Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Ruszył nabór wniosków na zadania związane z transformacją pogórniczych obszarów Małopolski Zachodniej

   Powrót       05 lutego 2024       Planowanie przestrzenne   

Zarząd województwa ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z transformacją pogórniczych obszarów Małopolski Zachodniej. Do rozdysponowania jest ponad 73,6 mln zł na zadania dotyczące zagospodarowania terenów i obiektów zdegradowanych. Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nabór wniosków będzie się odbywał z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Podzielono je na dwa typy projektów, w których łączna pula wynosi ponad 73,6 mln zł, z czego na projekt A – ponad 65 mln zł oraz projekt B – ponad 8,6 mln zł.


Marszałek Małopolski Witold Kozłowski wyjaśnił, że typ projektu A dotyczy zagospodarowania terenów i obiektów zdegradowanych, aby nadać im nowe funkcje społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i mieszkaniowe. Z kolei typ projektu B obejmuje dofinansowania działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych.


- W ramach typu projektu A wspierane będą projekty związane z łagodzeniem negatywnych skutków działalności przemysłowej i górniczej, realizowane na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego - zapowiedział Kozłowski.


Według niego nowe funkcje gospodarcze, społeczne, środowiskowe, mieszkaniowe będą obejmować m.in. przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozbudową Stref Aktywności Gospodarczych (SAG), projekty prowadzące do rozwoju nowych terenów zielonych, a także spełniających funkcje publiczne, rekreacyjne, społeczne lub przyrodnicze, np. parki, place zabaw. Możliwe będą działania dotyczące m.in. oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych. Dopuszczalne będą budowy, przebudowy, renowacje, adaptację budynków lub przestrzeni wraz z ich wyposażeniem, celem nadania im nowych funkcji np. świetlice, kluby seniora, przedszkola oraz kulturalne np. centra kultury czy muszle koncertowe.
- Ponadto, możliwe będą także budowy, przebudowy, modernizacje, renowacje, adaptacje zdegradowanych budynków nie funkcjonujących, z przeznaczeniem na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe, socjalne lub komunalne, które będą wykorzystywane na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej - wyjaśnił marszałek Małopolski.


W ramach typu projektu B – wskazał Kozłowski - dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z opracowaniem dokumentacji planistycznej dla terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych, w tym budowlanej i technicznej, ale i dokumentacji koncepcyjnej, studyjno-planistycznej, przygotowywanych w kontekście sprawiedliwej transformacji.


Wnioskodawcami w ramach naborów będą mogły być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi oraz spółki wodne. Mogą one składać wnioski do 15 marca br.


Pieniądze będą pochodzić z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), nowego unijnego mechanizmu, który ma wspierać regiony tzw. węglowe w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. Pomoc ma być udzielana w formie dotacji, pożyczek, poręczeń i gwarancji w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim. W ramach tej puli Małopolska Zachodnia otrzyma prawie 265 mln euro.

Źródło:

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niemal 250 mln zł na termomodernizację. Dolnośląskie (31 maja 2024)Pierwsza umowa o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu podpisana (20 maja 2024)Inauguracja działalności Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji (11 sierpnia 2023)Nowe wytyczne dot. zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu (02 sierpnia 2021)Wielkopolska Wschodnia przeciera szlaki i wstępuje do Powering Past Coal Alliance (25 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony