Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Ponad milion złotych na ochronę bioróżnorodności

   Powrót       17 lutego 2015       Zrównoważony rozwój   

16 lutego br. został ogłoszony nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Do wsparcia finansowego ze środków MF EOG będą zakwalifikowane wyłącznie projekty złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk między polskimi beneficjentami i podmiotami z tych trzech krajów.

Dofinansowaniu będą podlegać przedsięwzięcia, które mają na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

  • wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
  • wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
  • wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Do konkursu mogą przystąpić beneficjenci programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, m.in. podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne, organizacje pozarządowe.

Na wsparcie przedsięwzięć w ramach naboru zostanie przeznaczona łącznie kwota 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł (środki pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG 2009-2014 oraz z budżetu państwa). Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu to 2000 euro (8418,60 zł), a maksymalna – 10 000 euro (42 093 zł).

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 3 marca do 30 czerwca 2015 r. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu podane są w ogłoszeniu(1).

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Przypisy

1/ Ogłoszenie o naborze wniosków:
http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/24103_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_funduszu_wspolpracy_bilateralnej_mechanizmu_finansowego_eog_2009_2014.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krakowscy przedsiębiorcy wspierają dążenie Krakowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej (07 czerwca 2024)Transformacja energetyczna wymaga połączenia sił i przemyślanych działań (07 czerwca 2024)Opolski WFOŚiGW przeznaczy prawie 1,7 mln zł na odbudowę ekosystemu Odry (06 czerwca 2024)Uciec przed chińskim smokiem (04 czerwca 2024)Finansowe wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe. ARiMR (03 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony