Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Referendarz w Wydziale Planowania i Wykonania w Departamencie Budżetu i Finansów Ministerstwo Energii
Specjalista ds. zamówień publicznych RZGW Szczecin

Nawet 500 tys. zł na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

a+a-    Powrót       28 sierpnia 2017       Zrównoważony rozwój   

"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR(1) właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk wynosi co najmniej 1 ha.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych.

60 proc. dla młodych rolników

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc. Na wyższy poziom wsparcia, który wynosi 60 proc. mogą liczyć młodzi rolnicy. Wysokość pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" zależy od ich rodzaju. W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł.

Źródło: ARMiR

Przypisy

1/ Szczegóły naboru
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000-wnioski-mozna-skladac-od-28-w.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sejmowa komisja za nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach (10 listopada 2017)Bogusław Białowąs został prezesem BOŚ (09 listopada 2017)Chętnych do pisania ustawy nie brakuje (08 listopada 2017)Stolica będzie zielona jak nigdy dotąd (08 listopada 2017)MGMiŻŚ nie wyklucza żadnych form finansowania żeglugi śródlądowej (02 listopada 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony