Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Inteligentne liczniki - cała Europa wdraża, ale z różnym skutkiem

Smart liczniki mogą dokonywać pomiaru zużycia energii elektrycznej, ale też ciepła, gazu czy wody. W całej Europie trwają prace nad powszechnym wdrażaniem tej technologii, która w Polsce jest raczej niedoceniana.

   Powrót       18 kwietnia 2019       Energia   

Temu, w jaki sposób radzą sobie z tym tematem inne kraje europejskie była poświęcona VIII edycja Smart Communications & Technology Forum zorganizowanego przez CBE Polska. Przedstawiciele z Niemiec, Litwy, Austrii i Finlandii przedstawili specyfikę swoich krajów. Ich doświadczenia różniły się zarówno w kwestii liczby instalacji inteligentnych liczników, jak i stosownych technologii (bardziej lub mniej zintegrowanych).

Legislacja unijna i krajowa

UE widzi zalety systemu inteligentnych liczników i w swej legislacji daje temu wyraz. Dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego (będąca częścią pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”) zakłada, że państwo członkowskie przygotowuje harmonogram z celem wynoszącym do 10 lat na wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych. W przypadku pozytywnej oceny inteligentnych liczników co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych musi zostać wyposażonych w inteligentne systemy pomiarowe w ciągu 7 lat od daty ich pozytywnej oceny lub do 2024 r. w przypadku tych państw członkowskich, które rozpoczęły systematyczne wdrażanie przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy.

Co to są inteligentne sieci?

Inteligentne sieci to sieci energetyczne, które mogą automatycznie monitorować przepływy energii i odpowiednio dostosowywać się do zmian w dostawach energii i popycie. W połączeniu z inteligentnymi systemami pomiarowymi inteligentne sieci docierają do konsumentów i dostawców, dostarczając informacji na temat zużycia w czasie rzeczywistym. Dzięki inteligentnym licznikom konsumenci mogą dostosować czas i wielkość zużycia energii do różnych cen energii w ciągu dnia, oszczędzając pieniądze na rachunkach za energię, zużywając więcej energii w niższych okresach cenowych.

W październiku 2018 r. Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji społecznych projekt ustawy prawo energetyczne, w którym m.in. określony został harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu w Polsce. Zgodnie z pierwotnymi wymaganiami projektu ustawy termin na instalację liczników zdalnego odczytu, przez Operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dla co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV, został określony na 31 grudnia 2026 r.

Inteligentne sieci oprócz swych podstawowych funkcji mogą także wspomagać integrację energii odnawialnej. Łączenie informacji o zapotrzebowaniu na energię z prognozami pogody może pozwolić operatorom sieci na lepsze planowanie integracji energii odnawialnej z siecią i zrównoważenie ich sieci. Inteligentne sieci otwierają także możliwość konsumentom, którzy produkują własną energię, reagować na ceny i sprzedawać nadwyżkę do sieci.

Aby zamontować liczniki, trzeba przygotować sieć

Określenie realnego harmonogramu instalacji liczników zdalnego odczytu wymaga uprzedniego ustalenia warunków funkcjonalnych, technicznych i technologicznych dla budowy systemów pomiarowych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). W odpowiedzi na pytanie redakcji Teraz Środowisko PGE Dystrybucja SA zwrócił uwagę, że wdrożenie instalacji liczników zdalnego odczytu powinno zostać poprzedzone także zmianą zapisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w zakresie okresu użytkowania, tj. zmiany okresu legalizacji elektronicznych liczników energii elektrycznej, który w Polsce wynosi tylko 8 lat, czyli najkrócej ze wszystkich krajów europejskich. Przed decyzją o instalacji liczników zdalnego odczytu niezbędne jest wydłużenie tego okresu, zgodnie z techniczną możliwością użytkowania liczników, wynoszącą co najmniej 12 lat, a więc zmiana uregulowań prawnych, która poprawiłaby znacząco zarówno logistykę instalacji (w przyszłości wymian legalizacyjnych – w ramach odtworzenia infrastruktury), jak również efektywność finansową masowego wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce. Okres użytkowania liczników elektronicznych w pozostałych krajach UE jest zdecydowanie dłuższy niż w Polsce.

Liczba zainstalowanych smart liczników – stan na dziś

Redakcja Teraz Środowisko zapytała kluczowych OSD w Polsce, jak radzą sobie z wdrażaniem inteligentnych liczników. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że krajowym liderem pod względem liczby zamontowanych liczników ze zdalnym odczytem jest Energa-Operator z wynikiem 853 tys. (co stanowi 28 proc. klientów operatora).

Innogy Stoen Operator zainstalował blisko 106 000 takich liczników AMI (czyli 10 proc. klientów).

Z kolei TAURON Dystrybucja S.A. posiada zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej ok. 380 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej (co stanowi ok. 7 proc. ogółu liczników energii elektrycznej).

Enea Operator poinformował nas, że obecnie jest na końcowym etapie wdrożenia aplikacji wraz z infrastrukturą informatyczną, która ma obsługiwać liczniki ze zdalnym odczytem dla wszystkich klientów firmy. Liczniki zdalnego odczytu już zostały wdrożone dla wszystkich klientów z segmentu dużych i średnich przedsiębiorstw, tj. taryf Axx, Bxx, C2x oraz dla wszystkich Prosumentów. Dodatkowo do końca 2019 r. planowane jest zainstalowanie do 10 tys. liczników ze zdalnym odczytem u klientów taryf C1x i G1x, więc w sumie do końca 2019 r. zainstalowanych będzie około 50 tys. liczników ze zdalnym odczytem.

Natomiast Spółka PGE Dystrybucja zakończyła rok 2018 z wynikiem ponad 52 tys. zainstalowanych liczników zdalnego odczytu, co stanowi ok. 1 proc. wszystkich odbiorców Spółki.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Będą nowe wymogi UE ws. zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Kto już może się przygotowywać? (29 marca 2021)Powstał Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego (09 marca 2021)121 mln euro na projekty zintegrowane LIFE, w tym dwie polskie inicjatywy (18 lutego 2021)Jak ważna będzie ochrona środowiska dla kontrolerów NIK w 2021 r.? (07 stycznia 2021)PSE ogłaszają przetarg na nową usługę DSR (29 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony