Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Senacka komisja za poprawkami do ustawy OOŚ

Komisja Środowiska opowiedziała się za poprawkami do procedowanej nowelizacji ustawy OOŚ. Opinię w tej sprawie wydał też Związek Powiatów Polskich. To nie koniec prac nad ustawą, bo właśnie została ponownie skierowana do senackich komisji.

   Powrót       25 marca 2021       Planowanie przestrzenne   

W połowie stycznie br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa OOŚ). Od tego czasu projekt procedowany był w Sejmie (w dniach 23-25 lutego br.), gdzie do rządowego projektu wprowadzono trzy poprawki redakcyjno-legislacyjne zgłoszone w II czytaniu. Obecnie projekt ustawy procedowany jest w Senacie, a nad ustawą pochyliły się dwie komisje - Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (bez poprawek) oraz Komisja Środowiska, która zarekomendowała kilka poprawek.

O pierwotnych założeniach projektu nowelizacji ustawy OOŚ pisaliśmy tutaj.

- Projekt nowelizacji ustawy OOŚ autorstwa resortu klimatu i środowiska był wadliwy i nie realizował wymaganej przez KE pełnej transpozycji dyrektywy EIA(1) do przepisów dot. procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Problemy te dostrzegła Senacka Komisja Środowiska, która przyjęła poprawki doprecyzowujące wiele zapisów tej ustawy, tak aby prawo nie było barierą, ale służyło ludziom w realizacji podstawowych praw tj. prawa do informacji oraz prawa do wymiaru sprawiedliwości – komentuje dla Teraz Środowisko Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Czym są oceny oddziaływania na środowisko? Sprawdź tę i inne definicje w Słowniku Ochrony Środowiska.

Jak podkreśla, wprowadzone przez senacką komisję poprawki są także korzystne dla inwestorów i stron postępowania, ponieważ precyzują terminy, w których organy mają orzekać m.in. o braku uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności, co jest ważne dla szybkości postępowań. - Cieszy nas zrozumienie tych problemów przez Senatorów i Senatorki różnych opcji politycznych i bardzo liczymy na pełne poparcie dla tych zmian podczas głosowania plenarnego Senatu – dodaje Szczutkowska.

Niezgodność z prawem polskich specustaw

- Ta ustawa jest bardzo ważna dla gospodarki bo pieniądze z UE będą płynąć tylko wtedy, gdy będziemy mieli dobre prawo, zgodne z unijnym prawodawstwem. Dlatego konieczny do rozwiązania pozostaje jeszcze problem niezgodności z prawem UE polskich specustaw tj. specustawa drogowa. W dalszym ciągu prawo nie zapewnia bowiem możliwości uchylenia pozwoleń na budowę, nawet jeżeli są one wadliwe i bezprawne. Jest to nie do pomyślenia w sektorze prywatnym, gdzie inwestor, aby budować, musi mieć komplet prawidłowej dokumentacji. Specustawy muszą być więc pilnie doprowadzone do zgodności z prawem UE - podkreśla Sylwia Szczutkowska.

Opinia Związku Powiatów Polskich

Po tym jak Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej nie wprowadziła żanych poprawek do projektu (posiedzenie odbyło się 10 marca br.), opinię ws. procedowanej ustawy wyraził Związek Powiatów Polskich (ZPP). - W naszej ocenie konieczne jest wprowadzenie rozwiązania penalizującego przypadki nadużywania uprawnień wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku – w celu uzyskania określonych korzyści. To problem, który występuje od wielu lat, a pociąganie do odpowiedzialności osób dopuszczających się tego typu czynów w obecnym stanie prawnym jest utrudnione – czytamy w opinii ZPP opublikowanej na stronach Senatu (opinia z dnia 18 marca br.).

Tak więc wśród proponowanych poprawek ZPP znalazły się m.in. zapisy mówiące o stworzeniu Rejestru Organizacji Ekologicznych, jak wskazano, zgodnie z propozycją za organizację ekologiczna można by uznać organizację „prowadząca działalność statutową w okresie co najmniej 60 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wpis do Rejestru Organizacji Ekologicznych”. ZPP proponuje ponadto penalizację nadużywania przepisów ustawy OOŚ w celu uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych. W przepisach prawa (Kodeks Karny) miałby pojawić się nowy przepis, zgodnie z którym „kto wykorzystuje uprawnienie organizacji ekologicznej w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej lub jej obietnicy albo wywołuje przekonanie innej osoby lub utwierdza ją w przekonaniu o możliwości jego wykorzystania w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej lub jej obietnicy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Takie poprawki nie wzbudziły jednak zainteresowania Senatorów na wspominanym już posiedzeniu Komisji Środowiska, które odbyło się 23 marca br.

Jak komentuje sytuację Sylwia Szczutkowska, obecnie funkcjonujące przepisy już ograniczają takie działania, do jakich odnosił się w swoich propozycjach ZPP.

To nie koniec prac nad nowelą OOŚ

Podczas wczorajszego posiedzenia plenarnego Senatu, zgłoszono poprawkę o charakterze legislacyjnym. Oznacza to, że ustawą ponownie zajmą się Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/dyrektywa-z-dnia-13-12-2011-l-26-1-689.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Będzie kolejna nowela ustawy OOŚ, tym razem w zakresie koncesji na wydobycie węgla (11 maja 2021)Zmiany w ustawie o OOŚ (22 kwietnia 2021)Ruszają konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (15 kwietnia 2021)Zakończył się I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR. Co dalej? (19 lutego 2021)Strategia rozwoju gminy – od koncepcji do realizacji (02 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony