Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Monitoring ścieków zrzucanych w dorzeczach Odry i Wisły. Jest projekt rozporządzenia

Podmioty wprowadzające do wód ścieki przemysłowe i wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, którym pozwolono na wzrost sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów powyżej 1000 mg/l, od 2024 r. musiały badać jakość wód i ścieków.

   Powrót       19 lipca 2023       Woda   
Monitoring jakości wody i ścieków zrzucanych w dorzeczach Odry i Wisły. Jest projekt rozporządzenia

18 lipca w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Numer z wykazu 327(1)).

Projektodawca w uzasadnieniu projektu przypomina katastrofę ekologiczną na rzece Odrze, do której doszło latem ubiegłego roku. Jak wskazano, tamte wydarzenia pokazują „potrzebę podjęcia odpowiednich działań związanych z dochowaniem odpowiednich norm jakości wód powierzchniowych”.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia?

Projekt wprowadza więc zmianę „polegającą na określeniu parametrów podstawowych i częstotliwości dokonywania pomiarów jakości wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków, a także ścieków w miejscu ich zrzutu dla podmiotów wprowadzających do wód ścieki przemysłowe oraz wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, którym dopuszczono wzrost sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów do wartości większej niż 1000 mg/l”. - Parametry te obejmują przewodność elektrolityczną właściwą, temperaturę, pH oraz tlen rozpuszczony (zmiany w § 12 rozporządzenia) – dodano w uzasadnieniu.

Ponadto, projekt wprowadza zmianę „polegającą na częstotliwości poboru do badań próbek ścieków, o których mowa w § 5 ust. 5, 7, 9 i 12 rozporządzenia w zakresie wskaźników w lp. 1 i 2 w tabeli II załącznika nr 4 do rozporządzenia, tj. temperatury i pH (dodawany § 5 ust. 13 rozporządzenia) oraz zmianę w § 8 ust. 2 rozporządzenia, która uwzględnia „wskazanie sposobu oceny wyników pomiarów w zakresie pH i temperatury”.  Wyjaśniono, że pozwoli to na określenie sposobu „pobierania próbek do badań w zakresie wskaźników stanu ścieków, tj. temperatury i pH, a także sposób ich oceny w ściekach komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi”.

Do Oceny Skutków Regulacji dołączono listę podmiotów odprowadzających ścieki o podwyższonym zasoleniu, które są zlokalizowane w dorzeczu Odry i Wisły. Lista do pobrania tutaj.

Czytaj: Ograniczenie zrzutów słonych wód z kopalni do rzek. Organizacje społeczne czekają na odpowiedź Wód Polskich

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r., aby dać wskazanym podmiotom czas na instalację systemów monitoringu.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374706/katalog/12992731#12992731

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Jaki procent PKB Polska przeznacza na ochronę środowiska? (05 września 2023)Sejm sprzeciwił się odrzuceniu przez Senat ustawy o rewitalizacji Odry (18 sierpnia 2023)Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW (11 sierpnia 2023)Będą zmiany w jednostkowych stawkach opłat za usługi wodne (20 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony