Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Normy dla budowli hydrotechnicznych. Jest projekt nowego rozporządzenia

   Powrót       29 lutego 2024       Woda   

Warunki, które muszą spełniać budowle hydrotechniczne wraz ze swoim usytuowaniem, zostaną prawnie określone na nowo. 27 lutego br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się regulujący tę kwestię projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Projektowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, przygotowano w oparciu o upoważnienie ustawowe ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Dokument uwzględnia ponadto przepisy ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. oraz wymagania Polskich Norm. Budowlami hydrotechnicznymi w rozumieniu projektu są obiekty (wraz z towarzyszącymi im urządzeniami oraz instalacjami technicznymi) służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu i korzystaniu z zasobów wodnych; to m.in. zapory ziemne i betonowe, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, wyloty ścieków, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, rurociągi hydrotechniczne, akwedukty, porty, baseny, nabrzeża, bulwary, przepławki dla ryb, zbiorki nadpoziomowe na substancje płynne i półpłynne, mola, pomosty, falochrony, kanały czy pompownie.

Czytaj też: 0,5 mld zł na wodę. NFOŚiGW przedłuża nabór

Stare rozporządzenie traci moc

Skąd wzięła się potrzeba przyjęcia rozporządzenia? Z uzasadnienia projektu dowiadujemy się, że 20 września 2024 r. utraci moc określające warunki techniczne dla budowli hydrotechnicznych i ich usytuowania wcześniejsze rozporządzenie z 20 kwietnia 2007 r. W ciągu kilkunastu lat jego obowiązywania stwierdzono konieczność weryfikacji przepisów tak, by były dostosowane do aktualnej wiedzy technicznej oraz wymogów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie Prawa budowlanego mają zachować moc nie dłużej niż 60 miesięcy od wejścia w życie ustawy o zapewnieniu dostępności – termin ten mija właśnie 20 września br. „W celu uniknięcia sytuacji, w której nie będą obowiązywać żadne przepisy wykonawcze, dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, istnieje potrzeba wydania rozporządzenia w tej sprawie (…)” – czytamy w uzasadnieniu.

Nowa terminologia

W Ocenie Skutków Regulacji wymieniono najważniejsze zmiany w porównaniu z wygasającym rozporządzeniem z 20 kwietnia 2007 r. Nowy akt wprowadza nową i precyzuje stosowaną do tej pory terminologię (poza „budowlą hydrotechniczną” to także określenia takie jak „budowla piętrząca”, „urządzenie upustowe”, stała rezerwa powodziowa”, „przepływ średni niski”, „przepływ dozwolony” czy „próbne obciążenie wodą”), aktualizuje odniesienia do Polskich Norm oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych, dostosowuje się do istniejącej nomenklatury w odniesieniu do klasyfikacji gruntów, na których znajdują się budowle hydrotechniczne, zastępuje normy o charakterze względnie obowiązującym normami o charakterze bezwzględnie obowiązującym, a także wprowadza zmiany redakcyjne zgodne ze współczesnymi zasadami techniki prawodawczej. Wejście w życie projektu nie ma spowodować skutków finansowych dla budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, według OSR wpłynie za to na środowisko naturalne oraz sytuację i rozwój regionalny. Ma się tak stać poprzez oddziaływanie na bezpieczeństwo powodziowe czy ochronę przed suszą, ale i umożliwienie uprawiania sportów wodnych i rekreacji. Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od momentu ogłoszenia.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)Rurociągi naftowe w rzekach. PERN sprawdzi ich stan (23 maja 2024)Raport: populacja wędrownych ryb słodkowodnych spadła o ponad 80 proc. od 1970 r. (23 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Pierwszy stopień zagrożenia złotą algą w Odrze (20 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony