Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.01.2022 26 stycznia 2022

Powstaje szczegółowa analiza morfologii odpadów komunalnych

IOŚ-PIB przygotowuje „Raport dotyczący sytuacji na rynku odpadów komunalnych w Polsce”, na który składa się pakiet analiz. Obok tzw. luki inwestycyjnej będą one dotyczyć m.in. morfologii odpadów i skutków zakazu składowania frakcji palnej.

   Powrót       04 lutego 2021       Odpady   

Analiza luki inwestycyjnej w gospodarce odpadami budzi duże zainteresowanie branży, co znajduje odzwierciedlenie w zapytaniach przysyłanych do redakcji. Dlatego redakcja Teraz Środowisko zwróciła się do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) o udostępnienie przedmiotowej analizy. W swej odpowiedzi IOŚ-PIB wyjaśnia, że to MKiŚ jest dysponentem przedmiotowej analizy i tylko ministerstwo może ją udostępnić. MKiŚ twierdzi zaś, że nie jest to informacja publiczna…

Czytaj: Inwestorzy potrzebują rzetelnych danych, a w branży odpadowej chaos informacyjny

Mają powstać cztery analizy do końca 2021 r.

IOŚ-BIP poinformował nas jednak, że w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(1) Instytut realizuje zadanie pt.: „Pakiet opracowań, ekspertyz i wytycznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”, które finalnie zostanie przedstawione jako: „Raport dotyczący sytuacji na rynku odpadów komunalnych w Polsce”. Będzie on zawierał następujące analizy:

  1. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, oraz ocena potrzeb inwestycyjnych (luki inwestycyjnej) w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027 oraz opracowanie informacji o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania instalacji do zagospodarowania odpadów,
  2. Szczegółowa analiza morfologii odpadów komunalnych,
  3. Analiza skutków wprowadzenia zakazu składowania frakcji palnej oraz możliwość wykorzystania tej frakcji poprzez spalenie,
  4. Analiza możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a kwestie Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Termin realizacji projektu zgodnie z zawartą umową to 31 grudnia 2021 r., natomiast termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego (ww. Raport) to 30 marca 2022 r.

Jaki jest stan realizacji poszczególnych analiz?

Jak wyjaśnia dalej IOŚ-PIB, pierwsza z wymienionych analiz została przekazana i zatwierdzona przez MKiŚ.

Z kolei analiza skutków wprowadzenia zakazu składowania frakcji palnej oraz możliwość wykorzystania tej frakcji poprzez spalenie – została przekazana do MKiŚ i jest w trakcie uzgodnień; zaś analiza możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontekście GOZ została przekazana do MKiŚ i obecnie jest uzupełniana zgodnie z sugestiami resortu.

Szczegółowa analiza morfologii odpadów komunalnych w Polsce ma być finalnie gotowa do końca 2021 r., obecnie trwają badania.

Ile to będzie kosztowało?

Maksymalna kwota zawartej umowy na realizację całego projektu w okresie 21.10.2019 – 31.12.2021 r. to 1 956 800 zł, może ona ulec zmniejszeniu, jeśli będzie to wynikało z ostatecznego rozliczenia projektu.

Stanowisko ministerstwa

Na zapytanie redakcji w kwestii udostępnienia analizy dotyczącej luki inwestycyjnej otrzymaliśmy następującą odpowiedź: „Wnioskowana analiza została opracowana na potrzeby MKiŚ, jako podstawa do opracowania projektu zmiany Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 (jego uzupełnienia o ocenę potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami). Analiza została wykonana w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako wsparcie dla MKiŚ, skierowanego m.in. do instytutów resortowych.

Dokument przygotowany przez IOŚ-PIB stanowi opracowanie obejmujące swym zakresem analizy, poglądy oraz wnioski jego autorów, stanowiące jeden z etapów do opracowania przez MKiŚ projektu dokumentu (zmiany KPGO 2022). Natomiast wnioskowany do udostępnienia dokument nie stanowi wyrazu oficjalnego stanowiska organu, a tym samym pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru oficjalności. W związku z powyższym wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej i nie podlega obowiązkowi udostępnienia”.

Dokument publiczny czy niepubliczny?

Ministerstwo argumentuje m.in., że „zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, informacją publiczną stanowią obiektywne dane lub fakty, a nie kwestie ocenne lub postulatywne. Dokumenty i materiały niewykorzystane wprost w danym postępowaniu prowadzonym przez organ nie są informacjami publicznymi, podobnie jak materiały będące podstawą do wypracowania innych koncepcji wewnętrznych i ścierania się poglądów wewnątrz samego organu. A zatem nie wszystkie ekspertyzy czy raporty, sporządzone na zlecenie organów administracji publicznej, stanowią informację publiczną. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych informacją publiczną nie są materiały robocze, które powstają we wstępnej fazie projektowania i sporządzania dokumentu i które służą tylko do przygotowania jego treści i ostatecznej wersji. Nie służą bowiem one do realizacji powierzonego organowi zadania publicznego, ponieważ mają jedynie charakter źródłowy do sporządzenia dokumentu urzędowego (np. wyrok WSA w Warszawie z dn. 13.03.2014 r. II SAB/Wa 748/13”.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Analiza kosztów gospodarki odpadami - ocena potrzeb inwestycyjnych w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027, jest realizowana w ramach umowy o dofinasowanie w formie dotacji zawartej w dniu 21 października 2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Właściwe magazynowanie odpadów w przedsiębiorstwie (24 stycznia 2022)Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Jakiego operatora wybrać, na co zwrócić uwagę? (19 stycznia 2022)RIO: razem z uchwałą o obniżonej opłacie śmieciowej konieczna uchwała o dopłatach gminy (17 stycznia 2022)Gminy mają problem, a targi Ekotech szukają rozwiązania (12 stycznia 2022)Poznań ostrzega mieszkańców przed możliwym problemem z odbiorem odpadów (28 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony