Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Konwencja z Minamaty weszła w życie

   Powrót       16 sierpnia 2017       Ryzyko środowiskowe   

16 sierpnia 2017 r., czyli w dniu dzisiejszym, wchodzi w życie Konwencja z Minamaty, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed antropogenicznymi emisjami i uwolnieniami rtęci oraz związków rtęci.

W październiku 2013 r. tekst Konwencji został przyjęty i podpisany przez 128 państw, ale do momentu ratyfikowania przez co najmniej 50 krajów, nie miał mocy prawnej. Ten kamień milowy osiągnięto w maju br., 16 sierpnia br. natomiast Konwencja wchodzi w życie.

Traktat zobowiązuje Strony do zakazywania otwierania nowych kopalni rtęci i do likwidowania istniejących. Obejmuje zakaz stosowania wielu powszechnie używanych produktów zawierających rtęć i procesów z użyciem tego pierwiastka. Wprowadza ponadto środki kontroli uwolnień rtęci oraz wymagania dla krajowych planów zmniejszenia zużycia rtęci w procesach wydobycia złota na małą skalę. Konwencja ma też na celu zmniejszenie handlu rtęcią, promowanie właściwego jej składowania i usuwania. Strony Konwencji będą musiały zająć się terenami skażonymi rtęcią i starać się ograniczyć narażenie na tę niebezpieczną neurotoksynę.

Pierwsza konferencja Stron odbędzie się w dniach 24 - 29 września 2017 r. w Genewie, w Szwajcarii. Ma się na niej spotkać ponad 1000 delegatów i około 50 ministrów, którzy położą podwaliny pod skuteczne funkcjonowanie traktatu.

Oczekuje się, że z biegiem czasu konwencja zapewni niezbędne środki techniczne i finansowe niezbędne do zmniejszania ryzyka narażenia na rtęć na całym świecie.

Konwencja z Minamaty łączy trzy inne konwencje ONZ mające na celu zmniejszenie wpływu chemikaliów i odpadów – bazylejską, rotterdamską i sztokholmską.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

11 nowych towarów w SENT od 12 stycznia. Trzeba zgłaszać kolejne odpady (12 stycznia 2024)Termiczne przekształcanie odpadów w Polsce. IOŚ-PIB publikuje dane z BDO (12 grudnia 2023)Dane środowiskowe a standardy środowiskowe w raportowaniu ESG (21 listopada 2023)Ściślejszy nadzór nad odpadami niebezpiecznymi. SENT uwzględnia farby i rozpuszczalniki (12 października 2023)Oczyścić morze z amunicji. Druga regionalna konferencja „Our Baltic” (02 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony