Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Jakie kompetencje są potrzebne do pracy w wod-kan i remediacji?

Jak planować i nadzorować rozwój pracowników w wod-kan? A jak w rekultywacji i remediacji? Na te pytania odpowie Polska Rama Kwalifikacji. Dokument, jak wskazuje IGWP, może być przydatny nie tylko dla zatrudniających, ale i dla pracowników.

   Powrót       16 stycznia 2023       Woda   

Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji powołano w 2020 r. Od tamtego czasu, dzięki jej pracom, m.in. przedstawiono rekomendacje co do usług rozwojowych dla przedsiębiorstw wod-kan. Bazował na nich ubiegłoroczny nabór, w ramach którego finansowano szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Równolegle, także w oparciu o wnioski Rady, trwały prace nad wypracowaniem „Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji” (SRK dla GWŚIR). Ujrzała ona światło dzienne w ub. tygodniu, po półtora roku od pierwszych konsultacji rynkowych, opracowaniu projektu i jego konsultacjach w 2022 r. Jej ostateczny kształt to niemal 50 stron tabel z rozpisanymi kompetencjami pożądanymi w różnych obszarach związanych z branżą. By ułatwić korzystanie z tego zasobu, autorzy – wyliczeni w przypisie(1) – opublikowali też instrukcję i wskazówki.

Czytaj też: Strach przed powstającymi odpadami poremediacyjnymi

SRK wskazuje kompetencje potrzebne do planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów w ramach gospodarki wodno-ściekowej oraz rekultywacji i remediacji. Podzielono je według tzw. „wyznaczników sektorowych w obrębie wiedzy i umiejętności”. Podzielono je na dziewięć grup:

  • ekosystemy i zasoby wody,
  • interesariusze,
  • badania, pomiary, pozyskiwanie i analiza danych,
  • projektowanie i budowa infrastruktury,
  • eksploatacja infrastruktury,
  • ujmowanie, uzdatnianie, dostarczanie wody,
  • odbiór, transport i oczyszczanie ścieków,
  • planowanie i prowadzenie procesów rekultywacji i remediacji,
  • bezpieczeństwo.

Każdy z wyznaczników przeanalizowano pod kątem potrzebnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Analizując stopień ich zgłębienia, można stwierdzić poziom wykwalifikowania danego pracownika. Ocena kompetencji to jednak niejedyne zastosowanie SRK wskazywane przez autorów.

SRK ma być pomocna do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi, dostosowania poziomu zadań do umiejętności pracowników, wartościowania stanowisk pracy czy ustalania siatki wynagrodzeń. Osoby szukające pracy dowiedzą się z kolei o możliwych ścieżkach rozwoju kariery.

Administracja publiczna może wykorzystać SRK do zwiększenia transparentności w prowadzonych zamówieniach publicznych. W jaki sposób? Dokument jak na talerzu podaje możliwe sposoby definiowania usług, ale i wymagań względem wykonawców. Nie bez znaczenia jest też wskazywanie kwalifikacji osób zajmujących się zagadnieniami GWŚiR od strony prawnej. – SRK (…) może posłużyć do (…) określania przez ministra właściwego pożądanych kompetencji dla grup ekspertów angażowanych do konsultowania regulacji prawnych, procedur administracyjnych czy też określania kompetencji urzędników zajmujących się zagadnieniami sektora GWŚiR – głosi dokument.

Edukacja w wod-kan i remediacji

Wreszcie, choć to być może najważniejsze, na ramach zyskać ma obszar edukacji - w projektowaniu szkoleń czy modyfikowaniu programów uczelnianych czy zawodowych. Programy te „wymagają nadal systematycznych modyfikacji”. Jeśli chodzi o dostępność oferty edukacyjnej szkół branżowych I i II stopnia jest ona, jak czytamy, różnorodna. We wszystkich województwach prowadzi się edukację w zakresie sześciu zawodów: monter sieci i instalacji sanitarnych (574 szkoły w kraju), technik mechanik (550), technik architektury krajobrazu (350), mechanik-monter maszyn i urządzeń (263), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (231) oraz technik ochrony środowiska (188). Szkoły wyższe oferują szeroki zakres, Polskie uczelnie oferują łącznie 92 kierunki studiów nawiązujących tematyką do branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. - W przeważającej części są to kierunki o profilu ogólnoakademickim, jedynie niewielka część z nich ma charakter praktyczny – podkreślają jednak autorzy dokumentu, zachęcając do korzystania z Ram.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Konsorcjum pracujące nad SRK dla GWŚIR powstało na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. W jego skład weszła Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz firma MABEA, a całość powstała, jak podaje IGWP dzięki zaangażowaniu ekspertów i praktyków z branży”. Wśród autorów wylicza się następujące osoby: Anna Araminowicz, dr inż. Jan Bondaruk, Tomasz Boniecki, Łukasz Dumas, Robert Fennig, Zbigniew Gieleciak, Andrzej Gołąb, Paulina Kopeć, Marek Kornatowski, Justyna Król, Jakub Kucharski, prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Bartosz Łuszczek, Piotr Matusiak, Mirosław Milak, Karolina Misztal, dr inż. Klara Ramm, Magdalena Słocińska, dr inż. Andrzej Staniszewski, Radosław Szeinig, Beata Wiśniewska, Iwona Włodarek, Edyta Zalewska, Edward Żołądkowicz.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wielka Brytania przygotowuje się na wydobycie ropy i gazu ze swoich największych nieeksploatowanych dotąd złóż (28 września 2023)Giełda. Słońce w obrocie (25 września 2023)Zarządzanie inwestycją PV to maraton, a nie sprint (21 września 2023)Pomoc publiczna wesprze zielone technologie. Projekt rozporządzenia MRiT (20 września 2023)Grunt to dobra konstrukcja – także w AgroPV (15 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony