baterie, akumulatory), przeterminowane chemikalia bądź lekarstwa i niektóre odpady medyczne, odpady zielone czy zużyte opony.

Umowę przekazania dofinansowania z programu Racjonalna gospodarka odpadami w ramach jego Części 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów - podpisali w styczniu br. przedstawiciele NFOŚiGW oraz Gminy Miasta Gdańsk.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dziś „Dzień bez śmiecenia”. Jak poprawnie segregować odpady? (11 maja 2023)Elektroniczna altana śmietnikowa – skuteczna selektywna zbiórka w zabudowie wielorodzinnej (21 kwietnia 2023)Zmiany w rozporządzeniu ws. wpgo (14 kwietnia 2023)Gmin nie stać na brak kompetencji (13 kwietnia 2023)„Śmieciowe bezhołowie”. NIK o gospodarce odpadami w Polsce (11 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony