Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Nowe regulacje przyspieszą prace Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

   Powrót       10 maja 2023       Planowanie przestrzenne   
Dokumenty

Rada Ministrów przyjęła 9 maja br. projekt regulacji, który ma usprawnić proces oceny oddziaływania na środowisko inwestycji w Polsce.

Nowe zapisy są zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, znajdującym się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pod numerem UD375.

Czytaj: Na horyzoncie zmiany w ustawie OOŚ, Prawie wodnym i nie tylko. Projekt w RCL

Przede wszystkim mają być usunięte wątpliwości interpretacyjne i praktyka, która polega na prowadzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach bez uprzedniej weryfikacji zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, w okresie od stycznia 2019 r. do końca pierwszego kwartału 2021 r. odnotowano 354 sprawy, w których dostrzeżono niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami MPZP w sytuacji wystąpienia przez organy gminy, starostę lub dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

Wydobycie węglowodorów wśród inwestycji strategicznych

Ponadto do nowego katalogu inwestycji strategicznych zostały dodane linie tramwajowe i metro, inwestycje obejmujące lotniska oraz wydobycie kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa – czytamy na stronach rządowych.

Czytaj: MKiŚ przygotowuje stanowisko do projektu rozporządzenia UE ws. zrównoważonych dostaw surowców krytycznych

Przyjęte rozwiązania mają też przyspieszyć sprawy prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Przewidziano zmianę organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, przez przeniesienie kompetencji z RDOŚ na wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla gruntu.

Po 3 latach od wejścia w życie ustawy zostanie przeprowadzona ocena polegająca na weryfikacji, w jakim stopniu został osiągnięty założony efekt zmniejszenia obciążenia organów wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz RDOŚ.

Patrycja Rapacka: Redaktor Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Treść nowelizacji ustawy OOŚ opublikowana (18 września 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)Senat przeciw nowelizacji ustawy ocenowej. Stawką losy terenów chronionych (31 lipca 2023)PAA: w Polsce planowana jest budowa składowisk odpadów promieniotwórczych dla energetyki jądrowej (28 lipca 2023)Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy ocenowej (14 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony