Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Zrównoważona strategia rozwoju Metropolii Krakowskiej

Neutralność klimatyczna, racjonalna gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność – to tylko niektóre z celów, jakie wyznaczono w strategii zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej. Współpracę deklaruje 15 gmin.

   Powrót       21 grudnia 2021       Zrównoważony rozwój   

W zeszłym tygodniu na nadzwyczajnym zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej przyjęto Strategię Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Jak czytamy w komunikacie krakowskiego magistratu, to „pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego”. - Przyjmujemy wspólną strategię aktywnego działania w istniejących warunkach prawnych. Zdajemy sobie sprawę, że wyzwania stojące przed Metropoliami nie będą czekać na odpowiednie przepisy i musimy zorganizować się oddolnie dla dobra i zrównoważonego rozwoju całego obszaru – mówił podczas zebrania Jerzy Muzyk, wiceprezydent Krakowa oraz wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

7 dziedzin współpracy dla 15 gmin

Dokument ten wyznacza siedem dziedzin współpracy dla piętnastu gmin metropolii na najbliższe 10 lat. Wspomniane dziedziny określać mają podstawę działań w zakresie wyznaczonych obszarów kluczowych. Wśród wyznaczonych celów znalazły się zapisy mówiące m.in. o zorientowaniu na neutralność klimatyczną czy ekologiczną i efektywną mobilność. Pozostałe obszary to: inteligentne zarządzanie, gospodarka, kultura czasu wolnego, edukacja oraz usługi społeczne. Jak wskazuje cytowany przez Stowarzyszenie Metropolii Krakowskiej prezes zarządu i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, celem do 2030 r. jest „stworzenie miejsca neutralnego klimatycznie, wyróżniającego się pozytywnie na tle europejskim wysoką jakością życia, dostępnością i jakością usług publicznych oraz konkurencyjnością gospodarki”.

Klimat w centrum działań?

- W ramach dziedziny współpracy środowisko i przestrzeń planowane są działania mające na celu opracowanie i wprowadzenie sprawnego systemu gospodarowania przestrzenią uwzględniającego ograniczenia środowiskowe, zapewnienie efektywnej gospodarki energetycznej oraz wysokiej jakości powietrza – wskazuje Stowarzyszenie. Jak dodano, wyznaczone cele obejmują ponadto „racjonalną gospodarkę odpadami i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, zapewnienie powszechnego dostępu do wody pitnej oraz wielofunkcyjnych terenów zielonych”. Planuje się ponadto wdrożenie Zintegrowanego Systemu Urbanistycznego, który to polegać miałby na spójności w planowaniu przestrzennym. Szacowana wartość działań w tym obszarze wynieść ma 2,7 mld zł.

Czytaj też: Kraków stawia na efektywność energetyczną

W zakresie mobilności wskazuje się natomiast potrzebę zacieśniania współpracy między wszystkimi interesariuszami Metropolii w celu „zapewnienia mieszkańcom Metropolii Krakowskiej najwyższej jakości, efektywnego i ekologicznego systemu transportowego”. Wymienia się także działania związane z rozwojem elektromobilności oraz infrastruktury pieszo-rowerowej. Szacowana wartość działań w tym obszarze wynieść ma 2,2 mld zł.

Deklaracja współpracy

Potwierdzeniem woli współpracy w celu realizacji założonych w Strategii działań jest podpisana przez członków Metropolii deklaracja. - My, sygnatariusze niniejszej deklaracji, wyrażamy nasze poparcie dla idei współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej. Świadomi skali wyzwań, jakimi będą: osiągnięcie neutralności klimatycznej, stawienie czoła procesowi transformacji cyfrowej i energetycznej, zapewnienie odpowiedzi na postępujące procesy demograficzne i migracyjne oraz odpowiedzialny wzrost gospodarczy obszaru, sprzyjający włączeniu społecznemu, głęboko wierzymy, że wielostronna i wielosektorowa współpraca na rzecz rozwoju Metropolii Krakowskiej jest nam niezwykle potrzebna – czytamy w treści deklaracji.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Największe w Polsce wydarzenie odpowiedzialnego biznesu już 25 maja (18 maja 2022)Jak rozwijać infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych w Polskich miastach? (17 maja 2022)17 Celów rusza w trasę. Kolejny przystanek - Wrocław! (11 maja 2022)Konferencja pt. „Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów” już w tym tygodniu w Gdańsku (10 maja 2022)17 Celów rusza w trasę. Trzeci przystanek - Poznań! (09 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony