Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Konsekwencje braku wdrożenia konkluzji BAT dla instalacji przetwarzania odpadów

Czas na dostosowanie instalacji do wymagań zawartych w konkluzjach BAT dla przetwarzania odpadów minie za niewiele ponad rok. Zdaniem specjalistów wdrożenie nowych wymagań wymagać będzie trudnych technologicznie zmian.

   Powrót       21 maja 2021       Odpady   

17 sierpnia 2018 r. poznaliśmy Konkluzje BAT (ang. Best Available Technology, Najlepsze Dostępne Techniki) dla przetwarzania odpadów. To dokument obejmujący szerokie spektrum technologii przetwarzania odpadów, służący jako odniesienie przy ustalaniu warunków pozwoleń zintegrowanych. Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska minął 17 lutego 2019 r., natomiast czas na dostosowanie instalacji do wymagań zawartych w konkluzjach minie 17 sierpnia 2022 r. Jakie konsekwencje wiążą się z ewentualnym brakiem wdrożenia wymagań BAT?

Czym są Najlepsze Dostępne Techniki? Co kryje się pod pojęciem Konkluzji BAT? Te i wiele innych definicji w Słowniku Ochrony Środowiska.

- Konkluzje BAT to decyzje Komisji Europejskiej, czyli prawo obowiązujące w sposób bezpośredni w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Konkluzje te traktowane są przez organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń zintegrowanych jako prawo wiążące. Należy zatem brać ten fakt pod uwagę myśląc o konsekwencjach niespełnienia lub niepełnego spełnienia postanowień konkluzji – mówił dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej podczas 13. Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów, organizowanej przez Abrys.

Jak jednak przypominał, techniki wymienione i opisane w konkluzjach BAT „nie mają ani nakazowego, ani wyczerpującego charakteru”. – Dopuszcza się stosowanie innych technik, o ile zapewniają one co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska – podkreślał.

Czytaj też: Stosujesz się do konkluzji BAT? Wkrótce to może okazać się niewystarczające

Trudne technologicznie i kosztowne zmiany

- Analiza przedstawionych w konkluzjach BAT dla przetwarzania odpadów wymagań stawianych przetwarzaniu odpadów komunalnych (dotyczących mechanicznego, biologicznego oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów) jednoznacznie wskazuje, że prowadzenie tego typu instalacji wymagać będzie wprowadzenia szeregu – często trudnych technologicznie i wymagających poniesienia znacznych nakładów finansowych – zmian o charakterze technologiczno-organizacyjnym – wskazywał dr inż. Manczarski. Budowa i eksploatacja nowych, ale i modernizowanych, instalacji MBP musi spełniać wymagania BAT. – Brak spełnienia wymagań skutkować powinien odmową wydania decyzji ustalającej lub zmieniającej postanowienia pozwoleń zintegrowanych – skonkludował.

Programy priorytetowe NFOŚiGW

Jak przypominała z kolei Anna Marcinkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Fundusz dysponuje kilkoma programami, które mogą okazać się wsparciem w budowie i modernizacji istniejących już instalacji przetwarzania odpadów. Jak wymieniała, są to takie programy priorytetowe jak Racjonalna gospodarka odpadami czy Ochrona powierzchni ziemi. Wsparcie w głównej mierze udzielane jest jako pożyczka na preferencyjnych warunkach, możliwe jest jednak udzielenie bezzwrotnych dotacji – np. jeżeli skutkiem przeprowadzonej modernizacji będzie dostosowanie istniejącej instalacji komunalnej do nowych uwarunkowań prawnych.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zewnętrzne koszty przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. Polska wśród największych trucicieli (31 stycznia 2024)Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)ESRS E2: Zanieczyszczenia czarno na białym (28 listopada 2023)Dane środowiskowe a standardy środowiskowe w raportowaniu ESG (21 listopada 2023)Tykająca bomba w ciepłownictwie. Forum Energii z rekomendacjami dla nowego rządu (31 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony