Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji przepisów unijnych dyrektyw

W środę Komisja Europejska przyjęła pakiet decyzji ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wśród nich są decyzje dotyczące Polski. Obejmują one takie kwestie jak efektywność energetyczna, składowiska odpadów oraz odpady ze statków.

   Powrót       07 kwietnia 2022       Energia   
komisja europejska

- Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw – wskazuje KE w komunikacie.

Efektywność energetyczna

Jak czytamy w komunikacie KE, przesłano do Polski uzasadnione opinie w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy ws. efektywności energetycznej (dyrektywa (UE) 2018/2002 zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE). Opinię w tym zakresie przesłano także do Finlandii, Łotwy, Malty i Szwecji.

Dyrektywa ta ustanawia wiążący cel UE w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. w wysokości co najmniej 32,5 proc. Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do 25 października 2020 r. - Pięć państw członkowskich, które nie zgłosiły pełnej transpozycji do prawa krajowego zmienionej dyrektywy w wyznaczonym terminie, otrzymało wezwanie do usunięcia uchybienia w listopadzie 2020 r. Po przeanalizowaniu krajowych środków transpozycji Komisja uważa, że transpozycja w Finlandii, na Łotwie, Malcie, w Polsce i Szwecji nie została zakończona – wskazuje KE.

Odpady ze statków

KE zdecydowała także o przesłaniu uzasadnionej opinii do Austrii, Cypru, Holandii, Szwecji i Polski w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia o środkach krajowych wprowadzonych w celu transpozycji do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków (dyrektywa (UE) 2019/883). Dyrektywa ta ma na celu przeciwdziałanie zanieczyszczaniu morza przez statki poprzez zapewnienie, że odpady wytwarzane na pokładzie zbierane są w portach, które muszą oferować urządzenia do odbioru różnego rodzaju odpadów w celu ich właściwego przetwarzania.

Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 28 czerwca 2021 r.

Składowanie odpadów

Polska otrzymała także wezwanie do wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie składowania odpadów (dyrektywa 1999/31/WE). - Państwa członkowskie miały do 16 lipca 2009 r. zamknąć składowiska, które nie są zgodne z wymogami dyrektywy, chyba że przedstawiły odpowiednie „plany zagospodarowania instalacji”, które umożliwiałyby dalsze przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania. Od czasu wysłania przez Komisję wezwania do usunięcia uchybienia w marcu 2019 r. Polska nie zapewniła ostatecznego zamknięcia i rekultywacji pięciu składowisk komunalnych, które nie spełniają tych wymogów. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii – podaje KE.

W wszystkich powyższych kwestiach Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi oraz wprowadzenie wymaganych środków zaradczych. W przeciwnym razie podjęta może zostać decyzja o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Recykling nawet 15,6 razy większy przy zbiórce selektywnej. Dane z Europy i Polski o tworzywach sztucznych (27 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024) Nielegalne miejsce składowania odpadów. Wrocław (06 marca 2024)ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych (06 marca 2024)Bioodpady a recykling. Interpelacja Anny Sobolak i odpowiedź Anity Sowińskiej (05 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony