Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zagrożenie powodziowe i hydrologiczne) Mazowiecki Urząd Wojewódzki

KZGW zaktualizuje mapy zagrożenia powodziowego

a+a-    Powrót       02 sierpnia 2017       Woda   

Firma Arcadis, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB oraz firma MGGP S.A. dokonają przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na obszarze Polski. Umowa na realizację projektu z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 5 lipca. Projekt, którego łączna wartość wynosi 37 mln zł, jest współfinansowany ze środków europejskich pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja unijnej polityki wodnej

Realizacja projektu wynika z wdrożenia przez Polskę polityki wodnej Unii Europejskiej. Unijna Dyrektywa Powodziowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowania i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), a realizacja poszczególnych części Dyrektywy odbywa się cyklicznie co 6 lat. Polska właśnie rozpoczęła drugi cykl planistyczny.

Przygotowanie map powodziowych polega na opracowaniu map zagrożenia powodziowego z zasięgiem powodzi dla trzech prawdopodobieństw wystąpienia powodzi (niskim - raz na 500 lat, średnim - raz na 100 lat oraz wysokim - raz na 10 lat). Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, które określą liczbę osób zagrożonych powodzią i wartość potencjalnych strat powodziowych, oraz przedstawią istotne obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie.

- Arcadis jest odpowiedzialny za realizację projektu w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Jest to jeden z najbardziej narażonych na powódź obszarów Polski, w którym straty po powodziach z lat 1997, 2001 i 2010 oszacowano na ponad 14 mld zł. Długość rzek objętych projektem w Regionie Wodnym Górnej Wisły stanowi aż 30 proc. długości wszystkich rzek, dla których powstaną zaktualizowane mapy – skomentowała kierownik projektu Jolanta Olbracht.

Centrum Prasowe PAP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zakończono prace nad wyborem działań adaptacyjnych w miastach (29 czerwca 2018)Gdynia: Ogród deszczowy dla mieszkańców osiedla Meksyk (29 czerwca 2018)Brańsk: Ponad 14 mln zł dofinansowania na bezpieczeństwo powodziowe (30 maja 2018)Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną (28 maja 2018)Czy z nowych map wyczytamy więcej niż dotychczas? (22 maja 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony