Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Inwestycje dla bezpieczeństwa powodziowego regionu Wisły Sandomierskiej

   Powrót       21 września 2021       Ryzyko   

Jednym z regionów szczególnie zagrożonych jest Ziemia Sandomierska, gdzie mieszkańcy w tym roku po raz kolejny doświadczyli podtopień. Obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi tam inwestycje na kwotę 515 mln zł. Planowane są kolejne kompleksowe działania. W tym celu Wody Polskie podpisały porozumienie z samorządami.

Czytaj: Mapy powodzi miejskich, czyli o czym mówiono na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wody Polskie wraz lokalnymi samorządami wypracowały kilka rozwiązań, które pozwolą na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w regionie. W ramach działań Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa powodziowego na obszarze dorzecza Wisły w rejonie Wisły Sandomierskiej postanowiono, że:

 • wykonane zostanie szczegółowe Studium Wykonalności dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszaru między Krakowem a Zawichostem;
 • Wody Polskie otrzymają wsparcie w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących wprowadzenia decyzji zwalniających z zakazów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią;
 • przeprowadzone zostaną aktualizacje map zagrożenia powodziowego na odcinku Wisły Sandomierskiej.

Ponadto samorządy zadeklarowały zmiany legislacyjne umożliwiające występowanie gmin w roli inwestora zastępczego dla usuwania drzew i krzewów w międzywalach na działkach prywatnych.

Ponieważ region Wisły sandomierskiej jest szczególnie narażony na wezbrania i podtopienia, Wody Polskie inwestują niemal 515 mln zł, żeby zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami powodzi. Do najważniejszych zadań należą:

 • Kontrakt 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza; Kontrakt 3B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza. Koszt: 199 083 630,18 zł;
 • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie. Koszt: 39 258 611,50 zł;
 • Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km 8+000-10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. Mielecki. Koszt: 47 000 000,00 zł
 • Łączna wartość inwestycji, jakie zostały zakończone od 2018 roku i są realizowane obecnie w rejonie węzła tarnobrzesko-sandomierskiego na terenie województwa podkarpackiego wynosi ponad 230 mln zł.

Głównym celem inwestycji w mieście i gminie Baranów Sandomierski jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Aktualne mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, wskazują, że istniejące rzędne korony wałów powodziowych są za niskie w stosunku do rzędnej wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat (Q1%). Stwarza to potencjalne zagrożenie przelania się wody powodziowej na zawale i podtopieniem miejscowości Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały, Dymitrów Duży, Siedleszczany, Suchorzów i Przykop. Dlatego też planowana jest kompleksowa rozbudowa i poprawa parametrów prawego wału rzeki Wisły dł. ok. 8,483 km, na dwóch odcinkach:

 • w km 0+000 – 2+455 (tzw. sekcja VI) w całości zlokalizowana na terenie gminy Baranów Sandomierski;
 • w km 0+000 – 6+081 i na tzw. odcinku przejściowym o długości 48 m (tzw. sekcja VII), zlokalizowanych na terenach gmin Baranów Sandomierski oraz Padew Narodowa.

W jej ramach, rzędne prawego wału rzeki Wisły w rejonie Baranowa Sandomierskiego zostaną podwyższone średnio o 0,55 m. Rozpoczęcie prac projektowych zadania pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie” planowane jest w 2021 roku, zaś ich zakończenie w 2022 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 39 320 937,50 zł. Inwestycja pn. „Modernizacja wałów Wisły sandomierskiej wymagających podwyższenia” została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły na liście inwestycji buforowych w regionie wodnym Górnej Wisły.

Aktualnie procedowane są również kwestie związane z modernizacją wałów przeciwpowodziowych na pobliskiej rzece Babulówce:

 • W ramach zadania „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski” opracowano prace przedprojektowe i projektowe. Uzyskano też decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodnoprawne. W lipcu 2021 r. wystąpiono z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu którego złożony zostanie wniosek o PNRI.
 • W ramach zadania „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” 07.07.2021r. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. W dniu 18.08.2021 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa ich badanie.

Zabezpieczenie obszaru dorzecza Wisły w rejonie Ziemi Sandomierskiej wpisuje się w ogólnopolski system zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Aktualnie Wody Polskie realizują inwestycje przeciwpowodziowe w całym kraju na kwotę 20 mld zł.

Czytaj: Trwają konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 50 mln zł na nowoczesne technologie dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej (19 października 2021)Konsultacje społeczne zaktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym do 22 września (02 września 2021)Jak rozwiązać problem tzw. powodzi miejskich? Działania w Rzeszowie (31 maja 2021)Gorzyce: Ruszyła rozbudowa ponad 10 km odcinka obustronnych obwałowań rzeki Łęg (18 maja 2021)Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ws. bezpieczeństwa powodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego (12 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony