Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Zeroemisyjny transport w Polsce? MKiŚ rozważa wdrożenie rekomendacji IEA

MKiŚ ogłosiło postępowanie na przygotowanie szczególnej analizy. Ma dotyczyć wdrożenia w Polsce zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii w celu uniezależnienia się od dostaw rosyjskiej ropy. Zalecenia te dotyczą przede wszystkim sektora transportu.

   Powrót       05 maja 2023       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce zamówić analizę efektów wprowadzenia w Polsce środków określonych w dokumencie Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) pt. A 10-point plan to cut oil use. 4 maja br. Departament Ropy i Paliw Transportowych w MKiŚ opublikował zapytanie ofertowe w tej sprawie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) resortu. Termin zgłoszenia minie 2 tygodnie po publikacji zapytania ofertowego.

Rekomendacje IEA obejmują następujące zalecenia:

1. Obniżenie dopuszczalnej prędkości na autostradach o co najmniej 10 km/h;
2. Zalecenie pracy z domu przez trzy dni w tygodniu;
3. Wprowadzenie w miastach „Niedzieli bez samochodu”;
4. Obniżenie kosztów korzystania z transportu publicznego i zachęcanie do mikromobilności, chodzenia pieszo i jazdy na rowerze;
5. Wprowadzenie naprzemiennego użytkowania samochodów w miastach (np. parzyste numery tablic rejestracyjnych w parzyste dni tygodnia)
6. Zwiększenie wspólnego korzystania z samochodów i przyjęcie praktyk ograniczających zużycie paliwa;
7. Promowanie efektywnej jazdy ciężarówek towarowych i dostaw towarów;
8. Korzystanie - tam, gdzie to możliwe - z szybkich i nocnych pociągów zamiast samolotów;
9. Unikanie służbowych podróży lotniczych, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania;
10. Zwiększenie poziomu elektryfikacji transportu.

Dokument, do którego odnosi się przedmiotowa analiza, stanowi 10-punktowy program, który ma pozwolić Unii Europejskiej na uniezależnienie się od dostaw rosyjskiej ropy (patrz ramka). IEA opublikowała go w marcu 2022 r., zaraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak wówczas zaznaczono, z uwagi na fakt, że największym zapotrzebowaniem na ropę charakteryzuje się sektor transportu, zaproponowane środki skupiają się właśnie na tej branży.

- Sposób wdrożenia proponowanych środków zależy od okoliczności każdego kraju – pod względem ich rynków energii, infrastruktury transportowej, dynamiki społecznej i politycznej oraz innych aspektów – wskazywała IEA.

Więcej na temat planu pisaliśmy w artykule pt. IEA prezentuje kluczowe działania, które mogą zmniejszyć popyt na rosyjską ropę.

Analiza wpływu rekomendacji IEA na budżet państwa

Jak wskazano w BIP, wspomniana analiza powinna zawierać prognozę wpływu wprowadzenia w Polsce każdego ze wskazanych przez IEA zaleceń na ilość zużywanej ropy naftowej w 2023 r. oraz do roku 2025 i 2030. Wymagany jest też opis wzajemnego wpływu każdego z zaleceń na skalę zmniejszenia zużycia ropy naftowej w Polsce. Dodatkowo, rezultatem ma być też prognoza kosztów, jakie potencjalnie poniesie budżet państwa w związku z wprowadzeniem 10-punktowego planu IEA, opis wzajemnych wpływów wprowadzenia każdego z zaleceń na budżet państwa, prognozę ogólnego wpływu wprowadzenia każdego z zaleceń na poszczególne sektory gospodarki oraz ogólnego wpływu na Produkt Narodowy Brutto (PNB) w 2023 r. oraz do roku 2025 i 2030.

W zamówieniu ofertowym wskazuje się także, że analiza powinna zawierać „rekomendacje odnośnie zasadności wprowadzenia przez polskie władze publiczne, każdego z przedmiotowych zaleceń mając na uwadze przede wszystkim priorytet zapewniania odpowiedniej ilości ropy naftowej dla polskiej gospodarki wobec planowanego wstrzymania importu tego surowca z Rosji od początku 2023 r.” oraz „opis kluczowych ryzyk i zagrożeń związanych z wprowadzeniem każdego z przedmiotowych zaleceń wraz z określeniem prawdopodobieństwa ich zaistnienia”.

Analiza miałaby zostać przygotowana w terminie 2 miesięcy od wyboru zleceniobiorcy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)Dyrektywa CSDD zatwierdzona (27 maja 2024)Do 500 tys. zł kary za 18 ton nielegalnych odpadów ze Szwajcarii. Dolnośląskie (23 maja 2024)MKiŚ zapowiada złagodzenie sankcji dla samorządów za brak elektryków (22 maja 2024)12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony