Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Trwają konsultacje projektu ustawy implementującej dyrektywę RED II w transporcie

   Powrót       16 lutego 2022       Transport   

Minister Klimatu i Środowiska przekazał do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw implementujący dyrektywę 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II) w transporcie.

Czytaj: [Wywiad] Przestrzeń rynkowa dla biopaliw wciąż niewykorzystana

Projekt regulacji wdrażających dyrektywę REDII w transporcie jest elementem działań mających na celu ograniczenie emisyjności transportu. Zaproponowane przepisy wyznaczają kierunek rozwoju sektora paliwowego i biopaliwowego do 2030 r. poprzez określenie ścieżki osiągnięcia w 2030 r. 14-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, do którego Polska jest zobowiązana na podstawie dyrektywy RED II.

Projekt ustawy:

  • określa poziomy Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) na lata 2023-2030,
  • wdraża poszerzony katalog paliw, którymi można realizować NCW o paliwa pochodzące z recyklingu, biokomponenty zaawansowane oraz biopaliwa gazowe,
  • promuje biometan, w tym biometan zaawansowany w realizacji NCW,
  • uwzględnia wymóg dyrektywy REDII w zakresie określenia maksymalnego udziału biopaliw pozyskiwanych z surowców spożywczych lub paszowych,
  • uwzględnia wymóg dyrektywy RED II dotyczący minimalnego udziału zaawansowanych biopaliw i biokomponentów, w tym biometanu wyprodukowanych z surowców wskazanych w załączniku IX, części A dyrektywy RED II w sektorze transportu,
  • umożliwia realizację NCW za pomocą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym przy użyciu kredytów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, tj. instrumentu umożliwiającego zaangażowanie podmiotów dostarczających energię elektryczną do pojazdów drogowych i kolejowych, w realizację NCWprzez sektor paliwowy,
  • wprowadza system monitoringu i nadzoru nad działalnością gospodarczą związaną z produkcją, nabyciem wewnątrzwspólnotowym lub importem paliw węglowych pochodzących z recyklingu,
  • zapewnia ciągłość funkcjonowania mechanizmów monitoringu spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju i kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
  • reguluje wymagania odnośnie spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju i kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biokomponentów, biopłynów i paliw z biomasy wytwarzanych z biomasy leśnej.

Projekt jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, a zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi do 8 marca 2022 r. na adres magdalena.piatek@klimat.gov.pl lub departament.prawny@klimat.gov.pl.

Źródło: MKiŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Fit for 55: Rada uzgadnia wyższe cele OZE i efektywności energetycznej (28 czerwca 2022)Dyrektywa RED II a wyzwania dla polskiego sektora biopaliw (29 kwietnia 2022)NIK o wykorzystaniu energii wód termalnych dla celów ciepłowniczych (25 kwietnia 2022)DKR 9 a grunty pod uprawę roślin do produkcji biomasy. KRIR apeluje do MRiRW (10 marca 2022)Dyrektywa RED II. Co najmniej 3,5 proc. udziału zaawansowanych biopaliw w transporcie do 2030 r. (21 lutego 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony