Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Goszczenie obywateli Ukrainy nie zwalnia gmin z obowiązku wymagania selektywnej zbiórki odpadów

   Powrót       26 maja 2022       Odpady   

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP omawiano m.in. wpływ kryzysu migracyjnego na gminną gospodarkę odpadami. Zdaniem specjalistów prowadzących warsztaty dla samorządowców konsekwencje finansowe mieszkańcy gmin mogą odczuć również w przyszłym roku.

Napływ uchodźców z Ukrainy sprawił, że gminy muszą zmierzyć się m.in. z problemem opłat za zwiększoną produkcję odpadów komunalnych. W zależności od systemu opłat obowiązującego w danej gminie konsekwencje finansowe dla mieszkańców i budżetów samorządowych mogą być odczuwalne również w przyszłym roku, nawet jeśli uchodźcy powrócą do swoich domów. Natomiast samorządy nie mają możliwości stosowania zwolnień z opłat właścicieli nieruchomości goszczących uchodźców. - Dzisiaj nie ma podstaw do tego, aby właścicieli którzy goszczą obywateli z Ukrainy zwolnić z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy nie ma takich kompetencji – podkreślał Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Czytaj też: Kryzys migracyjny a gospodarka komunalna

Zwolnienia mogą być wprowadzone dopiero w oparciu o zaległość podatkową na wniosek mieszkańca o umorzenie zaległych opłat. Zgodnie z interpretacją RIO w Kielcach umorzenie opłat w tym wypadku może być uzasadnione, ponieważ przyjmowanie osób z Ukrainy jest szczególnie ważnym interesem publicznym.

Mieszkańcy gmin, które rozliczają odbiór odpadów metodą powiązaną ze zużyciem wody odczują kryzys migracyjny dopiero w przyszłym roku. - U państwa skutek kryzysu migracyjnego będzie pomocą opóźniony zapłonem, bo nie bieżące zużycie wody, ale zużycie historyczne jest podstawą ustalenia opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi – podkreślał Maciej Kiełbus.

Zdaniem prelegentów problematyczna może być też kwestia rozliczania opłat za odbiór odpadów w przypadku, gdy stosowana jest metoda od gospodarstwa domowego ze zróżnicowaną stawką wynikająca z liczby osób zamieszkujących to gospodarstwo lub metodę wprost uzależnioną od liczby mieszkańców. W takim przypadku powinna być konieczna korekta deklaracji, choć definicja mieszkańca nie została określona w przepisach. - Jeżeli na danej nieruchomości ja przez miesiąc będą gościć osoby z Ukrainy, ale cały czas będzie to ktoś inny np. ktoś przyjeżdża, nocuje 3-4 dni, jedzie dalej, w jego miejsce przychodzą nowe osoby, to nie możemy mówić, że to są mieszkańcy, to są różne osoby. Na nieruchomości przebywają cały czas osoby, ale to nie jest nieruchomość zamieszkała – podkreślał Kiełbus.

Sposobem na weryfikację informacji dotyczącą liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość mogą być wnioski o wypłatę świadczenia za nocleg i wyżywienie dla uchodźców składane przez mieszkańców, ale jak podkreślał Maciej Kiełbus nie ma przepisów, które wprost umożliwiałyby korzystanie z tej bazy danych przy naliczaniu opłat za odbiór odpadów.

Dopłaty do systemu?

W przypadku wzrostu kosztów utrzymania systemu odpadowego gminy mogą wprowadzić dopłaty z budżetu, choć jak przestrzegał Maciej Kiełbus, wdrożenie dopłat może spowodować, że wzrosną oczekiwania społeczne związane z utrzymaniem lub obniżeniem stawek za odbiór odpadów, co będzie się odbywało kosztem realizacji inwestycji. Uchwały „dopłatowe” nie są aktem prawa miejscowego i mogą wchodzić w życie z dniem podjęcia.

Goszczenie obywateli Ukrainy nie zwalnia gmin z obowiązku wymagania selektywnej zbiórki odpadów. Natomiast samorządy powinny dotrzeć z informacją o sposobach selektywnej zbiórki również do osób, które nie znają języka polskiego. Dopiero w przypadku nie dopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki przez mieszkańców, gmina może nałożyć opłatę podwyższoną. Jednak, zgodnie z orzecznictwem niektórych sądów administracyjnych, gmina powinna ustalić czy naruszenie tego obowiązku było incydentalne, czy wynika ze stałych zachowań mieszkańców.

Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów, nawet w przypadku goszczenia dużych grup uchodźców, jest niezbędne do osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu.

Maciej Kiełbus przestrzegał także przed umieszczaniem w umowach z podmiotami odbierającymi odpady zapisów dotyczących przeniesienia odpowiedzialności związanej z osiąganiem poziomów recyklingu. Zdaniem prawnika umowy takie mogą być podważane przez sądy.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Warszawscy radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór odpadów (06 czerwca 2024)GZM chce zmiany w ustawie o odpadach (31 maja 2024)Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony