Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. wpływu energetyki na środowisko Ministerstwo Energii
Inspektor w Oddziale w Pleszewie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

NIK: potrzebne unormowania prawne dot. rezerwatu Karpaty Wschodnie

a+a-    Powrót       13 marca 2018       Planowanie przestrzenne   

Choć w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery "Karpaty Wschodnie"(1) prowadzone są działania związane z ochroną przyrody, to przez brak unormowań prawnych ochrona ta jest jedynie nieformalna - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w ogłoszonym w poniedziałek raporcie.

Zadania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" nie są wprost zdefiniowane prawnie, co utrudnia współpracę transgraniczną - wynika z kontroli działalności rezerwatu przeprowadzonej wspólnie przez Najwyższą Izbę Kontroli, Najwyższy Urząd Kontroli Słowacji oraz Izbę Obrachunkową Ukrainy.

Potrzeba międzynarodowej umowy o zarządzaniu rezerwatem

Jak podkreślił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, najważniejszą rekomendacją wynikającą z przeprowadzonej kontroli jest potrzeba jak najszybszego podpisania umowy międzynarodowej, która umożliwiłaby powołanie instytucji kierującej działaniami rezerwatu. - Spodziewamy się, że nasza wspólna praca doprowadzi do tego, że rządy naszych państw jednak podpiszą umowę o wspólnym zarządzaniu Rezerwatem Biosfery „Karpaty Wschodnie" - dodał podczas konferencji prasowej p.o. przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy Ołeksandr Jaremenko.

- Ochronę tę należy wzmocnić przede wszystkim finansowo - podkreślił z kolei prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Słowacji Karol Mitrik. Dodał również, że z perspektywy słowackiej ważne jest również, aby dokładnie określić tereny znajdujące się pod ochroną oraz rodzaj tej ochrony - gdyż z powodu zróżnicowania rodzaju własności terenów jest to główne źródło konfliktów po stronie słowackiej.a

Brak współpracy w realizacji zadań ochronnych

Jak podkreślił Kwiatkowski, w każdym z krajów, których tereny wchodzą w skład rezerwatu, prowadzona jest na tych obszarach ochrona przyrody - jednak nie wynika to z realizacji celów rezerwatu biosfery. Działania związane z ochroną przyrody prowadzone są przez parki, które wykonują swoje zadania statutowe wynikające z przepisów krajowych. - Nie stwierdziliśmy współdziałania w zakresie planowania i wykonywania ustawowych zadań - poinformował Kwiatkowski. - W związku z tym, realizacja zadań ochronnych nie wynikała ze wspólnej strategii lub skoordynowanych działań - czyli nie realizowała rekomendacji UNESCO - podkreślił Kwiatkowski.

- Brak usytuowania rezerwatu biosfery w polskim systemie prawnym sprawia, że taki podmiot można uznać jedynie za nieformalną ochronę przyrody - uznano. Według NIK należyte wypełnianie funkcji ochronnej rezerwatu jest przez to utrudnione. Choć istnieje rada koordynacyjna międzynarodowego rezerwatu, to powoływana jest ona z inicjatywy dyrektorów parków tworzących rezerwat i działa na zasadzie nieformalnej. - Po 20 latach brzmi to oczywiście zaskakująco, ale tak naprawdę nie ma jednoznacznej, wyraźnej podstawy prawnej, która umożliwia powołanie podmiotu, który by miał formalne narzędzia władcze do tego, żeby współpracę między trzema krajami koordynować - stwierdził Kwiatkowski.

Celem przeprowadzonej kontroli była ocena tego, czy działania podejmowane na obszarze rezerwatu przez współtworzące go parki narodowe i krajobrazowe zapewniają realizację celów, dla których ten rezerwat biosfery został stworzony. Kontrolą objęte były lata 2012-2016. (PAP)

Przypisy

1/ Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie uznany został przez UNESCO w 1998 r.; był to pierwszy trójstronny rezerwat biosfery na świecie. Jest to geograficznie określony oraz oficjalnie uznany w skali międzynarodowej teren, obejmujący sześć dużych obszarów chronionych, przylegających do siebie w strefie przygranicznej na terytoriach trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

800 mln ludzi może stracić źródło utrzymania w konsekwencji niezrównoważonego rybołówstwa (27 listopada 2018)Zwierzęta chronione wyrządziły szkody rolne za ponad 390 tys. zł (23 listopada 2018)Sposób na zmiany klimatu? Zadbać o bioróżnorodność! (22 listopada 2018)Rada ustaliła limity połowów na następne dwa lata (20 listopada 2018)Warszawa: Plan budowy korytarza dla zwierząt (20 listopada 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
20 przykładów dobrych praktyk polskich gmin - pobierz Przewodnik ECO-MIASTO