Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Komunikat GDOŚ ws. decyzji środowiskowej dla przekopu przez Mierzeję Wiślaną

   Powrót       23 września 2020       Transport   

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska(1) po rozpatrzeniu odwołań: Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r., Stowarzyszenia „Ogólnopolskie Towarzystwa Ochrony Ptaków” z dnia 28 grudnia 2018 r., Stowarzyszenia „Towarzystwo Ochrony Przyrody” z dnia 31 grudnia 2018 r., Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia” z dnia 2 stycznia 2019 r. oraz Stowarzyszenia „Straż Ochrony Przyrody w Polsce” z dnia 2 stycznia 2019 r. na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat, decyzją z dnia 17 września 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.52, uchylił powyższą decyzję w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał powyższą decyzję w mocy.

Czytaj: Prace na Mierzei Wiślanej trwają pomimo braku decyzji środowiskowej

W praktyce

Oznacza to w praktyce, że pozytywna decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ w Olsztynie została utrzymana w mocy z jednoczesną modyfikacją brzmienia szeregu warunków realizacji inwestycji. Uchylenie części decyzji RDOŚ Środowiska dotyczyło uszczegółowienia zapisów w:

  • części decyzji określającej rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
  • charakterystyki przedsięwzięcia.

Zmodyfikowania zapisów:

  • warunków dotyczących organizacji zaplecza budowy
  • warunków minimalizujących oddziaływanie akustyczne inwestycji
  • warunków minimalizujących oddziaływanie inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne, w tym jednolite części wód
  • warunków minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym ryby, płazy i ptaki oraz ich siedliska
  • warunków minimalizujących oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000 Zalew Wiślany PLB200010 oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007.

Ostateczna decyzja środowiskowa nakłada na inwestora obowiązek podjęcia szeregu działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Warunki określone w decyzji zostały sformułowane w odniesieniu do wszystkich części składowych inwestycji polegającej na budowie kanału żeglugowego wraz z portem osłonowym oraz układem drogowo-mostowym, a także toru wodnego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg, i dotyczą zminimalizowania wpływu przedsięwzięcia m.in. na przyrodę – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych w granicach oddziaływania przedsięwzięcia, w tym obszarów Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010 oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, a także rezerwatu przyrody „Zatoka Elbląska”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia te dzielą się na mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (obligatoryjnie wymagają one przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest dla nich fakultatywne). Podkreślić należy, że w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nakładane są warunki mające na celu zapobieganie i ograniczanie znaczącego potencjalnego oddziaływania tych przedsięwzięć na środowisko.

GDOŚ: mimo niewątpliwego oddziaływania na środowisko, nie dojdzie do istotnego negatywnego oddziaływania

Przeprowadzona przez organ odwoławczy szczegółowa i dogłębna ocena oddziaływania na środowisko, w tym chronione w ramach obszarów Natura 2000 populacje występujących na omawianym terenie gatunków roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze wykazała, że mimo niewątpliwego oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu nałożonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działań minimalizujących, nie dojdzie do istotnego negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko. Nie stwierdzono także możliwości znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 Zalew Wiślany oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.

Czytaj: Aktywiści wysłali do unijnego komisarza ds. środowiska list ws. przekopu Mierzei Wiślanej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w toku prowadzonego postępowania odwoławczego zapewnił dwukrotnie możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Do wniosków i uwag GDOŚ odniósł się w treści decyzji.

Źródło: GDOŚ

Przypisy

1/ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 września 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.53, w sprawie poinformowania stron postępowania oraz społeczeństwa że decyzją z dnia 17 września 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.52, uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał powyższą decyzję w mocy
http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/170048/DOOS-WDS-ZOO.420.6.2019.mko.53.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Podpisano umowę na wykonanie drugiej części drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (21 kwietnia 2021)Przekop Mierzei Wiślanej. Aktualizacja stanu prac marzec'21 (11 marca 2021)Znamy wykonawcę II etapu budowy drogi wodnej przez Zalew Wiślany (24 grudnia 2020)Przekop Mierzei Wiślanej za prawie 2 mld zł (26 listopada 2020)Nie będzie odwołania od decyzji środowiskowej ws. przekopu Mierzei Wiślanej (23 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony