Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.01.2022 22 stycznia 2022

Nowe departamenty w Wodach Polskich

   Powrót       04 stycznia 2022       Woda   

Departament Gospodarki Wodno-Ściekowej

W Wodach Polskich powstał nowy departament, który będzie realizował wybrane zadania pionu Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Departament Gospodarki Wodno-Ściekowej będzie zajmował się m.in. analizą ekonomiczną, techniczną oraz orzecznictwem związanym z taryfami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Dyrektorem nowego departamentu jest Joanna Kidzińska, ekonomistka, przez 23 lata związana z branżą wodno-kanalizacyjną.

Obecnie trwa drugi cykl taryfikacyjny, w którym ustalane są stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na najbliższe 3 lata. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne składają wnioski z propozycjami wysokości opłat za wodę i odbiór ścieków dla odbiorcy końcowego, czyli dla każdego z nas. Wody Polskie nie ustalają cen, ale weryfikują ich wysokość analizując wnioski składane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Rolą Wód Polskich – jako organu regulującego opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – jest ochrona obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen.

Departament Rybactwa

W Wodach Polskich powstał nowy departament, który będzie realizował wybrane zadania Pionu Usług Wodnych. Departament Rybactwa będzie zajmował się m.in. monitorowaniem kontroli wykonywania gospodarki rybackiej, monitorowaniem kontroli zarybień, analizą ekonomiczną prowadzonej gospodarki rybackiej, opracowaniem strategii rybackiego zagospodarowania wód i ich ochrony, przygotowaniem rozwiązań systemowych dot. zarządzania obwodami rybackimi, czy przygotowaniem rozwiązań systemowych w celu właściwego wdrożenia i funkcjonowania systemu opłat za użytkowanie obwodów rybackich oraz za dzierżawę praw rybackiego użytkowania jezior.

Dyrektorem nowego departamentu jest Janusz Wrona, od wielu lat związany z gospodarką wodną i rybacką, od 2003 roku jest pracownikiem administracji, pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Źródło: Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Awaria "Czajki" z 2020 r. Błędy w projekcie inwestycji i zawiadomienie do prokuratury (19 stycznia 2022)Czas na wodę szarą i opadową. Zamknięty obieg jako nowy rozdział w myśleniu o lepszym użytkowaniu wody (14 stycznia 2022)KE o kopalni w Turowie. Nieopłacone kary grożą potrąceniem środków z funduszy należnych z budżetu UE (14 stycznia 2022)Sejm za zmianą procedur przy inwestycji w elektrownię jądrową (14 stycznia 2022)11 mld zł na program wieloletni „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” (13 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony