Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

NGO: Remont progu podpiętrzającego stopień wodny Włocławek zagrożeniem dla życia w Wiśle

Zdaniem organizacji pozarządowych naprawa progu podpiętrzającego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku stanowi istotne zagrożenie dla życia w Wiśle. Wskutek wcześniejszych napraw – przypominają organizacje - uśmiercono ponad 4 mln ryb.

   Powrót       21 grudnia 2022       Ryzyko środowiskowe   

Organizacje pozarządowe apelują o wycofanie się z postępowania przetargowego w sprawie naprawy progu podpiętrzającego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku do czasu zakończenia postępowania administracyjnego i uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia – czytamy w liście skierowanym do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pod apelem w tej sprawie, w imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki, podpis złożyło dziewięć organizacji: Fundacja EkoRozwoju, Fundacja Greenmind, Fundacja WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Sekcja Przyjaciół Raby Koła Raba Polskiego Związku Wędkarskiego, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne, Klub Gaja, Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Ograniczenie przepływu rzeki

Jak informuje Koalicja, w ramach naprawy progu podpiętrzającego dolne stanowisko stopnia wodnego we Włocławku planowane jest ograniczenie przepływu Wisły poniżej stopnia przez 45 dni oraz całkowite zatrzymanie przepływu przez 110 dni, czyli łącznie prawie 5 miesięcy. Dodatkowo, w ramach prac naprawczych planowane jest obudowanie progu na całej długości płytami żelbetowymi, co – jak argumentuje Koalicja Ratujmy Rzeki - stworzy barierę uniemożliwiającą rybom dotarcie do przepławki w środkowym filarze stopnia.

- Trzydziestokrotne zatrzymywanie przepływu Wisły podczas naprawy progu jesienią 2018 r. doprowadziło do uśmiercenia ponad 4 mln ryb i znaczącej redukcji (do 60%) populacji różanki w obszarze PLH 040039 „Włocławska Dolina Wisły”. Przypominamy też, że trzej pracownicy PGW WP odpowiedzialni za manipulowanie przepływem Wisły na stopniu Włocławek w maju 2018 r. zasiadają na ławie oskarżonych w postępowaniu sądowym dotyczącym zniszczenia w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 181 Kodeksu karnego) – wskazuje Koalicja.

Organizacja podkreśla przy tym, że „olbrzymią kontrowersją jest też udzielenie zgody na uszczelnienie progu podpiętrzającego bez decyzji środowiskowej, z pominięciem procedury udziału społecznego”. - RDOŚ w Bydgoszczy miał obowiązek poinformować społeczeństwo o postępowaniu, dać wszystkim zainteresowanym 30 dni na złożenie uwag i uwzględnić te uwagi w wydanej decyzji. To zostało przez organ całkowicie pominięte. To chyba pierwszy przypadek w Polsce tak jawnego naruszenia zasady partycypacji społecznej gwarantowanej polskimi ustawami, dyrektywami UE i Konwencją z Aarhus – czytamy.

Czytaj też: Rzeki są wyjątkowym ekosystemem, w którym znikają dowody przestępstw…

Zdaniem sygnatariuszy listu, w zaistniałej sytuacji jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest wstrzymanie się przez PGW WP RZGW w Warszawie od wszelkich działań dot. progu podpiętrzającego stopień wodny Włocławek do czasu uzyskania ostatecznej decyzji. - Koalicja apeluje do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o podjęcie radykalnych kroków w kierunku trwałego i zrównoważonego rozwiązania problemów stopnia Włocławek. Ciągłe naprawianie stopnia i progu podpiętrzającego nie są działaniami racjonalnymi zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym i ekonomicznym. W tej sytuacji wyłączenie stopnia z eksploatacji musi być zawsze wariantem poważnie traktowanym we wszelkich planach strategicznych i postępowaniach administracyjnych dotyczących przyszłości środkowej i dolnej Wisły – dodano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy rezerwat przyrody na Podkarpaciu. Chroni dolinę małej rzeki Smarkata (03 kwietnia 2024)Bo woda była za słona. Godzina dla Ziemi WWF w tym roku poświęcona rzekom (23 marca 2024)237 m3 wody na 1 MWh w Elektrowni Skawina. O mokrych długach termicznych elektrowni w Światowy Dzień Wody (22 marca 2024)Stan polskich wód powierzchniowych wykazuje postępy, jednak wciąż nie zadowola (14 marca 2024)Eksperci rozmawiali o przyszłości Odry. Wrocław (14 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony