Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Koniec dofinansowań dla spalarni coraz bliżej

Opinia PE jest zgodna ze stanowiskiem organizacji pozarządowych, które od lat postulowały o zaprzestanie inwestowania w spalanie odpadów. Technologia ta uniemożliwia przejście do prawdziwej gospodarki obiegowej – komentuje Piotr Barczak z EEB.

   Powrót       26 października 2018       Odpady   

Komisja ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) głosowała wczoraj w sprawie kształtu Funduszu Spójności po 2020 roku. Komisja ENVI uznała, że środki z Funduszu powinny służyć transformacji gospodarki w kierunku circular economy. Co to oznacza w praktyce? Na przykład zaprzestanie przyznawania dofinansowań dla spalarni odpadów.

- Opinia Parlamentu Europejskiego jest zgodna ze stanowiskiem organizacji pozarządowych, które od lat postulowały o zaprzestanie inwestowania w spalanie odpadów. Technologia ta uniemożliwia przejście do prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz stoi w sprzeczności z ambicjami zero waste – skomentował dla nas wyniki głosowania Piotr Barczak, Senior Policy Officer: Waste w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska (EEB).

Wszystko zgodnie z hierarchią

Komisja ENVI zaproponowała bowiem, aby fundusze unijne kierować na działania zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, na której czele znajduje się zapobieganie powstawania odpadów, a następnie ponowne użycie i dalej recykling. Jednocześnie wyłączone zostanie finansowanie instalacji przetwarzania odpadów resztkowych, czyli na przykład spalarni odpadów czy MBP (instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania).

Wszystko to, aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego.

Selektywna zbiórka i recykling zamiast spalarni

Jak zaznaczała w swoim komunikacie organizacja Zero Waste Europe, która poinformowała o sprawie, efekty proponowanych zmian będą miały duże znaczenie dla państw z Europy Centralnej i Wschodniej, które połowę środków z Funduszu Spójności zainwestowały właśnie w instalacje przetwarzania odpadów resztkowych.

- To stanowisko Parlamentu Europejskiego jest szczególnie ważne dla takich krajów, jak Polska, gdzie środki publiczne, w tym europejskie, powinny być wydawane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. W przypadku Polski szczególnie ważne jest wsparcie dla selektywnej zbiorki odpadów i rozwinięcia infrastruktury recyklingu – dodaje Barczak.

Zero Waste wyraża nadzieję, że stanowisko komisji ENVI poprze także komisja REGI (Committee on Regional Development), która będzie głosować nad sprawą 21 listopada br.

Warto dodać, że ostatnio ukazał się raport Komisji Europejskiej na temat wdrażania unijnych przepisów w zakresie gospodarki odpadami (raport do pobrania tutaj). W raporcie skupiono się m.in. na kwestii ryzyka nieosiągnięcia przez niektóre państwa członkowskie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych w 2020 roku. Raport jest dla nas o tyle ważny, że wśród państw, które mogą nie sprostać wymaganiom, znajduje się w opinii Komisji Polska.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biała Księga Rozwoju Przemysłu: wyzwania dla firm to m.in. wymogi dot. odpadów, wdrażanie GOZ i ceny energii (11 marca 2021)Powstają demonstratory, które mają technologicznie zazielenić Polskę (12 lutego 2021)Wciąż jest szansa zostać tegorocznym Liderem GOZ 2021! Nowy termin zgłoszeń do Stena Circular Economy Award (03 lutego 2021)PE dopinguje KE w podkręcaniu GOZ-owej śruby. Jak? Np. poprzez ograniczanie zużycia surowców (27 stycznia 2021)KE rozpoczęła konsultacje publiczne ws. inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów (13 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony