Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Oddział Decyzji RDOŚ w Warszawie
Szkolenia w zakresie obowiązków środowiskowych oraz usługi konsultingowe firmy Ekodialog

Nad czym będzie obradować Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko?

a+a-    Powrót       07 marca 2019       Management   

Krajowa Komisję do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ) jest organem opiniodawczo-doradczym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Właśnie wznowiła swoją działalność po 6 latach.

Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r. powołano skład KKOOŚ - 49 członków, wśród których są przedstawiciele nauki i praktycy, będący ekspertami z ponad 15 specjalności.

Skład Komisji

KKOOŚ przewodniczy prezydium, które tworzą: przewodniczący - dr hab. inż. Roman Wójcik, zastępcy przewodniczącego: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski (prof. Akademii Pomorskiej) i dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski (prof. Politechniki Krakowskiej) oraz sekretarz - dr Joanna Adamowicz, informuje naszą redakcję Krzysztof Halkiewicz, dyrektor biura prawnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Personalia pozostałych osób nie zostały udostępnione redakcji w dniu 07 marca br., czyli w dniu publikacji artykułu, ale jak poinformował nas 11 marca br. dyrektor Halkiewicz dostępne są w zarządzeniu(1) opublikowanym na stronie internetowej GDOŚ.

Ostatnie zarządzenie w sprawie powołania członków KKOOŚ zostało wydane w 2016 r.(2), ale od 2014 r. Komisja nie obradowała. - W opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, Krajowa Komisja jest bardzo istotnym gremium doradczym, dlatego podjęto decyzję o wznowieniu jej prac. Motywy dotychczasowego „zawieszenia” działalności prac Komisji przez jego poprzedników nie są znane - wyjaśnia dyrektor Halkiewicz.

Kompetencje i procedura obrad

Główne zadania Komisji to działalność opiniodawcza, systemowa w zakresie monitorowania systemu oceny oddziaływania na środowisko (ooś) w Polsce i ekspercko-naukowa. Jeśli chodzi o tryb pracy, to zadania wykonywane są na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów roboczych, które powołuje prezydium. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju i ilości spraw, jakie wpływają do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz inicjatywy członków KKOOŚ. - Do dokumentacji dotyczących rozpatrywanych spraw mogą zostać sporządzane dodatkowe, niezależne opracowania specjalistyczne. Stanowiska, wnioski i uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W wyjątkowych przypadkach odbywa się głosowanie tajne – dodaje Halkiewicz. Wnioski, uchwały oraz stanowiska z posiedzeń przewodniczący przedkłada Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Posiedzenia plenarne Krajowej Komisji i posiedzenia jej zespołów roboczych zwołuje przewodniczący Krajowej Komisji lub upoważniony przez niego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub co najmniej dziesięciu członków Krajowej Komisji.

Sprawy do załatwienia

Jeszcze nie wiadomo, jakimi konkretnie kwestiami zajmie się Komisja. - W chwili obecnej prezydium KKOOŚ opracowuje plan pracy Komisji na najbliższy okres. W pierwszej kolejności prezydium planuje powołać stałe zespoły robocze w zakresie monitorowania i usprawnienia systemu ooś – poinformował nas dyrektor Halkiewicz.

Posiedzenia Komisji w 2013 r. dotyczyły oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka trasy narciarskiej w Krynicy Zdroju przy ul. Zielonej i Zamkowej, eksploatacji złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej i przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem wariantu II-A2.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r.
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5433/Zarzadzenie-28.02.2019_icon.pdf
2/ Ostatnie zarządzenie w sprawie powołania członków KKOOŚ zostało wydane w 2016 r. Treść zarządzenia tutaj:
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5433/Zarzadzenie_nr_7_GDOS_z_dnia_13_lipca_2016_r.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK krytycznie ocenia działania w zakresie ochrony przed promieniowaniem sieci komórkowych (07 maja 2019)Co ze spalarnią w Zamościu? Jest orzeczenie NSA (15 kwietnia 2019)Łatwiej uzyskamy decyzję środowiskową (08 kwietnia 2019)Protesty społeczne nie mogą być podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej (22 marca 2019)Jak ocena zagrożeń może wpłynąć na plan remediacji? (27 lutego 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony