Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Odwołanie prokuratury od decyzji wojewody w sprawie tzw. zamku w Stobnicy

   Powrót       15 grudnia 2020       Planowanie przestrzenne   

Prokurator Okręgowy w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji wojewody wielkopolskiego, który uznał ważność zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy – podał w poniedziałek rzecznik prokuratury. Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Czytaj: [Wywiad] Planowanie przestrzenne potrzebuje swojego szeryfa

Zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, analizowana przez wojewodę decyzja starosty obornickiego ws. pozwolenia na budowę winna być wyeliminowana z obrotu prawnego "jako rażąco naruszająca prawo".

Pod koniec listopada wojewoda wielkopolski uznał ważność zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy; służby wojewody potwierdziły przy tym naruszenie prawa przez starostę obornickiego przy wydawaniu pozwolenia.

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował PAP, że Prokurator Okręgowy w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji wojewody odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego z mają 2015 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynków wraz z infrastrukturą położonych na terenie Stobnicy.

- Zarzucając powyższej decyzji naruszenie konkretnych przepisów postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane, Prokurator Okręgowy w Poznaniu wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji wojewody i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez stwierdzenie nieważności decyzji starosty obornickiego. Prokurator wniósł również o wydanie postanowienia o wstrzymanie wykonania decyzji starosty – podał prok. Wawrzyniak.

Według Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, wojewoda nieprawidłowo przyjął, że odmowa stwierdzenia nieważności decyzji wynika z upływu czasu od jej wydania i błędnie uznał, że nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 5 lat. Według prokuratury, taka regulacja ma zastosowanie jedynie do spraw wszczętych po 19 września 2020 r. Na podstawie przepisów obowiązujących do 19 września decyzję o pozwoleniu na budowę można było uchylić w dowolnym czasie. Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

- Wykreowany ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. stan prawny został nieprawidłowo zinterpretowany i zastosowany przez organ orzekający w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej już w dniu 20 maja 2015 r. Nadto odmowa stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego ze względu na znaczny upływ czasu narusza przepisy postępowania administracyjnego, które to nie przewidują - w odniesieniu do decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa - zaistnienia takiej przesłanki – podał prok. Wawrzyniak.

Zasady trwałości decyzji administracyjnych, zaufania obywatela do państwa i pewności prawa

Prokurator Okręgowy w Poznaniu nie zgodził się także z uznaniem przez wojewodę, że odmowa stwierdzenia nieważności decyzji podyktowana jest zasadą trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zasadą zaufania obywatela do państwa i pewności prawa. - Przeczą temu liczne i oczywiste rażące naruszenia prawa - m.in. sporządzenie projektów mostów przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień i jego zaprojektowanie niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzące jednocześnie do wysnucia wniosku, że decyzja starosty obornickiego nie może być zaakceptowana jako rozstrzygnięcie wydane przez organy praworządnego państwa, a tym samym ostać się w porządku prawnym – podkreślił rzecznik prokuratury.

Jak zaznaczył, zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu "przyznanie prymatu zasadzie trwałości decyzji administracyjnych - mimo stwierdzenia rażącego naruszenia prawa (...) stanowi naruszenie zasady praworządności oraz zasady zaufania do władzy publicznej, nakazującej organom administracji publicznej działanie na podstawie przepisów prawa i stanie na straży praworządności". - Dlatego zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu decyzja starosty obornickiego, jako rażąco naruszająca prawo, winna być wyeliminowana z obrotu prawnego – podał prok. Wawrzyniak.

Wojewoda uznał zgodę na budowę za ważną 30 listopada

30 listopada Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) poinformował, że wojewoda wielkopolski uznał zgodę na budowę tzw. zamku w Stobnicy (pow. obornicki) za ważną. Jednocześnie przekazano, że w toku postępowania administracyjnego służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego przy wydawaniu pozwolenia (więcej tutaj). (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Procedura naruszeniowa KE ws. jakości powietrza w Polsce (19 lutego 2021)Wielka akcja zatapiania odkrywek - konieczna, ale nie na hurra (18 lutego 2021)121 mln euro na projekty zintegrowane LIFE, w tym dwie polskie inicjatywy (18 lutego 2021)Zanieczyszczenia po Zachemie: jest pierwszy krok ku poprawie sytuacji (27 stycznia 2021)Sześcioro oskarżonych ws. tzw. zamku w Stobnicy (05 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony