Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Zeroemisyjny transport w Polsce? MKiŚ rozważa wdrożenie rekomendacji IEA

MKiŚ ogłosiło postępowanie na przygotowanie szczególnej analizy. Ma dotyczyć wdrożenia w Polsce zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii w celu uniezależnienia się od dostaw rosyjskiej ropy. Zalecenia te dotyczą przede wszystkim sektora transportu.

   Powrót       05 maja 2023       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce zamówić analizę efektów wprowadzenia w Polsce środków określonych w dokumencie Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) pt. A 10-point plan to cut oil use. 4 maja br. Departament Ropy i Paliw Transportowych w MKiŚ opublikował zapytanie ofertowe w tej sprawie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) resortu. Termin zgłoszenia minie 2 tygodnie po publikacji zapytania ofertowego.

Rekomendacje IEA obejmują następujące zalecenia:

1. Obniżenie dopuszczalnej prędkości na autostradach o co najmniej 10 km/h;
2. Zalecenie pracy z domu przez trzy dni w tygodniu;
3. Wprowadzenie w miastach „Niedzieli bez samochodu”;
4. Obniżenie kosztów korzystania z transportu publicznego i zachęcanie do mikromobilności, chodzenia pieszo i jazdy na rowerze;
5. Wprowadzenie naprzemiennego użytkowania samochodów w miastach (np. parzyste numery tablic rejestracyjnych w parzyste dni tygodnia)
6. Zwiększenie wspólnego korzystania z samochodów i przyjęcie praktyk ograniczających zużycie paliwa;
7. Promowanie efektywnej jazdy ciężarówek towarowych i dostaw towarów;
8. Korzystanie - tam, gdzie to możliwe - z szybkich i nocnych pociągów zamiast samolotów;
9. Unikanie służbowych podróży lotniczych, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania;
10. Zwiększenie poziomu elektryfikacji transportu.

Dokument, do którego odnosi się przedmiotowa analiza, stanowi 10-punktowy program, który ma pozwolić Unii Europejskiej na uniezależnienie się od dostaw rosyjskiej ropy (patrz ramka). IEA opublikowała go w marcu 2022 r., zaraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak wówczas zaznaczono, z uwagi na fakt, że największym zapotrzebowaniem na ropę charakteryzuje się sektor transportu, zaproponowane środki skupiają się właśnie na tej branży.

- Sposób wdrożenia proponowanych środków zależy od okoliczności każdego kraju – pod względem ich rynków energii, infrastruktury transportowej, dynamiki społecznej i politycznej oraz innych aspektów – wskazywała IEA.

Więcej na temat planu pisaliśmy w artykule pt. IEA prezentuje kluczowe działania, które mogą zmniejszyć popyt na rosyjską ropę.

Analiza wpływu rekomendacji IEA na budżet państwa

Jak wskazano w BIP, wspomniana analiza powinna zawierać prognozę wpływu wprowadzenia w Polsce każdego ze wskazanych przez IEA zaleceń na ilość zużywanej ropy naftowej w 2023 r. oraz do roku 2025 i 2030. Wymagany jest też opis wzajemnego wpływu każdego z zaleceń na skalę zmniejszenia zużycia ropy naftowej w Polsce. Dodatkowo, rezultatem ma być też prognoza kosztów, jakie potencjalnie poniesie budżet państwa w związku z wprowadzeniem 10-punktowego planu IEA, opis wzajemnych wpływów wprowadzenia każdego z zaleceń na budżet państwa, prognozę ogólnego wpływu wprowadzenia każdego z zaleceń na poszczególne sektory gospodarki oraz ogólnego wpływu na Produkt Narodowy Brutto (PNB) w 2023 r. oraz do roku 2025 i 2030.

W zamówieniu ofertowym wskazuje się także, że analiza powinna zawierać „rekomendacje odnośnie zasadności wprowadzenia przez polskie władze publiczne, każdego z przedmiotowych zaleceń mając na uwadze przede wszystkim priorytet zapewniania odpowiedniej ilości ropy naftowej dla polskiej gospodarki wobec planowanego wstrzymania importu tego surowca z Rosji od początku 2023 r.” oraz „opis kluczowych ryzyk i zagrożeń związanych z wprowadzeniem każdego z przedmiotowych zaleceń wraz z określeniem prawdopodobieństwa ich zaistnienia”.

Analiza miałaby zostać przygotowana w terminie 2 miesięcy od wyboru zleceniobiorcy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Walka z wykluczeniem transportowym walką z emisjami. Przypadek Krakowa i raport Klubu Ekologicznego (22 września 2023)Bliżej zrównoważonego rozwoju? Jak dotąd zrealizowano tylko 15 % SDGs (20 września 2023)Transformacja sprawiedliwa też dla gmin. Nowy raport Fundacji Instrat (19 września 2023)Gospodarowanie odpadami przemyślane na nowo, czyli jak? (18 września 2023)Rybnik: Odebrano pierwsze miejskie autobusy wodorowe (31 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony