Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Inwestycje dla bezpieczeństwa powodziowego regionu Wisły Sandomierskiej

   Powrót       21 września 2021       Ryzyko   

Jednym z regionów szczególnie zagrożonych jest Ziemia Sandomierska, gdzie mieszkańcy w tym roku po raz kolejny doświadczyli podtopień. Obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi tam inwestycje na kwotę 515 mln zł. Planowane są kolejne kompleksowe działania. W tym celu Wody Polskie podpisały porozumienie z samorządami.

Czytaj: Mapy powodzi miejskich, czyli o czym mówiono na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wody Polskie wraz lokalnymi samorządami wypracowały kilka rozwiązań, które pozwolą na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w regionie. W ramach działań Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa powodziowego na obszarze dorzecza Wisły w rejonie Wisły Sandomierskiej postanowiono, że:

 • wykonane zostanie szczegółowe Studium Wykonalności dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszaru między Krakowem a Zawichostem;
 • Wody Polskie otrzymają wsparcie w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących wprowadzenia decyzji zwalniających z zakazów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią;
 • przeprowadzone zostaną aktualizacje map zagrożenia powodziowego na odcinku Wisły Sandomierskiej.

Ponadto samorządy zadeklarowały zmiany legislacyjne umożliwiające występowanie gmin w roli inwestora zastępczego dla usuwania drzew i krzewów w międzywalach na działkach prywatnych.

Ponieważ region Wisły sandomierskiej jest szczególnie narażony na wezbrania i podtopienia, Wody Polskie inwestują niemal 515 mln zł, żeby zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami powodzi. Do najważniejszych zadań należą:

 • Kontrakt 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza; Kontrakt 3B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza. Koszt: 199 083 630,18 zł;
 • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie. Koszt: 39 258 611,50 zł;
 • Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km 8+000-10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. Mielecki. Koszt: 47 000 000,00 zł
 • Łączna wartość inwestycji, jakie zostały zakończone od 2018 roku i są realizowane obecnie w rejonie węzła tarnobrzesko-sandomierskiego na terenie województwa podkarpackiego wynosi ponad 230 mln zł.

Głównym celem inwestycji w mieście i gminie Baranów Sandomierski jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Aktualne mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, wskazują, że istniejące rzędne korony wałów powodziowych są za niskie w stosunku do rzędnej wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat (Q1%). Stwarza to potencjalne zagrożenie przelania się wody powodziowej na zawale i podtopieniem miejscowości Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały, Dymitrów Duży, Siedleszczany, Suchorzów i Przykop. Dlatego też planowana jest kompleksowa rozbudowa i poprawa parametrów prawego wału rzeki Wisły dł. ok. 8,483 km, na dwóch odcinkach:

 • w km 0+000 – 2+455 (tzw. sekcja VI) w całości zlokalizowana na terenie gminy Baranów Sandomierski;
 • w km 0+000 – 6+081 i na tzw. odcinku przejściowym o długości 48 m (tzw. sekcja VII), zlokalizowanych na terenach gmin Baranów Sandomierski oraz Padew Narodowa.

W jej ramach, rzędne prawego wału rzeki Wisły w rejonie Baranowa Sandomierskiego zostaną podwyższone średnio o 0,55 m. Rozpoczęcie prac projektowych zadania pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie” planowane jest w 2021 roku, zaś ich zakończenie w 2022 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 39 320 937,50 zł. Inwestycja pn. „Modernizacja wałów Wisły sandomierskiej wymagających podwyższenia” została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły na liście inwestycji buforowych w regionie wodnym Górnej Wisły.

Aktualnie procedowane są również kwestie związane z modernizacją wałów przeciwpowodziowych na pobliskiej rzece Babulówce:

 • W ramach zadania „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski” opracowano prace przedprojektowe i projektowe. Uzyskano też decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodnoprawne. W lipcu 2021 r. wystąpiono z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu którego złożony zostanie wniosek o PNRI.
 • W ramach zadania „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” 07.07.2021r. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. W dniu 18.08.2021 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa ich badanie.

Zabezpieczenie obszaru dorzecza Wisły w rejonie Ziemi Sandomierskiej wpisuje się w ogólnopolski system zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Aktualnie Wody Polskie realizują inwestycje przeciwpowodziowe w całym kraju na kwotę 20 mld zł.

Czytaj: Trwają konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konsultacje społeczne zaktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym do 22 września (02 września 2021)Jak rozwiązać problem tzw. powodzi miejskich? Działania w Rzeszowie (31 maja 2021)Gorzyce: Ruszyła rozbudowa ponad 10 km odcinka obustronnych obwałowań rzeki Łęg (18 maja 2021)Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ws. bezpieczeństwa powodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego (12 maja 2021)Wieliczka: Dofinansowanie na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powodziowego (30 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony