Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

GIOŚ: w 2021 r. wykryto 318 miejsc nielegalnego składowania odpadów

   Powrót       31 grudnia 2021       Odpady   
nielegalne składowiska odpadów

W ostatnim czasie pojawiają się liczne doniesienia medialne nt. liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów. W związku z tym redakcja Teraz Środowisko zwróciła się do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z pytaniem o liczbę miejsc na terenie całego kraju, w których wykryto odpady składowane niezgodnie z prawem.

- Z posiadanych przez Departament Inspekcji GIOŚ szacunkowych danych wynika, że w 2021 r. (według stanu na dzień 26 grudnia 2021 r.) na terenie kraju ujawniono 318 miejsc niezgodnego z prawem nagromadzenia odpadów. W 2020 r. natomiast takich miejsc ujawniono 412 - przekazał rzecznik GIOŚ, Piotr Kosiec. - Podkreślić należy przy tym, że powyższe dane dotyczą zarówno nielegalnego porzucania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich magazynowania bądź składowania, jak i porzuconych miejsc magazynowania odpadów w ramach prowadzonych działalności gospodarczych (w tym również na podstawie posiadanych zezwoleń na gospodarowanie odpadami) - poinformował.

Statystyki na temat nieodpowiedniego postępowania z odpadami

Zgodnie z art. 183 Kodeksu karnego, osoba, która “składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Najświeższe policyjne statystyki dotyczące przestępstw przeciwko środowisku pochodzą z 2020 r. W ramach nieodpowiedniego postępowania z odpadami wszczęto wtedy 454 postępowania i stwierdzono 352 przestępstwa. W 2019 r. były to kolejno wartości: 412 oraz 167.

GIOŚ, w opublikowanej w maju br. informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska za 2020 r. wskazał, że przypadki nielegalnej gospodarki odpadami stwierdzono w obszarze rekultywacji wyrobisk po wydobyciu złóż kopalnych (36 proc. wszystkich przypadków), spalania odpadów poza wyznaczonymi instalacjami (16 proc.), naruszania warunków posiadanych decyzji skutkujących zagrożeniem dla zdrowia i środowiska (11 proc.), unikania opłat, np. poprzez porzucanie odpadów (8 proc.), niewłaściwej klasyfikacji odpadów pochodzących z sektora rolnego (6 proc.), fałszowania dokumentacji związanej w związku z gospodarką odpadami (2 proc.), prowadzenia nielegalnego demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (0,002 proc.) i innych praktyk (ok. 21 proc.).

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Powstaje największa w Europie sortownia odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu chemicznego (28 listopada 2023)Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)59% - tyle ma wynieść minimalny poziom recyklingu dla opakowań wielomateriałowych w 2024 r. (27 listopada 2023)Stalowa Wola z dofinansowaniem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów (27 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony