Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

EEA: Musimy lepiej chronić nasze morza i oceany

   Powrót       01 lipca 2020       Woda   

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Wynika z niego, że choć unijne ramy ochrony środowiska morskiego należą do najbardziej kompleksowych i najambitniejszych na świecie, pewne problemy pozostają nierozwiązane. Należą do nich m.in.: nadmiar substancji biogennych, hałas podwodny, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i inne rodzaje zanieczyszczeń oraz niezrównoważone praktyki połowowe. Przesłanie to dodatkowo podkreśla opublikowany drugi komunikat morski („Marine Messages II”) Europejskiej Agencji Środowiska(1).

- Niniejsze sprawozdanie i towarzyszący mu komunikat morski EEA potwierdzają, że musimy zintensyfikować działania w celu ochrony naszych mórz i oceanów. Poczyniliśmy postępy, na przykład w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa, ale konieczne są dodatkowe wysiłki, aby powstrzymać nieodpowiedzialne zanieczyszczanie naszych mórz. Z przykrością informuję, że w 2020 r. państwa członkowskie UE nie osiągną dobrego stanu środowiska naturalnego wszystkich swoich wód morskich, do czego były prawnie zobowiązane. W przypadku niektórych regionów morskich konieczne są znaczne wysiłki. Komisja rozpocznie przegląd dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, aby określić, które rozwiązania się sprawdziły, a które nie, oraz podejmie działania, aby usunąć stwierdzone niedociągnięcia. Ochrona naszych mórz i oceanów stanowi integralną część Europejskiego Zielonego Ładu i jest warunkiem wstępnym, którego spełnienie jest konieczne, aby nasi rybacy mogli zapewnić nam również w przyszłości zdrową i zrównoważoną żywność pochodzenia morskiego. Dlatego też ochrona ta zasługuje na naszą stałą uwagę we wszystkich obszarach polityki - stwierdził Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, rybołówstwa i oceanów.

Czytaj: Morze Bałtyckie wielkim placem budowy? Wszystko na to wskazuje

- Stan naszych mórz i ekosystemów morskich pogarsza się z powodu prowadzonej od dawna nadmiernej eksploatacji i wieloletnich zaniedbań. Wkrótce możemy osiągnąć punkt, z którego nie będzie powrotu, ale – co potwierdza nasze sprawozdanie – wciąż mamy szansę na przywrócenie dobrego stanu naszych ekosystemów morskich. Musimy jednak działać w sposób zdecydowany i spójny i osiągnąć trwałą równowagę między korzystaniem z mórz a wpływem naszych działań na środowisko morskie. W tym kontekście nowa unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2030 r. oraz inne elementy Europejskiego Zielonego Ładu muszą wytyczać kierunek pilnych i spójnych działań na rzecz ochrony i odbudowy – powiedział Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska.

Prawie połowa europejskich wód przybrzeżnych podlega intensywnej eutrofizacji

Sprawozdanie dotyczące dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej przedstawia niejednoznaczny obraz stanu europejskich mórz. Niemal połowa wód przybrzeżnych w Europie podlega intensywnej eutrofizacji. Przepisy UE regulujące chemikalia doprowadziły wprawdzie do redukcji zanieczyszczeń, jednak w przypadku większości gatunków morskich stwierdzono zwiększenie akumulacji tworzyw sztucznych i pochodzących z nich pozostałości substancji chemicznych. Dzięki wspólnej polityce rybołówstwa UE prawie wszystkie wyładunki w północno-wschodnim Atlantyku pochodzą ze zdrowych stad. Jednak sytuacja na Morzu Śródziemnym nie jest tak dobra i wymaga podjęcia intensywniejszych wysiłków.

Sprawozdanie EEA pt. Komunikat morski II, które stanowi wkład w przegląd Komisji, pokazuje, że sposób korzystania z naszych mórz w przeszłości, a w niektórych przypadkach również obecnie, powoduje zmiany w składzie gatunków i siedlisk morskich, a także zmiany w ogólnych właściwościach fizycznych i chemicznych mórz. W sprawozdaniu proponuje się rozwiązania, które mogą pomóc UE w osiągnięciu celu, jakim są czyste, zdrowe i produktywne morza, głównie dzięki podejściu ekosystemowemu do zarządzania rybołówstwem. Stwierdza się w nim również, że na niektórych obszarach istnieją oznaki ożywienia ekosystemów morskich. Są one wynikiem znacznych, często prowadzonych przez dziesięciolecia wysiłków na rzecz ograniczenia wpływu niektórych czynników, takich jak zanieczyszczenie, eutrofizacja i przełowienie.

Kontekst

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej dała impuls do lepszego zrozumienia presji i skutków związanych z działalnością człowieka na morzu oraz ich wpływu na różnorodność biologiczną oraz powiązane z nią siedliska i ekosystemy. Wiedza uzyskana dzięki wdrożeniu omawianej dyrektywy stała się np. impulsem do przyjęcia dyrektywy o produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Doprowadziło to do zwiększenia współpracy między państwami członkowskimi położonymi w czterech europejskich regionach morskich, a także między poszczególnymi regionami morskimi. W rezultacie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska lub jego odpowiednika dążą również państwa spoza UE.

Dyrektywa wymaga od państw członkowskich ustanowienia koordynowanych na poziomie regionalnym strategii w celu osiągnięcia czystości, zdrowia i produktywności mórz. Ten nadrzędny cel, tzw. „dobry stan środowiska”, jest określany na podstawie szeregu wskaźników (takich jak różnorodność biologiczna, rybołówstwo, eutrofizacja, zanieczyszczenia, śmieci, hałas podwodny). Jest to kluczowy akt prawny w zakresie ochrony i zachowania różnorodności biologicznej mórz i siedlisk morskich, ważne narzędzie wdrażania strategii na rzecz różnorodności biologicznej i strategii „od pola do stołu” na okres do 2030 r., a także istotny czynnik przyczyniający się do osiągnięcia celu zerowego zanieczyszczenia mórz. Ma on również ścisły związek z przygotowywaną strategią w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego transportu.

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej musi zostać poddana przeglądowi do połowy 2023 r. W razie potrzeby zostaną do niej zaproponowane zmiany. W ramach przeglądu przeanalizowane zostaną osiągnięcia i wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego europejskich mórz w kontekście programu Komisji na rzecz lepszego stanowienia prawa; równolegle przeprowadzony zostanie przegląd wspólnej polityki rybołówstwa.

Źródło: KE

Przypisy

1/ The current condition of Europe's seas is generally poor according to the EEA report Marine Messages II. This is bad news for people as it affects our quality of life, livelihoods and economies. The condition of our seas determines their capacity to supply, amongst others, oxygen, food, a habitable climate, and certain raw materials, and it also supports our recreation, leisure and health.
https://www.eea.europa.eu/highlights/europes-seas-face-uncertain-future?utm_medium=email&utm_campaign=Europes%20seas%20face%20uncertain%20future%20if%20urgent%20coherent%20action%20not%20taken&utm_content=Europes%20seas%20face%20uncertain%20future%20if%20urgent%20coherent%20action%20not%20taken+CID_0472bc62cc89762ed09c5ec5d76d7d8d&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Find%20out%20more

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmniejszanie strat granulatu z tworzyw sztucznych to priorytet. Opinia KR (22 kwietnia 2024)Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt (19 kwietnia 2024)Morze, wiatr i biznes – ruszyły zapisy na PIMEW Offshore Wind Energy Cup 2024! (19 kwietnia 2024)Do oceanu co minutę trafia ciężarówka plastiku (10 kwietnia 2024)PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony