Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa dostaw Urząd Regulacji Energetyki
Pompa ciepła aroTHERM Split: cicha, oszczędna i szybka w instalacji firmy Vaillant

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny za nami

a+a-    Powrót       12 kwietnia 2019       Energia       Artykuł promocyjny   

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2019, poświęconego wyzwaniom stojącym przed polską energetyką.

Szczyt oficjalnie zainaugurował Piotr Naimski - Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który zwracając się do uczestników podkreślił, że Polska stoi obecnie przed kluczowymi wyzwaniami w obszarze energetyki - z jednej strony związanymi z rosnącymi potrzebami energetycznymi i surowcowymi krajowej gospodarki. Z drugiej: koniecznością dywersyfikacji dostaw, dzięki którym będą one nie tylko ciągłe i stabilne, ale także ekonomicznie racjonalne. Pan Minister w swoim wystąpieniu określił także kluczowe obszary rozwoju energetyki na najbliższe lata oraz w perspektywie do roku 2050.

Debatą otwierającą OSE GDAŃSK 2019 była Sesja Plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs. polskie cele strategiczne”. Początek debaty dotyczył polityki energetycznej Polski do 2040 roku, z perspektywy kluczowych kierunków zmian. W szczególności zastanawiano się nad nowym polskim mixem energetycznym zwłaszcza w odniesieniu do roli paliw kopalnych. W tym kontekście prelegenci poproszeni zostali o odniesienie się do kwestii uwarunkowań płynących z pakietu „zimowego” oraz COP24. W dalszej części przeanalizowano perspektywy rozwoju sektora OZE, jak i również miejsca energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej. Zastanawiano się także, czy dywersyfikacja dostaw zwiększających bezpieczeństwo, pozwoli na tańsze pozyskiwanie surowców. Druga część dyskusji dotyczyła kontekstu międzynarodowego, jeżeli chodzi o sektor energii. Odniesiono się więc do priorytetów współpracy w basenie Morza Bałtyckiego (gaz, off-shore, elektroenergetyka, ciepłownictwo, kogeneracja, wzrost efektywności energetycznej), przyszłym kształtem wspólnego rynku energii i gazu po Brexicie, zapoznano także uczestników Szczytu z doświadczeniami krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii.

Po Sesji Plenarnej odbyła się Debata Oksfordzka pt. „Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego”. Prelegenci debaty dyskutowali o alternatywnych i sprawdzonych modelach rozwoju rynków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościennych. Starano się także nakreślić potencjalne obszary współpracy pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego oraz ewentualne wspólne projekty i efekty synergii. Zaproszeni goście dyskutowali również o Nord Stream 2 w kontekście możliwych sojuszy dyplomatycznych przeciw temu projektowi, na koniec zaś zastanawiano się nad dalszymi etapami rozwoju off-shore.

Po Debacie Oksfordzkiej dyskusja podczas Szczytu podzielona została na dwie, równolegle trwające Sesje. W ramach Sesji I odbyły się debaty pt. „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych”, „Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program Czyste powietrze” oraz „Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”.

W ramach Sesji II odbyły się panele: „Gospodarka 4.0 – przemysł i środowisko”, „Rozwój infrastruktury sieciowej – kluczowe projekty, nowe wyzwania”, „Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse”.

Na zakończenie pierwszego dnia debat odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019”. W tym roku statuetka została wręczona Michałowi Kurtyce, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska za skuteczne przewodzenie polskiej prezydencji podczas COP24 oraz osobiste zaangażowanie w finalizację porozumień międzynarodowych zobowiązujących wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu, Mieczysławowi Strukowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie województwa pomorskiego, poprawy efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa ekologicznego regionu, także poprzez rozwój kolejowego transportu publicznego, Filipowi Grzegorczykowi, Prezesowi Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów branży energetycznej w zakresie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski na arenie międzynarodowej, Ministerstwu Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu Królestwa Danii za podpisanie umowy międzyrządowej w sprawie realizacji gazociągu Baltic Pipe, a także zacieśnienie współpracy w obszarze energii i transformacji energetycznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii, GAZ-SYSTEM S.A. za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez realizację projektu Baltic Pipe, PKN ORLEN S.A.za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Państwa poprzez dywersyfikację źródeł zakupu ropy naftowej oraz rozwój segmentu upstream.

W drugim dniu OSE GDAŃSK 2019 odbyły się trzy panele dyskusyjne: „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.”, „Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej”, „Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju”. Uczestnicy panelu „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.” rozpoczęli od omówienia tematu współpracy i wsparcia samorządów przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Następnie odniesiono się do zagadnienia komunikacji w projektach infrastrukturalnych - syndrom NIMBY w polskich realiach społecznych i prawnych (mający wpływ na realizację projektów inwestycyjnych szczególnie w świetle współpracy z mieszkańcami i samorządowcami). Nie bez znaczenia był także temat energetyki rozproszonej i skutków nowej polityki energetycznej dla samorządów, w tym podłączenia OZE do sieci w kontekście konkurencji i bezpieczeństwa systemu. W dalszej kolejności omówiono przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi, bazując na doświadczeniach Gdańska. Na koniec podjęto zagadnienie inwestycji w służbie zdrowia na przykładzie szpitali w trójmieście. W konkluzji uczestnicy podkreślali nie tylko konieczność bliskiej współpracy pomiędzy wykonawcami inwestycji i samorządami ale również pomiędzy władzami centralnymi a samorządami.

Uczestnicy panelu „Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej” starali się w pierwszej kolejności nakreślić miejsce energetyki w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Następnie odniesiono się do kwestii przyszłości sektora wydobywczego i jego aliansu z energetyką konwencjonalną. Prelegenci zwrócili także uwagę na elektromobilność, która staje się coraz ważniejszym elementem rozwoju rynku OZE. W drugiej części panelu starano się nakreślić potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, odniesiono się także do szans rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uczestnicy podkreślali także konieczność wprowadzenie jednej spójnej i perspektywicznej polityki energetycznej Państwa, która nie zmieniała by się z każdym nowym rządem i stanowiła spójną, długoterminową i niezmienną bazę dla projektów inwestycyjnych.

Debata podczas panelu „Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju” rozpoczęła się od omówienia miejsca MFW w planie zagospodarowania obszarów morskich. Rozpatrywano także kluczowe bariery w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych oraz możliwości przyłączeniowych, jeżeli chodzi o sieci morskie. Na koniec dyskutowano na temat łańcucha dostaw i local content oraz systemów wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Uczestnicy zgodnie doszli do konkluzji że off-shore stanowi wielką szansę zarówno dla polskiej energetyki i polskich producentów poszczególnych komponentów turbin lecz również dla całej polskiej gospodarki (w kontekście rozwoju know-how, zatrudnienia oraz wpływów do budżetu Państwa).

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osegdansk.pl.

Źródło: ECB

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy Zielony Ład – okręt flagowy UE wciąż zacumowany w porcie (06 grudnia 2019)Według szacunków liczba miejsc pracy w sektorze OZE wzrośnie do ok. 29 mln w 2050 r. (06 grudnia 2019)Poprawione Krajowe Plany na rzecz Energii i Klimatu nadal poniżej oczekiwań Brukseli (05 grudnia 2019)Morawiecki: musimy mieć odpowiednią rekompensatę za zmianę systemu energetycznego (02 grudnia 2019)KE kieruje do TSUE sprawę przeciw Polsce za ulgi dla firm energetycznych (28 listopada 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony