Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Trwają konsultacje Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody pitnej

   Powrót       14 kwietnia 2021       Woda   

Ministerstwo Infrastruktury informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Na podstawie art. 39 i art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości informację o: postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu: „Projekt Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wcześniej MI przeprowadziło ankiety w sprawie Programu Inwestycyjnego. Więcej o potrzebie zbadania tematu pisaliśmy tutaj

Uwagi można składać do 4 maja

W postępowaniu każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj. projektem dokumentacji i wymaganymi uzgodnieniami) oraz ma prawo składania uwag i wniosków w terminie od 13 kwietnia do 4 maja 2021 r.

Dokumentacja jest udostępniona do wglądu(1) m.in. na stronie internetowej www.gov.pl/web/infrastruktura.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone za pomocą udostępnionego formularza:

  • pisemnie na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej; ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury; ul. Chałubińskiego 4/6,
    00-928 Warszawa;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: program_inwestycyjny@arcadis.com.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Infrastruktury. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Źródło: MI

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ A także w Ministerstwie Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w godz. 8:15-16:15, III piętro, nr telefonu: +48 22 583 8956.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą - policz swój ślad wodny (17 czerwca 2021)Badanie: w śródlądowych wodach zaczyna brakować tlenu (14 czerwca 2021)Strategia zdrowia publicznego w Polsce a monitoring ścieków w czasie pandemii (26 maja 2021)Dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej podnosi poprzeczkę i wprowadza m.in. ocenę ryzyka (19 kwietnia 2021)IGWP z nowym prezesem (02 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony