Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inżynier środowiska ds. wody i ścieków Instytut Ekologii Stosowanej
Unikalna oczyszczalnia Bio Solid firmy BAMARTECH

MGMiŻŚ udostępnia sprawozdanie z realizacji KPOŚK

a+a-    Powrót       11 kwietnia 2019       Woda   

W latach 2016-2017 przeprowadzono 196 inwestycji w oczyszczalniach ścieków komunalnych, m.in. wybudowano 14 nowych, zmodernizowano 73 oczyszczalnie, rozbudowano 6 i dokonano modernizacji części osadowej na 61 oczyszczalniach.

27 marca br. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2016 i 2017(1). Sprawozdanie zawiera informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej, m.in. realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji w aglomeracjach o RLM większej od 2 000, ujętych w KPOŚK.

 

Sprawozdanie było przedstawione na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w połowie marca. Więcej informacji z posiedzenia Komisji tutaj.

Dokument ten został opracowany na podstawie sprawozdań wszystkich marszałków województw w roku 2016 oraz Dyrektorów RZGW PGW WP w 2017 r. Sprawozdania z realizacji Programu przedstawiły:

  • w 2016 r. – 1589 aktywnych aglomeracji,
  • w 2017 r. – 1579 aktywnych aglomeracji.

W 1579 aglomeracjach zamieszkuje 28,9 mln mieszkańców, z których 26,8 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, a około 1,7 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny. W latach 2016 i 2017 na terenie aglomeracji wybudowano 3983 km sieci kanalizacyjnej, w tym 3103 km sieci grawitacyjnej. W wyniku realizacji budowy tej sieci, liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 840 989. Ponadto zmodernizowano 384 km sieci istniejącej. W latach 2016-2017 przeprowadzono 196 inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków komunalnych z czego:

  • wybudowano 14 oczyszczalni,
  • zmodernizowano 73 oczyszczalnie,
  • rozbudowano 6 oczyszczalni,
  • dokonano modernizacji części osadowej na 61 oczyszczalniach,
  • przeprowadzono inwestycje łączne w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni na 42 obiektach.

Na koniec 2017 r. wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi został osiągnięty w 723 aglomeracjach, 1383 aglomeracje spełniło wymagania dotyczące jakości oczyszczanych ścieków, natomiast 1186 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada lub jest większa od RLM rzeczywistego. Łącznie wszystkie warunki zgodności spełniło 591 aglomeracji o sumarycznym RLMrz wynoszącym 19 377 006, co stanowi 50,38 proc. całego generowanego przez aglomeracje RLMrz.

Nakłady finansowe poniesione w latach 2016 i 2017 na budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły 4,394 mld zł, w tym:

  • 2,583 mld zł (58,8 proc.) wydatkowano na budowę i modernizację sieci,
  • 1,811 mld zł (41,2 proc.) na inwestycje związane z oczyszczalniami.

Największy udział w finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej mają środki własne gmin wynoszące 74,3 proc. ogólnej wartości nakładów finansowych oraz fundusze zagraniczne stanowiące 8,9 proc.. Pozostałe nakłady pochodziły z funduszy ekologicznych i stanowiły ok. 9 proc. oraz z innych źródeł finansowania – 7,8 proc.

Źródło: MGMiŻŚ

Przypisy

1/ Sprawozdanie można znaleźć tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/6750-sprawozdanie-KPOSK-2016-2017.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK (18 czerwca 2019)Czysta woda w kranie? Nie w sezonie (18 czerwca 2019)Naprawiono rurociąg między przepompownią a oczyszczalnią ścieków we Władysławowie (13 czerwca 2019)Taryfy wod-kan dla mieszkańców Otwocka będą obniżone o 12 proc. (13 czerwca 2019)Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Polsce – Infografika (11 czerwca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych