Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista ds. projektu Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Naczelnik wydziału RDOŚ w Opolu

Nawet 500 tys. zł na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

a+a-    Powrót       28 sierpnia 2017       Zrównoważony rozwój   

"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR(1) właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk wynosi co najmniej 1 ha.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych.

60 proc. dla młodych rolników

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc. Na wyższy poziom wsparcia, który wynosi 60 proc. mogą liczyć młodzi rolnicy. Wysokość pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" zależy od ich rodzaju. W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł.

Źródło: ARMiR

Przypisy

1/ Szczegóły naboru
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000-wnioski-mozna-skladac-od-28-w.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 8 miliardów złotych do wzięcia jeszcze w 2017 roku (19 września 2017)W październiku 14 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (19 września 2017)Wsparcie prawne dla start-upów (14 września 2017)Usuwanie wyrobów zawierających azbest - rusza nabór wniosków (07 września 2017)Nowy program finansowania budowy domów z drewna (05 września 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
UV: najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku metoda dezynfekcji wody