Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Ruszył nabór wniosków na zadania związane z transformacją pogórniczych obszarów Małopolski Zachodniej

   Powrót       05 lutego 2024       Planowanie przestrzenne   

Zarząd województwa ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z transformacją pogórniczych obszarów Małopolski Zachodniej. Do rozdysponowania jest ponad 73,6 mln zł na zadania dotyczące zagospodarowania terenów i obiektów zdegradowanych. Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nabór wniosków będzie się odbywał z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Podzielono je na dwa typy projektów, w których łączna pula wynosi ponad 73,6 mln zł, z czego na projekt A – ponad 65 mln zł oraz projekt B – ponad 8,6 mln zł.


Marszałek Małopolski Witold Kozłowski wyjaśnił, że typ projektu A dotyczy zagospodarowania terenów i obiektów zdegradowanych, aby nadać im nowe funkcje społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i mieszkaniowe. Z kolei typ projektu B obejmuje dofinansowania działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych.


- W ramach typu projektu A wspierane będą projekty związane z łagodzeniem negatywnych skutków działalności przemysłowej i górniczej, realizowane na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego - zapowiedział Kozłowski.


Według niego nowe funkcje gospodarcze, społeczne, środowiskowe, mieszkaniowe będą obejmować m.in. przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozbudową Stref Aktywności Gospodarczych (SAG), projekty prowadzące do rozwoju nowych terenów zielonych, a także spełniających funkcje publiczne, rekreacyjne, społeczne lub przyrodnicze, np. parki, place zabaw. Możliwe będą działania dotyczące m.in. oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych. Dopuszczalne będą budowy, przebudowy, renowacje, adaptację budynków lub przestrzeni wraz z ich wyposażeniem, celem nadania im nowych funkcji np. świetlice, kluby seniora, przedszkola oraz kulturalne np. centra kultury czy muszle koncertowe.
- Ponadto, możliwe będą także budowy, przebudowy, modernizacje, renowacje, adaptacje zdegradowanych budynków nie funkcjonujących, z przeznaczeniem na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe, socjalne lub komunalne, które będą wykorzystywane na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej - wyjaśnił marszałek Małopolski.


W ramach typu projektu B – wskazał Kozłowski - dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z opracowaniem dokumentacji planistycznej dla terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych, w tym budowlanej i technicznej, ale i dokumentacji koncepcyjnej, studyjno-planistycznej, przygotowywanych w kontekście sprawiedliwej transformacji.


Wnioskodawcami w ramach naborów będą mogły być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi oraz spółki wodne. Mogą one składać wnioski do 15 marca br.


Pieniądze będą pochodzić z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), nowego unijnego mechanizmu, który ma wspierać regiony tzw. węglowe w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. Pomoc ma być udzielana w formie dotacji, pożyczek, poręczeń i gwarancji w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim. W ramach tej puli Małopolska Zachodnia otrzyma prawie 265 mln euro.

Źródło:

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inauguracja działalności Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji (11 sierpnia 2023)Nowe wytyczne dot. zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu (02 sierpnia 2021)Wielkopolska Wschodnia przeciera szlaki i wstępuje do Powering Past Coal Alliance (25 czerwca 2021)Rada UE przyjęła wart 17,5 mld euro Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (07 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony