Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.03.2024 04 marca 2024

Nowe unijne cele dla branży odpadowej zatwierdzone

Rada UE zatwierdziła we wtorek nowe zasady gospodarki odpadami i nowe cele dla utylizacji śmieci w państwach członkowskich UE. Pakiet zawiera również wytyczne w sprawie ograniczania wysypisk i nakłada na producentów nowe obowiązki.

   Powrót       23 maja 2018       Odpady   

- Nowe przepisy chronią nie tylko środowisko, ale również zdrowie naszych obywateli - powiedział w Brukseli Neno Dimow, minister środowiska Bułgarii, reprezentujący na posiedzeniu Rady UE prezydencję tego kraju. Podkreślił, że nowy pakiet, który "domyka proces życia produktu od wytworzenia, przez konsumpcję do zagospodarowania odpadów" jest ważnym krokiem Unii w tworzeniu mechanizmów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Regulacje przyjęte przez ministrów środowiska krajów członkowskich wyznaczają nowe cele dla ponownego użycia i utylizacji odpadów komunalnych: do 2025 roku kraje UE zobowiązane są zagospodarować w ten sposób 55 proc. odpadów, do roku 2030 - 60 proc., a do 2035 roku - 65 proc.

Od 2025 r. zbiórka tekstyliów

Wszystkie kraje zobowiązane są też zorganizować do 1 stycznia 2025 roku system osobnego odbioru wyrobów tekstylnych i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Do 31 grudnia 2023 roku mają także zapewnić, by odpady organiczne były odbierane i gromadzone oddzielnie lub przetwarzane w miejscach, w których powstają, np. przez kompostowanie. Utrzymane zostają dotychczasowe postanowienia o obowiązku segregowania papieru, kartonu, szkła, metali i tworzyw sztucznych.

Cel recyklingu dla opakowań: 65 proc. do 2025 r.

Pakiet wyznacza też osobne cele dla recyklingu opakowań. W odniesieniu do wszystkich opakowań, cel ten wynosi 65 proc. do roku 2025 i 70 proc. do roku 2030. W przypadku opakowań z plastiku są to odpowiednio 50 i 55 proc., opakowań drewnianych 25 i 30 proc., opakowań z metali żelaznych 70 i 80 proc., aluminiowych 50 i 60 proc., szklanych 70 i 75 proc., natomiast opakowań papierowych i kartonowych 75 i 80 proc.

Producenci zobowiązani do uczestniczenia w gospodarce zużytymi opakowaniami

Nowe regulacje wyznaczają też cele dla ograniczania składowisk odpadów i określają obowiązki ciążące na producentach w ramach szeregu programów redukcji odpadów. Producenci wyrobów objętych tego rodzaju programami będą zobowiązani do udziału w zarządzaniu odpadami i do partycypowania w kosztach takich operacji. Przepisy nakładają też dodatkowo obowiązek uczestniczenia producentów w gospodarce zużytymi opakowaniami. Każde z państw członkowskich jest też zobowiązane, by od 2030 roku odpady, zwłaszcza komunalne, które nadają się do ponownego użycia lub przetworzenia, nie trafiały na wysypiska śmieci.

Nowy pakiet o gospodarowaniu odpadami w UE wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu go w unijnym Dzienniku Urzędowym.

Rozwiązania te wpisują się z filozofię gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma ona minimalizować marnotrawstwo i zapewniać racjonalne wykorzystanie zasobów. To element unijnej odpowiedzi na rosnącą konkurencję w walce o kurczące się zasoby; koncentracja surowców poza UE uzależnia przemysł i społeczeństwo europejskie od importu.

Wśród państw członkowskich polityka gospodarowania odpadami jest bardzo zróżnicowana. Przykładowo w 2014 roku Austria, Dania, Niemcy, Holandia i Szwecja praktycznie nie wysłały żadnych odpadów komunalnych na wysypiska, natomiast na Cyprze, w Chorwacji, Grecji, na Łotwie i Malcie składowano ponad trzy czwarte odpadów.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Polsce mniej niż połowa odpadów jest segregowana prawidłowo. Raport ISP (29 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)Eurostat: Ilość odpadów komunalnych per capita w UE mniejsza o 19 kg (13 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody (31 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony