Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Kolej pełni ważną rolę w transporcie intermodalnym

Przed inwestycjami w transport intermodalny nie można uciec. Wzrost jego udziału w przewozach ładunków pomoże zarówno ograniczyć natężenie ruchu drogowego, jak i zwiększyć wykorzystanie transportu niskoemisyjnego.

   Powrót       09 listopada 2017       Planowanie przestrzenne   

Program pomocowy dla transportu intermodalnego, przygotowany przez ministrów rozwoju i finansów, został zaakceptowany na szczeblu unijnym. Komisja Europejska podjęła przychylną decyzję 31 października br. Oznacza to uruchomienie mechanizmów finansowego wsparcia przeznaczonych na budowę i modernizację infrastruktury wykorzystywanej w przewozach intermodalnych, w tym zakup taboru kolejowego. Przyjęcie programu pomocowego stanowi ważny krok na drodze do realizacji postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze transportu. Wartość programu szacowana jest na kwotę 1 mld zł.

Przyszłość transportu kolejowego

Czym jest transport intermodalny?

Transport intermodalny polega na przewozie ładunków więcej niż jednym środkiem transportu. Najważniejszą cechą tego rodzaju przewozów jest możliwość stosowania kontenera lub nadwozia wymiennego, które pozwalają na szybkie przeniesienie ładunków, bez konieczności przeładowywania samych towarów. W przypadku transportu intermodalnego za przewóz ładunków różnymi środkami transportu odpowiedzialny jest jeden wykonawca.
Istotnym elementem transportu intermodalnego jest szersze wykorzystanie połączeń kolejowych i dróg wodnych, gdyż to one w największym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz nie zwiększają natężenia ruchu drogowego. Coraz większą popularnością cieszy się także wykorzystanie rowerów na tzw. ostatnim kilometrze. Jest to jednak rozwiązanie stosowane głównie w usługach kurierskich.

Transport kolejowy może być wykorzystywany w przewozach intermodalnych na trzy sposoby. Pierwszym jest użytkowanie kolejowych terminali towarowych w pierwszej kolejności, a następnie przeniesienie ciężaru na transport drogowy. Kolejnym jest wykorzystanie stacji kolejowym w celu skonsolidowania i zaplanowania dalszego transportu. Ostatnim natomiast jest włączenie transportu ładunków w ramy usług i infrastruktury pasażerskiego transportu kolejowego.

10 proc. rocznie

Mimo że transport intermodalny jest w Polsce młodym rynkiem, to w perspektywie ma rosnąć w tempie około 10 proc. rocznie. Obecny udział intermodalnej pracy przewozowej w całkowitej pracy przewozów ładunków wynosi niecałe 5 proc. W tym najwięcej (około 14 proc.) generowane jest przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego obsługiwane przez obcych armatorów morskich.

Jednym z założeń rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest doprowadzenie do zwiększenia jego udziału, aby do 2020 roku osiągnął średni poziom odpowiedni dla krajów Unii Europejskiej, tj.10-15 proc. udział w ramach transportu kolejowego.

Strategiczne położenie

Przez Polskę, ze względu na strategiczne położenie geograficzne, prowadzą liczne korytarze transportowe - zarówno w kierunku północ-południe, jak i wschód-zachód. Mimo korzyści płynących ze zwiększania udziału transportu kolejowego, wciąż około 80 proc. przewozów kontenerowych z portów realizowana jest przez transport drogowy.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński i Przykona najbardziej innowacyjnymi energetycznie gminami w Polsce (05 grudnia 2023)Miejski transport przyjazny mieszkańcom i środowisku. Jak to robią w Krakowie? (28 marca 2022)Żelistrzewo: Rusza budowa innowacyjnego dworca (07 maja 2021)Trwa konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (06 maja 2021)Metropolia zainteresowana nowymi rządowymi dotacjami do zeroemisyjnych autobusów (24 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony