Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.07.2021 30 lipca 2021

Nowelizacja ustawy śmieciowej poprawiana w Senacie

   Powrót       22 lipca 2021       Odpady   

Nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada m.in. ustalenie maksymalnej opłaty za śmieci przy metodzie "od wody", pracują w Senacie komisje: środowiska, klimatu i samorządu. Przed nimi niełatwe zadanie pogodzenia sprzecznych propozycji przedsiębiorców i samorządowców.

Jakie przepisy?

Kontrowersje budzi np. artykuł nowelizacji, który określa maksymalną stawkę za odpady, jaką gmina będzie mogła nałożyć na mieszkańców przy wyborze metody od zużytej wody. Zgodnie z nowelą opłata ta nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe; ma być to ok. 150 zł.

Przedstawiciele samorządów, podobnie jak wcześniej w Sejmie, argumentują, że ustalenie odgórnej maksymalnej opłaty przy tej metodzie negatywnie wpłynie szczególnie na gminy turystyczne, które korzystają z tego sposobu naliczania opłaty śmieciowej. Zwracają ponadto uwagę na wynajem krótkoterminowy w miastach. Resort klimatu i środowiska nie krył, proponując ten przepis, że jest to konsekwencja tego, co stało się w Warszawie, kiedy po wprowadzeniu metody od "wody", rachunki za odpady w stolicy poszły radykalnie w górę.

Czytaj też: System gospodarki odpadami na minusie - prawie 1,4 mld zł deficytu w 2020 r.

Inny dyskusyjny przepis umożliwia gminom pokrywanie części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat śmieciowych pobranych od mieszkańców. Strona samorządowa potwierdza w trakcie prac sensckich, że nie wyklucza takiego rozwiązania, ale w przypadku zagwarantowania szczelności systemu, a tak obecnie nie jest. Obecnie byłoby to niesprawiedliwe; oznaczałoby de facto dopłacanie do tych, którzy za odpady nie płacą.

Przedsiębiorcy chcą wydłużyć z 60 do 90 dni możliwość wypisania się z systemu gminnego nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne. Proponują również, by gmina w terminie 7 dni informowała wszystkich przedsiębiorców na swoim terenie o możliwości wyłączenia się z systemu. Strona samorządowa sprzeciwia się wydłużeniu do 90 dni możliwości wyłączenia się z systemu. Argumentuje, że w realiach prowadzonych obecnie przetargów na odbiór odpadów, które często obowiązują na rok, taka 90-dniowa możliwość wypisania się z systemu spowoduje jeszcze większe wydłużenie procesu przetargowego, który mógłby w takich okolicznościach trwać nawet pół roku.

Na kolejnych posiedzeniach senackich komisji przyjmowane będą poprawki do nowelizacji.

Odstępstwo od pięciopojemnikowej zbiorki odpadów

Nowe przepisy - zdaniem MKiŚ - mają ograniczyć koszty funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach. Nowela przewiduje m.in. podniesienie maksymalnych opłat za odpady z nieruchomości niezamieszkałych, co ma spowodować, że gminy nie będą dopłacać do ich wywozu i zagospodarowania. Ustawa daje również możliwość Ministrowi Klimatu i Środowiska wydawania indywidualnych decyzji dla gmin ws. odstępstwa od pięciopojemnikowej zbiorki odpadów, co ma skutkować obniżeniem kosztów. Resort zapewnił, że ma to się dziać jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Chodzi o to, żeby nie rozmontować sytemu selektywnej zbiórki odpadów opartej na różne frakcje.

Nowelizacja zawiera także przepisy mające zapewnić, że gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie oraz odpady powstające w procesie sortowania. Według resortu takie rozwiązanie powinno spowodować, że mniej śmieci trafi na wysypiska, co w konsekwencji również ograniczy koszty dla gmin.

Nowela ustawy śmieciowej wydłuży ponadto z roku do trzech lat możliwość składowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nawet 5 tys. zł grzywny za zaśmiecanie plaży lub lasu (29 lipca 2021)Strach przed powstającymi odpadami poremediacyjnymi (28 lipca 2021)Oczyszczanie barwnych ścieków przemysłowych na niekonwencjonalnych sorbentach (28 lipca 2021)Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która ma produkować sprężony biogaz (27 lipca 2021)Przepisy związane m.in. z nielegalnym importem odpadów mają zostać znowelizowane do końca roku (27 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony