Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Odwołanie prokuratury od decyzji wojewody w sprawie tzw. zamku w Stobnicy

   Powrót       15 grudnia 2020       Planowanie przestrzenne   

Prokurator Okręgowy w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji wojewody wielkopolskiego, który uznał ważność zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy – podał w poniedziałek rzecznik prokuratury. Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Czytaj: [Wywiad] Planowanie przestrzenne potrzebuje swojego szeryfa

Zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, analizowana przez wojewodę decyzja starosty obornickiego ws. pozwolenia na budowę winna być wyeliminowana z obrotu prawnego "jako rażąco naruszająca prawo".

Pod koniec listopada wojewoda wielkopolski uznał ważność zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy; służby wojewody potwierdziły przy tym naruszenie prawa przez starostę obornickiego przy wydawaniu pozwolenia.

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował PAP, że Prokurator Okręgowy w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji wojewody odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego z mają 2015 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynków wraz z infrastrukturą położonych na terenie Stobnicy.

- Zarzucając powyższej decyzji naruszenie konkretnych przepisów postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane, Prokurator Okręgowy w Poznaniu wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji wojewody i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez stwierdzenie nieważności decyzji starosty obornickiego. Prokurator wniósł również o wydanie postanowienia o wstrzymanie wykonania decyzji starosty – podał prok. Wawrzyniak.

Według Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, wojewoda nieprawidłowo przyjął, że odmowa stwierdzenia nieważności decyzji wynika z upływu czasu od jej wydania i błędnie uznał, że nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 5 lat. Według prokuratury, taka regulacja ma zastosowanie jedynie do spraw wszczętych po 19 września 2020 r. Na podstawie przepisów obowiązujących do 19 września decyzję o pozwoleniu na budowę można było uchylić w dowolnym czasie. Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

- Wykreowany ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. stan prawny został nieprawidłowo zinterpretowany i zastosowany przez organ orzekający w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej już w dniu 20 maja 2015 r. Nadto odmowa stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego ze względu na znaczny upływ czasu narusza przepisy postępowania administracyjnego, które to nie przewidują - w odniesieniu do decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa - zaistnienia takiej przesłanki – podał prok. Wawrzyniak.

Zasady trwałości decyzji administracyjnych, zaufania obywatela do państwa i pewności prawa

Prokurator Okręgowy w Poznaniu nie zgodził się także z uznaniem przez wojewodę, że odmowa stwierdzenia nieważności decyzji podyktowana jest zasadą trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zasadą zaufania obywatela do państwa i pewności prawa. - Przeczą temu liczne i oczywiste rażące naruszenia prawa - m.in. sporządzenie projektów mostów przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień i jego zaprojektowanie niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzące jednocześnie do wysnucia wniosku, że decyzja starosty obornickiego nie może być zaakceptowana jako rozstrzygnięcie wydane przez organy praworządnego państwa, a tym samym ostać się w porządku prawnym – podkreślił rzecznik prokuratury.

Jak zaznaczył, zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu "przyznanie prymatu zasadzie trwałości decyzji administracyjnych - mimo stwierdzenia rażącego naruszenia prawa (...) stanowi naruszenie zasady praworządności oraz zasady zaufania do władzy publicznej, nakazującej organom administracji publicznej działanie na podstawie przepisów prawa i stanie na straży praworządności". - Dlatego zdaniem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu decyzja starosty obornickiego, jako rażąco naruszająca prawo, winna być wyeliminowana z obrotu prawnego – podał prok. Wawrzyniak.

Wojewoda uznał zgodę na budowę za ważną 30 listopada

30 listopada Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) poinformował, że wojewoda wielkopolski uznał zgodę na budowę tzw. zamku w Stobnicy (pow. obornicki) za ważną. Jednocześnie przekazano, że w toku postępowania administracyjnego służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego przy wydawaniu pozwolenia (więcej tutaj). (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Na pomoc nockom, mopkom i podkowcom. Pond 7 mln zł na ochronę 9 zagrożonych gatunków nietoperzy (16 maja 2022)Samorządowy Kongres Finansowy – reformy, przyszłość finansowa i polskie samorządy wobec skutków wojny (21 marca 2022)Nowe uprawnienia IOŚ? Projekt rozporządzenia aktualizującego katalog wykroczeń przeciwko środowisku (25 lutego 2022)MKiŚ do 2023 r. uporządkuje system Natura 2000 (10 lutego 2022)Sąd uchylił unieważnienie pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy (08 lutego 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony