Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Klimatyczno-energetyczne cele strategii „Europa 2020” niezagrożone

   Powrót       20 lipca 2017       Zrównoważony rozwój   

Eurostat podsumował unijne postępy w kwestii realizacji strategii „Europa 2020” . Od 2008 r. najbardziej znaczący progres na tle innych celów strategicznych dokonał się w dziedzinie ograniczania zmian klimatycznych i energii (poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w połączeniu ze wzrostem wykorzystania OZE).

Do roku 2015 emisje gazów cieplarnianych w Europie obniżyły się o 22,1 proc. w odniesieniu do poziomu z roku 1990. W porównaniu do 2014 r. miał co prawda miejsce niewielki wzrost tych emisji (wtedy były one o 22,6 proc. niższe w porównaniu z rokiem 1990), ale oczekuje się, że UE przekroczy swój cel zakładający redukcję emisji o 20 proc. do 2020 r.

Udział w zmniejszaniu emisji miały wszystkie sektory gospodarki, z wyjątkiem spalania paliw w transporcie i międzynarodowego lotnictwa. Chociaż sektor energetyczny był odpowiedzialny za największą redukcję w tym okresie w ujęciu bezwzględnym, to wciąż miał największy udział w całkowitej emisji w 2015 r.

Emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkańca są poniżej poziomów obserwowanych w wielu innych dużych gospodarkach światowych, takich jak Australia, Kanada i Stany Zjednoczone.

3,3 pkt proc. dzieli Europę od osiągnięcia celu dotyczącego OZE

Udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnej produkcji energii brutto wzrósł z 16,1 proc. w roku 2014 do 16,7 proc. w 2015 r. Dlatego Europie pozostaje już tylko 3,3 pkt proc. do osiągnięcia strategicznego celu wynoszącego 20 proc. OZE.

Biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe wciąż mają największy udział spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii w UE, będąc jednocześnie najbardziej liczącym się OZE wykorzystywanym do celów transportowych, ogrzewczych i chłodniczych.

Energetyka wodna pozostaje dominującą technologią OZE, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Niemniej udział wiatru i słońca istotnie się zwiększył dzięki skutecznym systemom wsparcia i dużym spadkom kosztów.

UE poczyniła także znaczne postępy w kwestii realizacji celu efektywności energetycznej. Cel na 2020 rok dotyczący końcowego zużycia energii został już prawie osiągnięty. Jeśli chodzi o zużycie energii pierwotnej, UE musi je jeszcze zmniejszyć o 3,1 proc., jeśli ma osiągnąć cel w zakresie efektywności energetycznej wyznaczony na 2020 r. W 2015 r. w UE zużyto o 10,7 proc. energii pierwotnej mniej niż w 2005 r., ale o 1,4 proc. więcej niż w roku 2014.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Priorytety MKiŚ na 2023 r.? M.in. nowela ustawy OZE (05 stycznia 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)BOŚ Bank wspiera inwestorów w realizacji inwestycji podnoszących efektywność energetyczną (15 listopada 2022)10 mld euro rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych (18 października 2022)GOZ w miastach okiem specjalistów (11 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony