Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Trwają konsultacje projektu nowego rozporządzenia ws. produkcji ekologicznej

   Powrót       24 marca 2023       Zrównoważony rozwój   
Rolnictwo ekologiczne

W połowie marca br. w Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków produkcji ekologicznej (nr z wykazu 502(1)). Przypominamy, że trwają konsultacje publiczne tego projektu.

Rozporządzenie będzie wpływać na grupę producentów ekologicznych (ok. 20 tys. podmiotów wg Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) oraz inspektorów rolnictwa ekologicznego (ok. 650 podmiotów wg tego samego źródła).

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia z ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370, z późn. zm.). - Z uwagi na wejście w życie z dniem 7 lipca 2022 r. ustawy zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego niektóre warunki produkcji ekologicznej pozostawione do określenia państwom członkowskim na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Jak wskazano w OSR, proponowane w projekcie rozwiązania są „analogiczne do tych, które obowiązywały na podstawie poprzedniego rozporządzenia regulującego niektóre warunki produkcji ekologicznej”. A poprzednie rozporządzenie utraciło moc w konsekwencji uchylenia jego podstawy prawnej, czyli ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324).

Co w projekcie?

Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie „do wyznaczania właściwej obsady zwierząt gospodarskich tak, aby jednostki inwentarskie nie przekraczały limitu 170 kg azotu na hektar użytków rolnych” należy zastosować przepisy rozporządzenia ws. tzw. programu azotanowego(2). Jak podkreślono, program azotanowy dotyczy zarówno producentów ekologicznych, jak i konwencjonalnych.

Rozporządzenie określa także rasy i linie wolno rosnącego drobiu oraz wskazuje wartość maksymalnego dziennego przyrostu masy dla kurcząt oraz indyków. - Jest to realizacja delegacji zawartej w pkt 1.9.4.1 akapit drugi części II załącznika II rozporządzenia 2018/848 – zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Ponadto w projekcie rozporządzenia wskazana została minimalna odległość oddzielająca ekologiczne i nieekologiczne jednostki produkcyjne przeznaczone do produkcji alg oraz zwierząt akwakultury (zgodnie z pkt 1.2 w części III załącznika II do rozporządzenia 2018/848).

Czytaj: Rolnicy dostaną zachęty do działań na rzecz środowiska. Prezydent podpisał ustawę, w RCL nowe rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków produkcji ekologicznej
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370505/katalog/12958854#12958854
2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2023 r. poz. 244) stanowiące przepisy wykonawcze przyjęte na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-31-01-2023-dz.-u.-2023-poz.-244-7018.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lepszy system żywnościowy jest możliwy – apel do komitetów wyborczych (29 września 2023)Po Fitfor55 nadchodzi nowy pakiet. KE uzupełnia kolejny filar Zielonego Ładu (06 lipca 2023)Eurostat o produkcji ekologicznej w UE. Przedstawiamy najnowsze dane (26 czerwca 2023)Eurostat o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Jak Europa radzi sobie z ich realizacją? (25 maja 2023)Rolnicy dostaną zachęty do działań na rzecz środowiska. Prezydent podpisał ustawę, w RCL nowe rozporządzenia (03 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony