Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Będzie kolejna nowela ustawy OOŚ, tym razem w zakresie koncesji na wydobycie węgla

   Powrót       11 maja 2021       Planowanie przestrzenne   

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(1) (tzw. ustawa ooś).

Jakie zmiany?

Jak wynika z zamieszczonych informacji, projektowana regulacja ma na celu usunięcie z ustawy ooś przepisów pozwalających na jednokrotne przedłużanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - Przepisy te zostały wprowadzone do ustawy ooś ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563, z późn. zm.). Celem wprowadzenia wymienionych przepisów było zachowanie ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin, poprzez przedłużenie wskazanych koncesji bez dodatkowych wymogów – czytamy. Wskazano jednak, że „obecnie brak jest uzasadnienia, aby przepisy pozwalające na jednokrotne przedłużanie koncesji na wydobywanie wymienionych kopalin pozostawały nadal w obrocie prawnym”.

Czytaj też: Blokowanie uciążliwych środowiskowo inwestycji ma być łatwiejsze

Zmiany mają ponadto na celu wyeliminowanie potencjalnej niezgodności z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, z późn. zm.).

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na II kwartał 2021 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r44896542924418,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-jego-o.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trwają konsultacje projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” w ramach OOŚ (19 lipca 2021)Raport OOŚ dla planowanej spalarni odpadów w gminie Wisznia Mała w ogniu krytyki (13 lipca 2021)Plany adaptacji do zmian klimatu obowiązkowe dla miast średniej wielkości (12 lipca 2021)Prezydent podpisał nowelę ustawy ws. przedłużania koncesji wydobywczych (01 lipca 2021)Regulacje prawne dla OZE w Polsce – z wiatrem czy pod wiatr? (22 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony