Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Departamencie Technologii Budowy Dróg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
c-trace: Redukcja kosztów odbioru odpadów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT c-trace Sp. z o.o.

Jest projekt rozporządzenia ws. dotacji z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

a+a-    Powrót       15 lutego 2019       Transport   

Pieniądze dla JST wypłacane w formie dotacji i nawet ponad milion zł wsparcia na jeden pojazd - ukazał się projekt rozporządzenia opisujący warunki finansowania zakupów taboru z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Według przyjętych założeń, publiczne wsparcie dla samorządów ma sprawić, że koszt zakupu np. autobusu zasilanego paliwami alternatywnymi nie będzie wyższy niż silnikowego. Zgodnie z rozporządzeniem(1), wsparcie publicznego transportu zbiorowego udzielane będzie w szczególności dla aglomeracji miejskich, uzdrowisk, obszarów, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody. Finansowane będą pojazdy wykorzystujące biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną. Z Funduszu finansowana będzie też budowa i rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów transportu publicznego. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji.

Na co i ile wsparcia można uzyskać?

Maksymalna wartość wsparcia w przypadku autobusów elektrycznych może wynosić 55 proc. kosztów nabycia pojazdu (maksymalnie do kwoty 1 mln 45 tys. zł na jeden autobus); w przypadku trolejbusu - 45 proc. kosztu nabycia (kwotowo nie więcej niż 720 tys. zł na jeden trolejbus); w przypadku autobusów na gaz - nie więcej niż 15 proc. kosztów (do kwoty 150 tys. zł na jeden pojazd); w przypadku autobusów na wodór - 55 proc. kosztów (maksymalnie 2 mln zł na pojazd). Jeśli chodzi o budowę i rozbudowę infrastruktury ładowania można liczyć na wsparcie do 80 proc. kosztów (nie więcej niż 240 tys. zł na inwestycję).

- Zaprojektowane kwoty mają zrównoważyć obecne ceny pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi do poziomu pojazdów obecnie wykorzystywanych, tj. pojazdów silnikowych - zakładają projektodawcy.

5 lat od rozpoczęcia użytkowania

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie zobowiązanie się do utrzymania zakupionych pojazdów przez 5 lat od dnia ich oddania do eksploatacji, a także wykorzystania majątku wspartego środkami FNT zgodnie z przeznaczeniem przez 5 lat od dnia oddania go do użytkowania.

Ze względu na szeroki zakres działań finansowanych z Funduszu (jedenaście obszarów) w ustawie go powołującej nie określono warunków udzielania wsparcia. Teraz opisano je w rozporządzeniu. W ocenie projektodawców wsparcie JST z funduszy publicznych w obszarze nie tylko budowy infrastruktury dla transportu publicznego, ale również wymiany taboru przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i CO2, a przez to do osiągnięcia celów klimatycznych oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Konsultacje społeczne rozporządzenia

Obecnie tozpoczął się proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 25 lutego br. na adres: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa oraz e-mail: marek.popiolek@me.gov.pl.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z zakładce Rządowy Proces Legislacyjny:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321101

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gdańsk: Straż Miejska otrzymała dwa elektryczne radiowozy (02 lipca 2020)EEA: Musimy lepiej chronić nasze morza i oceany (01 lipca 2020)UE chce uczestniczyć w mechanizmie CORSIA od 2021 r. (30 czerwca 2020)Fundusze europejskie napędzają kolej na Podlasiu (29 czerwca 2020)Warszawa przystępuje do programu "Zielone Miasta" Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (19 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony