Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

KE przedstawiła propozycję rozporządzenia ws. surowców krytycznych. 10% surowców wydobywanych będzie w Europie

Znamy szczegóły rozporządzenia UE ws. surowców krytycznych. Do 2030 r. 10% surowców krytycznych powinno być wydobywanych na terenie UE, a 15% ma pochodzić z recyklingu. Ma to przyczynić się do uniezależnienia UE od importu surowców m.in. z Chin.

   Powrót       17 marca 2023       Zrównoważony rozwój   
kobalt

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj propozycję regulacji dotyczących surowców krytycznych. Mowa o zapowiadanym wcześniej European Critical Raw Materials Act, czyli rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy zapewniające bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców krytycznych(1).

- Rozporządzenie przybliży nas do realizacji naszych ambicji klimatycznych. Znacznie poprawi rafinację, przetwarzanie i recykling kluczowych surowców, tu w Europie. Surowce są niezbędne do wytwarzania strategicznych technologii dla naszej transformacji - takich jak wytwarzanie energii wiatrowej, magazynowanie wodoru czy akumulatory. Ponadto wzmacniamy naszą współpracę z wiarygodnymi partnerami handlowymi na całym świecie, aby zmniejszyć obecne uzależnienie UE od jednego lub kilku krajów. W naszym wspólnym interesie leży zwiększenie produkcji w sposób zrównoważony, a jednocześnie zapewnienie najwyższego poziomu dywersyfikacji łańcuchów dostaw dla europejskich przedsiębiorstw – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Czytaj: Green Deal Industrial Plan. KE przedstawia szczegóły

97% magnezu UE pozyskuje z Chin

W przypadku wielu kluczowych surowców UE polega obecnie niemal wyłącznie na ich imporcie z państw trzecich. Dane niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych(2) wskazują, że w przypadku 14 z 27 surowców krytycznych (z unijnej listy) Europa jest w 100% uzależniona od importu (w przypadku trzech kolejnych jest to po ponad 95%, a w przypadku ośmiu to maksymalnie 80%).

- Taka koncentracja naraża UE na znaczne ryzyko związane z dostawami. Istnieją precedensy, w których kraje wykorzystują swoją silną pozycję jako dostawcy surowców przeciwko krajom kupującym, na przykład poprzez ograniczenia wywozowe – czytamy.

Tymczasem szacunki wskazują, że do 2050 r. popyt UE na metale ziem rzadkich, z których produkowane są podzespoły wykorzystywane w turbinach wiatrowych lub pojazdach elektrycznych, wzrośnie sześć do siedmiu razy, a zapotrzebowanie na gal (wykorzystywany do produkcji półprzewodników) nawet 17-krotnie. - Zastępowanie materiałów oraz zwiększanie efektywności materiałowej i obiegowości może do pewnego stopnia złagodzić prognozowany wzrost popytu, ale nie oczekuje się, że kroki te odwrócą tę tendencję – wskazuje KE.

Co proponuje się w ramach rozporządzenia w sprawie surowców krytycznych?

Rozporządzenie ws. surowców krytycznych opiera się na czterech kluczowych filarach: wzmocnienie wszystkich etapów europejskiego łańcucha wartości surowców krytycznych, dywersyfikacja importu w celu zmniejszenia zależności od państw trzecich, poprawa zdolności UE do monitorowania i łagodzenia ryzyka zakłóceń w dostawach surowców krytycznych oraz wdrażanie obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z przepisami, UE będzie dążyć do tego, by do 2030 r.:

  • co najmniej 10% unijnego zużycia surowców w UE pochodziło z Europy
  • co najmniej 40% rocznego zużycia w UE było przetwarzane na terenie Unii
  • co najmniej 15% rocznego zużycia pochodziło z recyklingu,
  • nie więcej niż 65% rocznego zużycia w UE każdego surowca na dowolnym etapie przetwarzania pochodziło z jednego państwa trzeciego.

Recykling surowców krytycznych

Obecnie mniej niż 1% pierwiastków ziem rzadkich zużywanych w UE poddawanych jest procesom recyklingu, aby spełnić cele w tym zakresie państwa członkowskie będą zobligowane do wdrożenia „krajowych środków w celu poprawy zbierania bogatych w surowce krytyczne odpadów i zapewnienia ich recyklingu w celu uzyskania wtórnych surowców krytycznych”.

- UE, ze względu na swoją historię wydobycia, posiada liczne stare kopalnie i odpady poflotacyjne, które mogą zawierać cenne surowce krytyczne, ale których potencjał nie został dotychczas przeanalizowany. Przepisy zobowiązują obecnych operatorów do oceny możliwości takiego odzysku oraz do zbierania informacji o zawartości surowców krytycznych w wytwarzanych przez nich odpadach oraz o odpadach składowanych na ich obiektach – podkreślono.

Ułatwienia administracyjne i projekty strategiczne

Rozporządzenie zmniejszyć ma ponadto obciążenia administracyjne i uprościć procedury wydawania zezwoleń na projekty dotyczące surowców krytycznych w UE oraz wzmocnić przyjmowanie i wdrażanie przełomowych technologii w zakresie surowców krytycznych. Przewiduje się również specjalne traktowanie projektów uznanych za „strategiczne”. O status „Projektu strategicznego” będą mogły ubiegać się projekty przyczyniające się do budowania strategicznych zdolności surowcowych na wszystkich etapach łańcucha wartości, zarówno w UE, jak i poza nią. Oceny i wyboru projektów strategicznych dokona Komisja Europejska i Europejska Rada ds. Surowców Krytycznych, która ma dopiero zostać powołana.

- Wybrane Projekty Strategiczne otrzymają wsparcie w zakresie dostępu do finansowania i krótszych terminów wydawania pozwoleń (24 miesiące w przypadku zezwoleń na wydobycie i 12 miesięcy w przypadku zezwoleń na przetwarzanie i recykling) – dodaje KE.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy zapewniające bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców krytycznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 i (UE) 2019/102:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en
2/ Szczegóły tutaj:
https://www.diw.de/de/diw_01.c.861639.de/publikationen/wochenberichte/2022_50_1/deutschland_kann_seine_versorgungssicherheit_bei_mineralischen_rohstoffimporten_erhoehen.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do 2027 r. UE może uniezależnić się od chińskich baterii (25 stycznia 2023)Odkryto największe w Europie złoża metali ziem rzadkich (13 stycznia 2023)Orędzie o stanie Unii Europejskiej. Wśród głównych tematów energetyka i zmiany klimatu (15 września 2022)Elektromobilność na świecie. Wzrasta sprzedaż, ale problemem mogą okazać się surowce krytyczne (24 maja 2022)Surfowanie po Internecie nie sprzyja ochronie środowiska. Dane mówią same za siebie (02 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony