Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. ochrony środowiska TEAM PREVENT POLAND SP Z O.O.
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód Arcadis

Nad czym będzie obradować Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko?

a+a-    Powrót       07 marca 2019       Management   

Krajowa Komisję do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ) jest organem opiniodawczo-doradczym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Właśnie wznowiła swoją działalność po 6 latach.

Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r. powołano skład KKOOŚ - 49 członków, wśród których są przedstawiciele nauki i praktycy, będący ekspertami z ponad 15 specjalności.

Skład Komisji

KKOOŚ przewodniczy prezydium, które tworzą: przewodniczący - dr hab. inż. Roman Wójcik, zastępcy przewodniczącego: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski (prof. Akademii Pomorskiej) i dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski (prof. Politechniki Krakowskiej) oraz sekretarz - dr Joanna Adamowicz, informuje naszą redakcję Krzysztof Halkiewicz, dyrektor biura prawnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Personalia pozostałych osób nie zostały udostępnione redakcji w dniu 07 marca br., czyli w dniu publikacji artykułu, ale jak poinformował nas 11 marca br. dyrektor Halkiewicz dostępne są w zarządzeniu(1) opublikowanym na stronie internetowej GDOŚ.

Ostatnie zarządzenie w sprawie powołania członków KKOOŚ zostało wydane w 2016 r.(2), ale od 2014 r. Komisja nie obradowała. - W opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, Krajowa Komisja jest bardzo istotnym gremium doradczym, dlatego podjęto decyzję o wznowieniu jej prac. Motywy dotychczasowego „zawieszenia” działalności prac Komisji przez jego poprzedników nie są znane - wyjaśnia dyrektor Halkiewicz.

Kompetencje i procedura obrad

Główne zadania Komisji to działalność opiniodawcza, systemowa w zakresie monitorowania systemu oceny oddziaływania na środowisko (ooś) w Polsce i ekspercko-naukowa. Jeśli chodzi o tryb pracy, to zadania wykonywane są na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów roboczych, które powołuje prezydium. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju i ilości spraw, jakie wpływają do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz inicjatywy członków KKOOŚ. - Do dokumentacji dotyczących rozpatrywanych spraw mogą zostać sporządzane dodatkowe, niezależne opracowania specjalistyczne. Stanowiska, wnioski i uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W wyjątkowych przypadkach odbywa się głosowanie tajne – dodaje Halkiewicz. Wnioski, uchwały oraz stanowiska z posiedzeń przewodniczący przedkłada Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Posiedzenia plenarne Krajowej Komisji i posiedzenia jej zespołów roboczych zwołuje przewodniczący Krajowej Komisji lub upoważniony przez niego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub co najmniej dziesięciu członków Krajowej Komisji.

Sprawy do załatwienia

Jeszcze nie wiadomo, jakimi konkretnie kwestiami zajmie się Komisja. - W chwili obecnej prezydium KKOOŚ opracowuje plan pracy Komisji na najbliższy okres. W pierwszej kolejności prezydium planuje powołać stałe zespoły robocze w zakresie monitorowania i usprawnienia systemu ooś – poinformował nas dyrektor Halkiewicz.

Posiedzenia Komisji w 2013 r. dotyczyły oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego odcinka trasy narciarskiej w Krynicy Zdroju przy ul. Zielonej i Zamkowej, eksploatacji złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej i przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem wariantu II-A2.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r.
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5433/Zarzadzenie-28.02.2019_icon.pdf
2/ Ostatnie zarządzenie w sprawie powołania członków KKOOŚ zostało wydane w 2016 r. Treść zarządzenia tutaj:
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5433/Zarzadzenie_nr_7_GDOS_z_dnia_13_lipca_2016_r.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Władze kraju libereckiego odwołały się od decyzji w sprawie rozbudowy kopalni "Turów" (19 lutego 2020)WIOŚ wykrył nieprawidłowości w firmach odbierających odpady z warszawskiej "Czajki" (13 lutego 2020)Aktywiści będą mogli starać się o czasowe wstrzymanie realizacji kontrowersyjnych inwestycji (28 stycznia 2020)Prezydent podpisał zmianę ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (15 sierpnia 2019)Czesi przeciwko powiększeniu kopalni Turów (05 lipca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony