Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Powstał nowy rezerwat przyrody w województwie śląskim. Kochanowicki Grąd

   Powrót       15 lutego 2024       Planowanie przestrzenne   

W województwie śląskim utworzono 66. rezerwat przyrody, który jest trzecim takim obiektem chronionym na obszarze Nadleśnictwa Herby. Został utworzony na terenie lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice (pow. lubliniecki). Ochroną rezerwatową objęty został fragment lasu grądowego o cechach naturalnych o powierzchni 26,45 ha. Przedmiotem ochrony są fragmenty wilgotnego grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum stachyetosum) z dorodnymi okazami dębu szypułkowego (135-170 lat). Kochanowicki Grąd tworzą również graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin takich jak czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) i przetacznik górski (Veronica montana), a także chronione gatunki storczyków. Wokół rezerwatu utworzona została otulina o powierzchni 41,47 ha obejmująca przyległe tereny, zarówno leśne, jak i nieleśne. Dzięki tej strefie ochronnej rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości.

Prace nad nowym rezerwatem

Propozycję utworzenia rezerwatu w gminie Kochanowice po raz pierwszy wysunął prof. Janusz Hereźniak i opisał ją w studium przyrodniczo-historycznym z 2002 r. pt. „Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej”. Znaczenie przyrodnicze tego terenu dostrzegali również leśnicy i z uwagi na to realizowane w tym miejscu było szczególne podejście do gospodarowania drzewostanami.

- Jest to dla nas duże święto. Niezwykle cieszymy się z utworzenia nowego rezerwatu przyrody w naszym województwie. Jest to efekt naszych wieloletnich prac i starań, dlatego dzisiaj z pełną satysfakcją doceniamy tę historyczną chwilę i jesteśmy dumni z tego, że możemy mieć swój wkład w utworzenie kolejnego rezerwatu przyrody w regionie. Obiekt będzie służył przyszłym pokoleniom naukowców, botaników i przyrodników, stąd wynika jego cel ochrony ujęty w zarządzeniu, czyli zachowanie tego cennego fragmentu lasu w Kochanowicach ze względów naukowych i dydaktycznych – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ostateczny kształt rezerwatu został ustalony w trakcie sesji wyjazdowej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego w listopadzie 2023 r.

- Pierwsze rezerwaty w woj. śląskim powstały w latach 50 XX wieku i dziś stanowią spuściznę po ówczesnych przyrodnikach. Przez te wszystkie lata utrzymały one swój status prawny i do dzisiaj się nimi opiekujmy – obserwujemy naturalne procesy, badamy, powiększamy. Cieszy nas, że w niewiele ponad rok znacząco zwiększyliśmy powierzchnię rezerwatów w województwie o ponad 100 ha - powiększając m.in. rezerwat Segiet i Las Murckowski. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie zostawiamy pod opiekę dla przyszłych pokoleń przyrodników kolejny, tym razem nowy, obiekt rezerwatowy - podkreśla Przemysław Skrzypiec, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Rezerwat przyrody w Kochanowicach jest rezerwatem nieudostępnionym do ruchu turystycznego, dlatego w celu zachowania przyrody rezerwatu w jak najbardziej naturalnym stanie i biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z najwyższą rangą w przypadku form ochrony przyrody, nie przewiduje się możliwości wstępu na jego teren.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dokumenty stwierdzające brak negatywnego wpływu inwestycji na stan wód. Informacje dla wnioskodawców (17 czerwca 2024)Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe magazynów energii elektrycznej (17 czerwca 2024)Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Bezpieczeństwo, niezależność i przemysł na pierwszy plan? Polityka klimatyczna UE po wyborach do PE (10 czerwca 2024)Powołano zespół ds. zapewnienia ochrony drzew i krzewów. W składzie m.in. przedstawiciele MKiŚ i GIOŚ (10 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony