Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

Odzysk ciepła ze ścieków. Stołeczne MPWiK podpisało kolejną umowę w tym obszarze

Badania nad możliwością odzysku ciepła ze stołecznych ścieków ruszą ze zdwojoną mocą. Po zacieśnieniu współpracy z operatorem systemu ciepłowniczego, przyszedł czas na wytwórcę ciepła - PGNiG Termika S.A. Jak jeszcze MPWiK dąży do domknięcia obiegu?

   Powrót       24 stycznia 2023       Woda   
Panorama Warszawy

Przypomnijmy, w sierpniu ub. roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. (MPWiK) podpisało porozumienie z firmą Veolia Energia Warszawa S.A., dotyczące oceny możliwości odzysku ciepła ze ścieków. Co zadziało się od tego czasu?

- Na obecnym etapie zostały wytypowane obiekty, na których dogodnie można umieścić instalację do odzysku ciepła. Trwa także proces szacowania potencjału ścieków w zakresie możliwości odzysku ciepła oraz wstępny dobór urządzeń do instalacji. Obecnie naszą uwagę skupiamy w szczególności na ocenie możliwości odbioru ciepła z obiektów sieciowych – tj. przepompowni ścieków – i oczyszczalni – informuje nas Marek Smółka, rzecznik prasowy MPWiK.

W planach także zamknięcie obiegu wody

Jak potwierdza Smółka, 18 stycznia br. podpisano analogiczne porozumienie, tym razem z PGNiG Termika S.A. Umowa zakłada przede wszystkim analizę uwarunkowań pod ewentualne przyszłe inwestycje. Jeśli ta przejdzie pomyślnie, w planach jest „zabudowa pomp ciepła”, które wykorzystywałyby ciepło ścieków. Brany pod uwagę jest odzysk ciepła zarówno na sieci kanalizacyjnej, jak i w oczyszczalniach „Czajka”, „Południe” i „Pruszków” oraz Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa zbadają możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków jako wody technologicznej w obiektach PGNiG Termika, a ta ścieżka należy raczej do nowości. Podobne rozwiązanie rozpatrywane jest w Płocku – woda z oczyszczalni ścieków trafiać ma do zakładów produkcyjnych Orlenu, jako woda procesowa.

Czytaj [WYWIAD]: Projekt Blue Bridge. Płock stanie się pierwszym polskim miastem z zamkniętym obiegiem wody?

PGNiG Termika zarządza dwiema największymi ciepłowniami w Europie i podkreśla, że choć nie ma możliwości szybko odejść od paliw kopalnych, rozumie istotę dywersyfikacji źródeł energii. Jak czytamy w komunikacie MPWiK, współpraca ma być jedną z odpowiedzi spółki na wyzwania, które przed ciepłownictwem stawia „europejska wizja polityki klimatycznej”.

- Pracujemy nad rozwiązaniami pozwalającymi na magazynowanie energii, prowadzimy prace badawcze nad wykorzystaniem biogazu i wodoru, ale też ogromne znaczenie przywiązujemy do produkcji energii z ciepła odpadowego. Takim rozwiązaniem jest opracowywana właśnie z MPWiK koncepcja odzyskiwania ciepła z warszawskich ścieków – mówi, cytowany w komunikacie, Paweł Przychodzeń, wiceprezes PGNiG TERMIKA SA Grupa Orlen.

Efektywniejsza fermentacja na rzecz biogazu

Stołeczne MPWiK dąży do realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym nie tylko przez wykorzystanie ciepła odpadowego (nie mylić z ciepłem z odpadów). Rzecznik MPWiK przytacza projekt pn. „Samowystarczalność energetyczna O.Ś. „Czajka”. Przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej „z zakresem programów funkcjonalno-użytkowych” planowane jest na I kwartał br. - Przewidujemy, że w tym roku uruchomimy pierwsze postępowania przetargowe w ramach ww. projektu. Ponadto, jako działanie uzupełniające, już w grudniu ub.r. uruchomiony został pilotaż związany z technologią MiDeS służącą mikroaeracji osadów ściekowych w ramach procesów fermentacji zachodzących w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Spodziewamy się, że w połowie roku powinna zostać uruchomiona instalacja (działająca na początkowym etapie w skali półtechnicznej) do weryfikacji potencjalnych kosubstratów, które mogą być dodawane do procesów fermentacyjnych zachodzących w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych. Spółka rozpoczęła działania w kierunku poszukiwania potencjalnych kosubstratów zdatnych do fermentacji – mówi Smółka. Kofermentacja ma się przełożyć na większą produkcję biogazu, który jest wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych. MPWiK wykorzystuje biogaz jako paliwo w kogeneratorach, zapewniając tym sobie własne odnawialne źródło energii. - Spółka w ubiegłym roku, przede wszystkim dzięki energii własnej z OZE, wyprodukowała przeszło 49 GWh energii elektrycznej, co stanowiło około jednej czwartej jej rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną – dodaje.

W planach produkcja nawozu

Poza odzyskiem energii i produkcją biogazu, Warszawskie Wodociągi chcą też odzyskiwać fosfor. - W ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Południe” w ostatnim czasie rozpoczął się montaż instalacji do odzysku fosforu – mówi Smółka. Obecny etap to ukończenie instalacji linii technologicznej, rozruch planowany jest na II kwartał 2023 r., a przekazanie do eksploatacji i uruchomienie do pełnego działania w IV kwartale br. - Produktem powstającym podczas działania tej instalacji będzie struwit (fosforan magnezowo-amonowy) charakteryzujący się dobrymi właściwościami nawozowymi. Wraz z fosforem odzyskiwany będzie azot, dzięki czemu struwit spełni wymagania wieloskładniowego nawozu mineralnego. W dalszej perspektywie, po uzyskaniu decyzji Ministra właściwego do spraw rolnictwa, będzie możliwe wprowadzenie struwitu do obrotu jako nawozu mineralnego – wyjaśnia Smółka. Jak się dowiedzieliśmy, MPWiK bada też możliwości ponownego wykorzystania popiołu ze Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Jaki procent PKB Polska przeznacza na ochronę środowiska? (05 września 2023)Sejm sprzeciwił się odrzuceniu przez Senat ustawy o rewitalizacji Odry (18 sierpnia 2023)Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW (11 sierpnia 2023)Będą zmiany w jednostkowych stawkach opłat za usługi wodne (20 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony