Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.09.2023 29 września 2023

Ministerstwo Klimatu nie przedłuży starych norm dla miałów węglowych

Sprzedawcy węgla postulują przedłużenie okresu obowiązywania norm jakościowych dla miałów węglowych o co najmniej dwa lata. Rozwiązaniu temu przeciwny jest Polski Alarm Smogowy oraz Ministerstwo Klimatu.

   Powrót       19 czerwca 2020       Energia   

Zgodnie z przyjętym dwa lata temu rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, parametry jakościowe dla miału będą miały zastosowanie wyłącznie do 30 czerwca 2020 r. Po tym terminie nie będzie dopuszczalne wprowadzanie do obrotu miału o złych parametrach jakościowych z przeznaczeniem do spalania w sektorze bytowo-komunalnym i w małych źródłach spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW.

- Co istotne, nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby to paliwo było spalane w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW, które są objęte systemem regulacyjnym (wymagają pozwolenia na emisję albo zgłoszenia i tego tytułu podlegają kontroli służb ochrony środowiska). Ponadto w rozporządzeniu nadal pozostanie tzw. „ekomiał”, dla którego w rozporządzeniu są określone wyższe parametry jakościowe – zawartość popiołu do 12 proc. i wartość opałowa min. 24 proc. – tłumaczy dla Teraz Środowisko Ministerstwo Klimatu.

Sprzedawcy węgla są przeciwni

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla postuluje przedłużenie okresu obowiązywania norm jakościowych dla miałów węglowych o co najmniej dwa lata. - Zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego ma sens jedynie w momencie, kiedy kraj jest w pełni gotowy w zakresie infrastruktury do przejścia na inny rodzaj paliwa grzewczego. W tym momencie takiej gotowości w Polsce nie ma, a także jest duża niepewność związana z kryzysem wywołanym przez Covid-19 – mówi cytowany przez Polską Agencję Prasową prezes Izby Łukasz Horbacz.

Jego zdaniem jedynym racjonalnym wyjściem z tej sytuacji jest przedłużenie przez właściwego ministra czasu obowiązywania norm jakościowych „o co najmniej dwa lata”. Miałoby to zagwarantować czas na przystosowanie infrastruktury do nowego rodzaju paliwa przez podmioty objęte restrykcjami.

Polski Alarm Smogowy apeluje do MK

W sprawie głos zabrał także Polski Alarm Smogowy (PAS), który apeluje(1) do ministra klimatu by nie uginał się pod żądaniami. - Propozycja sprzedawców węgla to jawne lekceważenie zdrowia publicznego. Spalanie wilgotnego, zasiarczonego węgla z wysoką zawartością popiołu jest źródłem wysokiej emisji pyłów czy rakotwórczego benzo[a]pirenu. Jak wskazują szacunki Światowej Organizacji Zdrowia, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem zabija każdego roku około 45 000 mieszkańców Polski. Zaniechanie wprowadzenia norm w sytuacji, gdy istnieje pilna potrzeba ich dalszego podnoszenia w celu ochrony obywateli przed zanieczyszczeniami powietrza, byłoby działaniem podważającym filary polityki antysmogowej, w tym programu Czyste Powietrze i uchwał antysmogowych obowiązujących już w jedenastu województwach – mówi lider Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła.

Czytaj też: [WYWIAD] Sześciokrotnie przekraczamy normy zanieczyszczenia

We wspomnianym piśmie PAS przypomina o konieczności przeglądu parametrów jakościowych paliw stałych, który zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi dokonywany winien być raz na dwa lata - termin ten mija we wrześniu br. PAS wnioskuje więc o uwzględnienie w zbliżającym się przeglądzie kwestii związanych z wprowadzeniem do rozporządzenia „takich wymagań dla ekogroszku, które zagwarantują, że kotły 5 klasy i Ekoprojektu będą spełniać wymogi emisyjne, konieczności podniesienia wymogów dotyczących zawartości siarki oraz uwzględnienie tego parametru we wzorze świadectwa jakości, a także wprowadzenie norm na pellet drzewny”. - Paliwo to zyskuje na popularności – rocznie sprzedaje się w Polsce około 80 tys. kotłów na biomasę. Niestety jakość pelletu nie jest w żaden sposób regulowana (podobnie jak jakość węgla przed 27.09.2018). Na skutek braku regulacji i kontroli Inspekcji Handlowej na rynku sprzedawany jest pellet zawierający odpady, które powinny być spalane w zakładach termicznej utylizacji odpadów, a nie w domowych kotłach – czytamy w stanowisku.

Co na to resort klimatu?

W odpowiedzi udzielonej Teraz Środowisko czytamy, że „okres na dostosowanie źródła opalanego miałem do spalania paliwa innego niż miał (np. ekomiału) wynosi już 20 miesięcy”. - Z kolei obecna sytuacja epidemiczna związana z wystąpieniem choroby, która obciąża przede wszystkim układ oddechowy, może skutkować ponownym przeanalizowaniem wymagań wpływających na poprawę stanu jakości powietrza – podaje biuro prasowe Ministerstwa Klimatu.

Jak czytamy dalej w przesłanej odpowiedzi, obecna wiedza nie daje podstawy do odrzucenia hipotezy o wpływie zanieczyszczeń powietrza na ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu COVID-19. Stąd też, biorąc pod uwagę dużą sezonową zmienność emisji zanieczyszczeń pyłowych, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza wydaje się szczególnie pilne w okresie epidemii. - Powyższe wskazuje na brak merytorycznych przesłanek do uwzględnienia postulatów dotyczących zmiany rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – podsumowano w komentarzu.

- Obecnie, mając na uwadze utrudnienia dla społeczeństwa związane z epidemią, związane z wystąpieniem choroby, która obciąża przede wszystkim układ oddechowy, Minister Klimatu rozważa przesunięcie terminu wykonania przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, aby w pracach wziąć pod uwagę również ten aspekt. Decyzje odnośnie zmiany wymagań dla paliw zostaną zatem podjęte po przeprowadzeniu przeglądu – dodano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Apel Polskiego Alarmu Smogowego skierowany do Ministra Klimatu można pobrać tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8854-Apel-Polskiego-Alarmu-Smogowego-skierowany-do-Ministra-Klimatu.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powrót kolektorów słonecznych. Jak wygląda w praktyce? (22 września 2023)Serbia uczy się od Polski, a dokładnie Wielkopolski Wschodniej (22 września 2023)Jest postanowienie WSA w sprawie Turowa. Sprawa zawieszona (31 sierpnia 2023)Rozwój rynku OZE w Polsce – co go wstrzymuje, a co dopinguje? (23 sierpnia 2023)Kiedy auto da się naprawić lub poddać recyklingowi? Nowe rozporządzenie w konsultacjach (10 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony