Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia regulującego funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego

   Powrót       06 sierpnia 2021       Energia   

Rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska kompleksowo regulującego kwestie związane z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego(1).

Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem przedstawionym podczas spotkania informacyjnego dot. II etapu Reformy Rynku Bilansującego, które zostało zorganizowane w formule wideokonferencji w dniu 9 marca 2021 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy udziale Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Czytaj: System opustów będzie modyfikowany. Jakie uwagi do propozycji rządowej zgłaszają NGOsy?

Kluczowym zagadnieniem projektu rozporządzenia są zasady funkcjonowania Rynku Bilansującego energii elektrycznej. Projekt rozporządzenia dostosowuje Rynek Bilansujący do założeń określonych w ramach zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z decyzji Komisji Europejskiej SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism oraz z Planu wdrażania reform rynku energii elektrycznej opracowanego zgodnie z art. 20 rozporządzenia 2019/943 (zwanego dalej „Planem wdrażania”), który uwzględnia wskazane powyżej regulacje europejskie.

Projekt rozporządzenia jest II etapem reformy Rynku Bilansującego, zapoczątkowanej przez rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego

Czytaj: Temat Miesiąca: Rynek mocy

Poza kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku bilansującego rozporządzenie wprowadza nowe podejście w zakresie określenia wymagań technicznych dla nowych przyłączanych do sieci urządzeń, instalacji i sieci oraz tych już istniejących w zakresie utrzymania dotąd obowiązujących wymagań. Zmieniają się także przepisy dotyczące procedur awaryjnych i automatyki zabezpieczeniowej w celu zapewnienia pełnego stosowania przepisów unijnych regulujących te zagadnienia, tzn. przede wszystkim z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych. Ponadto projekt wprowadza do prawa krajowego niektóre pojęcia i instytucje z rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej

Jest to pierwsza od lat kompleksowa regulacja kwestii systemowych, które pozostawały niezmienione od 4 maja 2007 r.

Czytaj: Przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii częścią Fit for 55

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349752

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energia z morza Cykl edukacyjnych vodcastów Ørsted oraz TOK FM (19 kwietnia 2024)Morze, wiatr i biznes – ruszyły zapisy na PIMEW Offshore Wind Energy Cup 2024! (19 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024) Pierwsza z linii 400 kV offshore z pozwoleniem na budowę. Choczewo-Żarnowiec (17 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony