Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Unikalna oczyszczalnia Bio Solid firmy BAMARTECH

Komu wodociąg, komu kanalizację? Ruszyły prace nad aktualizacją KPOŚK

a+a-    Powrót       06 sierpnia 2019       Woda   

Ruszyły prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument ma kluczowe znaczenie dla JST starających się o unijne wsparcie na inwestycje wod-kan. Potrzeby inwestycyjne w tym zakresie szacowane są na ok. 93 mld zł.

Ruszyły prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. Tymczasem potrzeby inwestycyjne JST w tym zakresie szacowane są na ok. 93 mld zł.

- W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027, w celu możliwości otrzymania środków finansowych na inwestycje w gospodarce ściekowej w Polsce, podjęto prace zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) – poinformował resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Identyfikacja potrzeb

Jak dodało ministerstwo, dzięki dokumentowi zostaną zidentyfikowane faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w celu wywiązania się ze zobowiązań traktatowych. Szósta aktualizacja pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które będą niezbędne do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego. Rozpoczynając procedurę RZGW wysłała do samorządów tzw. ankietę aktualizacyjną, która pozwoli na zgłaszanie nowych inwestycji i modyfikację wyznaczonych obszarów aglomeracji. Na ich wypełnienie i odesłanie gminy będą miały czas do października br.

Planuje się, że projekt VI AKPOŚK zostanie przygotowany w kwietniu 2020 roku, a następnie poddany uzgodnieniom i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Mapa drogowa i wytyczne dla wójtów

W celu usprawnienia procesu aktualizacji KPOŚK przygotowano materiały pomocnicze dla samorządów, w tym „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” oraz „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

Mapa drogowa zawiera harmonogram prac nad VI AKPOŚK, w tym informację o ankietach, w których samorządy będą zobligowane do wskazania inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej niezbędnych do zrealizowania w latach 2021 – 2027, biorąc pod uwagę zapewnienie zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywą ściekową.

Z kolei „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” zawierają szczegółowe informacje dotyczące procesu przeglądu aglomeracji, który powinien zostać wykonany przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, przy uwzględnieniu RLM aglomeracji oraz możliwości wypełnienia przez aglomeracje warunków zgodności z dyrektywą ściekową. Aglomeracja powinna ocenić również obecny stan sieci kanalizacyjnej (wraz z oczyszczalniami ścieków) i oszacować koszty przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji, biorąc pod uwagę perspektywę 2027 roku oraz zapewnienie zgodności z dyrektywą ściekową.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zgłoś swoje uwagi do Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (17 stycznia 2020)MPWiK wybuduje ponad 9-kilometrowy kolektor wzdłuż Wisły (10 stycznia 2020)Polkowice: Gmina będzie dopłacać do ceny wody i ścieków (09 stycznia 2020)Składanie sprawozdań z realizacji KPOŚK do 28 lutego (08 stycznia 2020)Fundusz Inwestycji Samorządowych przejmuje 45 proc. udziałów w Tarnobrzeskich Wodociągach (31 grudnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony