Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Jak gminy radzą sobie z realizacją celów w gospodarce odpadami? [INFOGRAFIKA]

Ilu gminom nie udało się osiągnąć wymaganych wskaźników w zakresie gospodarowania odpadami? Zapytaliśmy o to Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska. Szczegóły na infografice.

   Powrót       31 stycznia 2023       Odpady   
Kliknij na obraz by wyświetlić grafikę Jak gminy radzą sobie z realizacją celów w gospodarce odpadami?

Ilu gminom nie udało się osiągnąć wymaganych wskaźników w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu za 2020 r.? Czy gminy podołały wymaganiom w zakresie ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania? Zapytaliśmy o to Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.

Spośród 16 WIOŚ w Polsce, szczegółowe informacje na temat uchybień uzyskaliśmy z 11 WIOŚ. Dodatkowo, 2 WIOŚ poinformowały, że do dnia otrzymania zapytania od redakcji do WIOŚ nie wpłynęły zawiadomienia od Marszałka Województwa dotyczące naruszeń za 2020 r. – informację taką przekazał nam WIOŚ w Kielcach oraz WIOŚ we Wrocławiu.

Z odpowiedzi, które redakcja Teraz Środowisko uzyskała, wynika, że zidentyfikowano wiele naruszeń w zakresie poziomu recyklingu i ograniczenia masy składowanych odpadów - w 831 gminach z 11 województw nie osiągnięto w 2020 r. wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, a w 92 gminach nie wypełniono obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu w gminach w 2020 r.

Zgodnie z wymogami poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w zakresie frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jaki gminy były zobligowane wykazać za 2020 r., wynosił 50%.

Poziomu tego nie udało się uzyskać:

 • W 26 (na 118) gminach województwa podlaskiego (ok. 22% gmin);
 • W 63 (na 144) gminach województwa kujawsko-pomorskiego (ok. 44% gmin);
 • W 79 (na 123) gminach województwa pomorskiego (ok. 64% gmin);
 • W 62 (na 167) gminach województwa śląskiego (ok. 37% gmin);
 • W 48 (na 182) gminach województwa małopolskiego (ok. 26% gmin);
 • W 72 (na 213) gminach województwa lubelskiego (ok. 34% gmin);
 • W 102 (na 177) gminach województwa łódzkiego (ok. 58% gmin);
 • W 43 (na 116) gminach województwa warmińsko-mazurskiego (ok. 37% gmin);
 • W 133 (na 226) gminach województwa wielkopolskiego (ok. 59% gmin);
 • W 165 (na 314) gminach województwa mazowieckiego (ok. 53% gmin);
 • W 38 (na 82) gminach województwa lubuskiego (ok. 46% gmin).

Ograniczenie masy składowanych odpadów

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Z danych WIOŚ wynika jednak, że nie we wszystkich gminach udało się temu obowiązkowi sprostać.  Wypełniły go wszystkie gmin z województwa podlaskiego, małopolskiego oraz lubelskiego.

Poziomu tego nie udało się uzyskać w:

 • W 17 (na 144) gminach województwa kujawsko-pomorskiego (ok. 12% gmin),
 • W 13 (na 123) gminach województwa pomorskiego (ok. 11% gmin);
 • W 11 (na 167) gminach województwa śląskiego (ok. 7% gmin);
 • W 22 (na 177) gminach województwa łódzkiego (ok. 12% gmin);
 • W 3 (na 116) gminach województwa warmińsko-mazurskiego (ok. 2,6% gmin);
 • W 5 (na 226) gminach województwa wielkopolskiego (ok. 2,2% gmin);
 • W 8 (na 314) gminach województwa mazowieckiego (ok .2,5% gmin);
 • W 13 (na 82) gminach województwa lubuskiego (ok. 16% gmin).

Za naruszenia w zakresie otrzymanych przez gminy wskaźników w zakresie poziomu recyklingu i ograniczenia masy składowanych odpadów wojewódzkie inspektoraty nałożyły w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężne. O tym, na jaką kwotę WIOŚ nałożył kary na gminy oraz ile z nich podjęło decyzję odwołaniu się od kar nakładanych za 2020 r., pisaliśmy w raporcie specjalnym pt. Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sowińska: do 2028 r. powinny powstać sortownie, które będą w stanie przerobić ok. 4 mln ton odpadów rocznie (25 czerwca 2024)30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o prawie do naprawy (03 czerwca 2024)Rada UE przyjęła przepisy ws. ekoprojektowania (28 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony