Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Offshore w nowej odsłonie: zwiększenie maksymalnej mocy projektów do 5,9 GW w I fazie systemu wsparcia

Ministerstwo Klimatu przekazało 7 lipca 2020 r. do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Uzgodnienia i opiniowanie potrwają 7 dni.

   Powrót       08 lipca 2020       Energia   

Projekt ustawy został pierwotnie opublikowany 15 stycznia br. i przekazany do miesięcznych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Ze strony inwestorów planujących inwestycje w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, jak i partnerów społecznych – m.in. inwestorów i przedsiębiorców tworzących łańcuch dostaw - spłynęło wiele uwag (merytorycznych, legislacyjnych i redakcyjnych). Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu, po drodze pojawiła się konieczność konsultowania zgłoszonych uwag z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w zakresie prenotyfikacji systemu wsparcia.

Czytaj: Polski offshore na dwa tempa. Pierwsze aukcje za trzy lata

Dwie fazy systemu wsparcia

Finalnie (po akceptacji KE), możliwe było zwiększenie mocy projektów morskich farm wiatrowych, które mają zostać zrealizowane w ramach tzw. I fazy systemu wsparcia – z 4,6 GW do 5,9 GW. Otrzymają one wsparcie w ramach zawartego między inwestorem i regulatorem dwustronnego kontraktu różnicowego (ang. contract for difference, CfD). Przy czym każdorazowo decyzja o przyznaniu pomocy publicznej powinna uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej. Przyznanie wsparcia w tej formule będzie ograniczone czasowo, do końca czerwca 2021 r. W projekcie styczniowym faza pierwsza trwała od 2020 do końca 2022 roku, co oznacza, że nastąpiło skrócenie okresu przyznawania pomocy publicznej w ramach pierwszej fazy. Jak argumentuje projektodawca, wynika to z konieczności precyzyjnego rozdzielenia pierwszej i drugiej fazy ze względu na unijne przepisy i wytyczne dotyczące pomocy publicznej, gdzie „datą graniczną wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda będzie 30 czerwca 2021 r. Po tej dacie, uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda w ramach mechanizmu nie będącego procedurą konkurencyjną, nie będzie możliwe”.

Zgodnie z szacunkami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), zaproponowany poziom 5,9 GW odpowiada rzeczywistemu potencjałowi projektów zaawansowanych, tj. takich, które już posiadają lub w określonym czasie zdołają podpisać umowę o przyłączenie, pozwalająca na przystąpienie do procedury negocjacji wsparcia.

Czytaj: Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt ustawy o promowaniu offshore

II faza - aukcje w formule „pay as bid

W aukcji, każdy z wytwórców składać będzie jedną ofertę, niejawną dla pozostałych uczestników aukcji. Aukcje rozliczane będą według ceny z oferty („pay as bid”), a wygrywać w aukcji będą oferty z najniższą ceną.

Ze względu na niską podaż projektów (z uwagi na charakter projektów wiatrowych), wszystkie morskie farmy wiatrowe, niezależnie od ich parametrów technicznych, rywalizować będą w jednym koszyku aukcyjnym. Przewidziano dwie aukcje – pierwszą w 2025 roku, a drugą dwa lata później. W każdej z tych aukcji wsparcie będą mogły uzyskać projekty o łącznej mocy po 2,5 GW. W najnowszym projekcie nie ma zatem aukcji przewidzianych na 2023 r. i 2028 r., o których mówił styczniowy projekt, co jest efektem zwiększenia wolumenu przewidzianego w pierwszej fazie.

- Bardziej ambitne cele wyznaczone dla pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a także zapowiadana umowa sektorowa z polskim rządem są jednocześnie silnym sygnałem dla firm z łańcucha dostaw dla sektora. Polski przemysł wiatrowy jest gotowy do zwiększania swoich mocy produkcyjnych, by sprostać przyszłemu zapotrzebowaniu na komponenty i usługi dla budowanych na Bałtyku farm wiatrowych – wskazuje Kamila Tarnacka, wiceprezes PSEW.

Budowa przyłączy i łańcuch dostaw

W projekcie znalazły się też rozwiązania dotyczące budowy przyłączy farm wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Inwestorzy będą odpowiedzialni za budowę i sfinansowanie łącznika między farmą a lądową siecią, jednak prawo pierwokupu w przypadku ewentualnej sprzedaży przez inwestora będą miały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

- To rozwiązanie optymalne z punktu widzenia tempa prac nad projektem i skoordynowania w czasie budowy sieci morskiej z budową samej farmy. To gwarancja na to, że czysta i tania energia z bałtyckich farm popłynie do polskiej sieci w okolicach 2025 roku – ocenia Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Ustawa wprowadza też nowe obowiązki dla wytwórców, mające stymulować rozwój lokalnego łańcucha dostaw (pobudzenie krajowego przemysłu dostarczającego urządzenia i usługi na potrzemy budowy morskich farm wiatrowych). Po pierwsze, wytwórcy zobowiązani zostali do przedstawiania w procesie wnioskowania o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia lub w prekwalifikacji do aukcji, planu łańcucha dostaw materiałów i usług w procesie budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, uwzględniającego stan zaawansowania prac przy budowie morskiej farmy wiatrowej na dzień sporządzenia tego planu. W dalszej kolejności, wytwórcy będą mieli obowiązek składania sprawozdań z realizacji planu.

Dalsza ścieżka legislacyjna

Po zakończeniu procesu uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, w trakcie którego zebrane zostaną dodatkowe uwagi organów administracji publicznej, projekt ustawy(1) zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Projekt ustawy:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12335455

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Postulaty branży wiatrowej. Celem zdynamizowanie rozwoju branży offshore wind (24 listopada 2023)Pięta Achillesa polskiego offshore'u. Co pozostaje do rozwiązania? (22 listopada 2023)Co wnosi morska energetyka wiatrowa do polskiej gospodarki? (22 listopada 2023)Co przyciąga inwestorów offshore do Polski? (21 listopada 2023)RWE wraz Fundacją MARE wyłowią plastikowe odpady w Porcie Ustka (08 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony