Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Będzie kolejna nowela ustawy OOŚ, tym razem w zakresie koncesji na wydobycie węgla

   Powrót       11 maja 2021       Planowanie przestrzenne   

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(1) (tzw. ustawa ooś).

Jakie zmiany?

Jak wynika z zamieszczonych informacji, projektowana regulacja ma na celu usunięcie z ustawy ooś przepisów pozwalających na jednokrotne przedłużanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - Przepisy te zostały wprowadzone do ustawy ooś ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563, z późn. zm.). Celem wprowadzenia wymienionych przepisów było zachowanie ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin, poprzez przedłużenie wskazanych koncesji bez dodatkowych wymogów – czytamy. Wskazano jednak, że „obecnie brak jest uzasadnienia, aby przepisy pozwalające na jednokrotne przedłużanie koncesji na wydobywanie wymienionych kopalin pozostawały nadal w obrocie prawnym”.

Czytaj też: Blokowanie uciążliwych środowiskowo inwestycji ma być łatwiejsze

Zmiany mają ponadto na celu wyeliminowanie potencjalnej niezgodności z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, z późn. zm.).

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na II kwartał 2021 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r44896542924418,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-jego-o.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Anna Ronikier-Dolańska obejmuje stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (12 kwietnia 2024)Jednolity tekst ustawy Prawo ochrony środowiska dostępny (18 stycznia 2024)Treść nowelizacji ustawy OOŚ opublikowana (18 września 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)Senat przeciw nowelizacji ustawy ocenowej. Stawką losy terenów chronionych (31 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony